Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Västberga Allé 36 A, 126 30, HÄGERSTEN
Tel.nummer
08-7447500
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556455-0373
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1993
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
BancTec AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
BancTec AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,79%
8,84% (2016)
Kassalikviditet
104,74%
117,55% (2016)
Soliditet
22,06%
30,67% (2016)
Bruttovinstmarginal
88,92%
91,67% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
174
195 706
2 825
2 210
145 613
-
56 984
1,79%
104,74%
22,06%
121
177 694
13 624
10 751
97 517
0
50 448
8,84%
117,55%
30,67%
132
188 263
9 437
8 107
81 323
0
54 691
5,01%
104,39%
23,56%
161
166 737
-4 321
-3 416
57 626
0
68 677
-1,77%
78,75%
19,18%
151
160 898
7 847
6 033
58 068
0
58 258
5,34%
87,99%
26,13%
168
162 753
2 801
1 182
52 866
0
60 465
2,01%
77,20%
17,29%
164
156 851
-6 734
-7 575
73 913
1 235
58 476
-4,22%
45,25%
10,87%
163
106 909
-10 973
4 900
97 611
1 453
44 044
-10,00%
79,91%
15,99%
31
35 184
-4 842
-4 838
55 314
1 557
13 868
4,00%
106,92%
13,91%
29
54 457
-248
3 557
49 729
1 454
19 340
0,04%
139,43%
28,87%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
195 706
-
2 479
2 825
177 693
1
15 700
13 624
188 263
-
9 363
9 437
166 270
467
-2 958
-4 321
160 889
9
8 583
7 847
162 611
142
1 975
2 801
156 637
214
5 519
-6 734
106 801
108
-13 505
-10 973
35 184
-
-12 957
-4 842
54 455
2
-465
-248

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
7 663
137 950
145 613
-
3 534
93 983
97 517
-
2 592
78 731
81 323
-
2 813
54 813
57 626
-
3 950
54 118
58 068
-
2 816
50 050
52 866
-
24 318
49 595
73 913
-
39 706
57 905
97 611
-
1 410
53 904
55 314
-
418
49 311
49 729

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
32 120
0
0
0
113 493
145 613
29 910
0
0
0
67 607
97 517
19 159
0
0
0
62 164
81 323
11 052
0
0
0
46 574
57 626
14 468
905
0
0
42 696
58 069
8 435
905
0
0
43 526
52 866
8 037
0
0
0
65 876
73 913
15 612
0
0
32 698
49 301
97 611
7 696
0
0
0
47 618
55 314
12 535
2 337
0
0
34 857
49 729

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
56 984
-
25 818
-
195 706
-
-
50 448
-
23 518
-
177 694
-
-
54 691
-
24 641
-
188 263
-
-
68 677
-
26 546
-
166 737
-
-
58 258
-
24 847
-
160 898
-
-
60 465
-
25 632
-
162 753
1 235
-
58 476
-
26 006
-
156 851
1 453
-
44 044
-
20 362
-
106 909
1 557
-
13 868
-
8 661
-
35 184
1 454
-
19 340
-
8 769
-
54 457

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
174
1 125
476
6189
10,14%
1,79%
88,92%
12,50%
22,06%
104,74%
121
1 469
611
18430
-5,61%
8,84%
91,67%
14,84%
30,67%
117,55%
132
1 426
601
11331
13,23%
5,01%
93,64%
8,80%
23,56%
104,39%
161
1 033
591
-961
3,34%
-1,77%
93,19%
4,96%
19,18%
78,75%
151
1 065
549
10377
-1,06%
5,34%
93,47%
7,10%
26,13%
87,99%
168
968
525
4739
3,81%
2,01%
92,77%
4,01%
17,29%
77,20%
164
955
534
10713
46,66%
-4,22%
94,15%
-10,39%
10,87%
45,25%
163
655
399
-6361
203,55%
-10,00%
92,19%
8,06%
15,99%
79,91%
31
1 135
798
-12731
-35,39%
4,00%
64,12%
17,87%
13,91%
106,92%
29
1 878
1 019
-207
-
0,04%
73,25%
26,54%
28,87%
139,43%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva bokförläggarverksamhet, informationsresor till historiska platser, äga och förvalta fast egendom, handel med värdepapper samt härmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556455-0373
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1993-01-11
Juridiskt namn
BancTec AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Nilsson, Fredrik Christian (f. 1979)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Fairchild, Mark Donald (f. 1959)
Styrelseledamot
Fairchild, Mark Donald (f. 1959)
Jonovic, Andrej (f. 1980)
Styrelsesuppleant
Parling, Tore Orvar (f. 1958)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).