Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Verkstadsvägen 14, 931 61, SKELLEFTEÅ
Tel.nummer
090-51201
E-postadress
skelleftea@hemglass.se
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556580-3219
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hemglass
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hemglass
Status
Aktiv
Kommunsäte
Skellefteå
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,83%
-0,84% (2016)
Kassalikviditet
49,43%
26,81% (2016)
Soliditet
8,64%
9,85% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
-2,03% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
15
21 726
157
107
3 739
-
-
0,83%
49,43%
8,64%
14
21 200
-185
-119
2 194
0
0
-0,84%
26,81%
9,85%
14
20 788
-491
-191
1 838
0
3 843
-2,35%
47,37%
7,78%
16
23 799
658
381
3 062
0
4 621
2,83%
47,34%
25,41%
15
21 827
358
165
2 991
0
4 431
1,98%
69,13%
15,82%
17
25 155
25
10
3 025
5 190
-
0,27%
58,49%
6,55%
21
28 940
-5
-6
2 758
-
6 016
0,00%
37,37%
6,85%
19
25 723
-186
-61
2 489
513
4 591
-0,72%
46,82%
7,83%
11
15 934
1 705
1 476
1 850
360
2 345
11,71%
89,09%
25,18%
6
6 654
1
1
949
330
963
0,02%
32,83%
-116,97%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
21 726
-
180
157
21 118
82
-178
-185
20 649
139
-486
-491
23 452
347
664
658
21 485
342
425
358
24 899
256
68
25
28 440
500
1
-5
25 402
321
-184
-186
14 562
1 372
1 705
1 705
6 576
78
-
1

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
658
3 081
3 739
-
366
1 827
2 193
-
171
1 667
1 838
-
295
2 768
3 063
-
423
2 568
2 991
-
438
2 587
3 025
-
335
2 423
2 758
-
245
2 243
2 488
-
200
1 650
1 850
-
99
850
949

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
323
0
0
0
3 415
3 738
216
0
0
0
1 977
2 193
143
0
0
0
1 695
1 838
544
300
0
0
2 218
3 062
364
140
0
0
2 488
2 992
198
0
0
0
2 826
3 024
189
0
0
0
2 569
2 758
195
0
0
0
2 294
2 489
366
128
0
0
1 357
1 851
-1 110
0
0
0
2 059
949

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
21 726
-
-
-
-
-
-
21 200
-
-
3 843
-
1 413
-
20 788
-
-
4 621
-
1 444
-
23 799
-
-
4 431
-
1 352
200
21 827
5 190
-
-
-
1 795
-
25 155
-
-
6 016
-
1 925
-
28 940
513
-
4 591
-
1 580
-
25 723
360
-
2 345
-
956
-
15 934
330
-
963
-
593
-
6 654

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
15
1 448
412
217
2,88%
0,83%
100,00%
-1,54%
8,64%
49,43%
14
1 508
-
-178
2,27%
-0,84%
-2,03%
-0,71%
9,85%
26,81%
14
1 475
-
-486
-11,95%
-2,35%
-4,01%
-0,14%
7,78%
47,37%
16
1 466
-
664
9,16%
2,83%
-5,29%
2,35%
25,41%
47,34%
15
1 432
-
425
-13,71%
1,98%
-5,93%
0,37%
15,82%
69,13%
17
1 465
-
68
-12,45%
0,27%
-4,69%
-0,96%
6,55%
58,49%
21
1 354
-
1
11,96%
0,00%
-3,68%
-0,51%
6,85%
37,37%
19
1 337
-
-184
74,44%
-0,72%
-4,53%
-0,20%
7,83%
46,82%
11
1 324
-
1705
121,44%
11,71%
-4,99%
2,01%
25,18%
89,09%
6
1 096
-
0
-
0,02%
-8,73%
-18,39%
-116,97%
32,83%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom gräv och schaktbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556580-3219
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-12-03
Juridiskt namn
Hemglass
Länsäte
Skellefteå

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Enmark, Stefan Andreas (f. 1965)
Revisorssuppleant
Wikström, Per Magnus (f. 1970)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Bystedt, Per Johan Mikael (f. 1965)
Styrelsesuppleant
Bystedt, Per-Arne (f. 1942)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).