Mars Sverige AB

Mars Sverige AB

Wrigley grundades 1891 av William Wrigley Jr. och bolaget leds idag av fjärde generationen av familjen Wrigley. Huvudkontoret ligger i Chicago i den berömda Wrigley-byggnaden. Wrigley har kontor i 150 länder och 19 fabriker världen över.

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Box 860, 201 80, MALMÖ
Tel.nummer
08-54476000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556112-2655
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1967
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Mars Sverige AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Mars Sverige AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malmö
Nyckeltal
Vinstmarginal
11,68%
12,67% (2016)
Kassalikviditet
153,53%
158,79% (2016)
Soliditet
43,79%
44,18% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
71
1 188 576
136 018
115 421
359 302
-
33 830
11,68%
153,53%
43,79%
71
1 013 930
126 382
99 927
339 667
0
38 402
12,67%
158,79%
44,18%
34
767 563
128 386
104 658
269 860
0
14 242
16,76%
206,84%
55,18%
32
745 887
137 309
106 198
283 802
0
11 515
18,44%
199,53%
52,36%
32
754 786
144 826
104 378
285 978
0
12 972
19,25%
192,16%
49,71%
33
733 966
138 874
99 226
272 745
0
13 246
19,02%
176,39%
47,53%
26
704 069
107 155
66 759
214 428
0
11 275
15,27%
161,39%
43,49%
28
700 151
63 890
43 721
165 982
0
11 186
9,14%
127,75%
34,86%
25
650 668
47 956
38 016
148 181
0
10 956
7,51%
124,95%
34,29%
28
623 115
43 364
29 701
149 037
0
9 905
7,00%
114,81%
30,08%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 179 130
9 446
137 771
136 018
1 002 148
11 782
126 954
126 382
767 489
74
128 626
128 386
745 887
-
136 753
137 309
754 571
215
143 588
144 826
732 594
1 372
137 154
138 874
704 069
-
105 617
107 155
700 151
-
63 644
63 890
650 668
-
48 536
47 956
622 996
119
40 989
43 364

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
18
359 284
359 302
-
26
339 641
339 667
-
44
269 816
269 860
-
111
283 691
283 802
-
245
285 733
285 978
-
625
272 120
272 745
-
869
213 559
214 428
-
835
165 147
165 982
-
626
147 555
148 181
-
576
148 461
149 037

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
137 047
26 003
0
0
196 252
359 302
119 626
39 010
0
0
181 031
339 667
117 699
40 028
0
0
112 133
269 860
113 041
45 576
0
0
125 185
283 802
106 843
45 266
0
0
133 869
285 978
102 465
34 823
1 000
0
134 457
272 745
69 239
30 791
1 000
0
113 398
214 428
46 480
14 602
1 000
0
103 900
165 982
42 759
10 314
1 000
0
94 108
148 181
33 743
14 207
1 000
0
100 087
149 037

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
33 830
-
15 534
98 000
1 188 576
-
-
38 402
-
12 823
98 000
1 013 930
-
-
14 242
-
4 321
98 000
767 563
-
-
11 515
-
5 466
100 000
745 887
-
-
12 972
-
5 464
-
754 786
-
-
13 246
-
6 456
100 000
733 966
-
-
11 275
-
5 648
66 000
704 069
-
-
11 186
-
5 054
44 000
700 151
-
-
10 956
-
4 322
40 000
650 668
-
-
9 905
-
4 500
29 000
623 115

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
71
16 607
707
137776
17,66%
11,68%
100,00%
13,83%
43,79%
153,53%
71
14 115
723
126980
30,57%
12,67%
100,00%
15,83%
44,18%
158,79%
34
22 573
593
128704
2,90%
16,76%
100,00%
20,55%
55,18%
206,84%
32
23 309
541
136874
-1,15%
18,44%
100,00%
21,25%
52,36%
199,53%
32
23 580
560
143712
3,00%
19,25%
100,00%
20,13%
49,71%
192,16%
33
22 200
827
138278
4,05%
19,02%
100,00%
18,79%
47,53%
176,39%
26
27 080
-
106617
0,56%
15,27%
-20,60%
14,23%
43,49%
161,39%
28
25 005
-
64644
7,60%
9,14%
-21,83%
8,75%
34,86%
127,75%
25
26 027
-
49536
4,44%
7,51%
-24,44%
8,21%
34,29%
124,95%
28
22 250
-
41989
-
7,00%
-25,44%
7,76%
30,08%
114,81%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva försäljning av hälsokost, hudvårdsbehandlingar, ansktsbehandlingar, celluitbehandlingar, vaxningar frans och brynfärgningar, hudkonsultation, öronljusbehandlingar och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556112-2655
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1967-10-03
Juridiskt namn
Mars Sverige AB
Länsäte
Malmö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Zeipel, Annette (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Nilsson, Lars Anders Per (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Zeipel, Annette (f. 1969)
Styrelseledamot
Dunmar, Alison Mary (f. 1967)
Zeipel, Annette (f. 1969)
Chemali, Joseph (f. 1977)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).