Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Drottninggatan 2, 252 21, HELSINGBORG
Tel.nummer
042-104000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-1157
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1975
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Helsingborgs stad
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Helsingborgs stad
Status
Aktiv
Kommunsäte
Helsingborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
24,14%
33,25% (2000)
Kassalikviditet
69,85%
83,32% (2000)
Soliditet
76,67%
78,52% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
7 234 000
56 000
55 000
10 239 000
-
-
9,62%
111,17%
44,73%
-
6 746 000
267 000
253 000
9 750 000
-
-
15,34%
122,52%
47,02%
-
6 604 000
484 000
468 000
9 424 000
-
-
21,16%
171,39%
47,80%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 420 000
3 814 000
222 000
56 000
3 174 000
3 572 000
362 000
267 000
3 223 000
3 381 000
556 000
484 000

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 269 000
1 970 000
10 239 000
-
7 824 000
1 926 000
9 750 000
-
7 476 000
1 948 000
9 424 000

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 580 000
0
390 000
3 497 000
1 772 000
10 239 000
4 584 000
0
371 000
3 290 000
1 505 000
9 750 000
4 505 000
0
411 000
3 397 000
1 094 000
9 407 000

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
7 234 000
-
-
-
-
-
-
6 746 000
-
-
-
-
-
-
6 604 000

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
612000
7,75%
9,62%
-
5,79%
44,73%
111,17%
-
-
-
733000
-1,52%
15,34%
-
13,26%
47,02%
122,52%
-
-
-
967000
-
21,16%
-
26,50%
47,80%
171,39%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6976
4 949 000
20 000
20 000
8 224 000
-
1 671 000
24,14%
69,85%
76,67%
7023
4 841 000
164 000
164 000
8 058 000
-
1 600 000
33,25%
83,32%
78,52%
6665
4 640 000
170 000
170 000
7 623 000
-
1 499 000
33,84%
113,00%
80,85%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 135 000
3 814 000
-31 000
20 000
1 269 000
3 572 000
55 000
164 000
1 259 000
3 381 000
64 000
170 000

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
7 154 000
1 070 000
8 224 000
-
6 814 000
1 244 000
8 058 000
-
6 486 000
1 137 000
7 623 000

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
6 305 000
0
33 000
387 000
1 499 000
8 224 000
6 327 000
0
30 000
214 000
1 487 000
8 058 000
6 163 000
0
158 000
302 000
1 000 000
7 623 000

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1 671 000
-
583 000
-
4 949 000
-
-
1 600 000
-
566 000
-
4 841 000
-
-
1 499 000
-
537 000
-
4 640 000

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6 976
163
-
2000
-10,56%
24,14%
-
-37,80%
76,67%
69,85%
7 023
181
-
85000
0,79%
33,25%
-
-19,15%
78,52%
83,32%
6 665
189
-
222000
-
33,84%
-
10,88%
80,85%
113,00%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-1157
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1975-01-01
Juridiskt namn
Helsingborgs stad
Länsäte
Helsingborg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN90030 Konstnärlig verksamhet | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN5610010 Restaurang, fullständiga rättigheter | SN5610025 Restaurang, slutna sällskap | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN68203 Fastighetsbolag, andra lokaler | SN70220 Organisations- & informationskonsult | SN82110 Kontorsservice | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN84139 Admin av andra näringslivsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532160 Barn- & fritidsprogram | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532163 Energiprogram | SN8532164 Estetiskt program | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532166 Handels- & administrationsprogram | SN8532167 Hantverksprogram | SN8532168 Hotell- & turismprogram | SN8532169 Industriprogram | SN8532170 Restaurang- & livsmedelsprogram | SN8532176 Specialprogram | SN85410 Eftergymnasial utbildning | SN85521 Kommunal kulturskola | SN85591 Arbetsmarknadsutbildning | SN85599 Utbildning, övrig | SN86211 Primärvård med läkare | SN86905 Fysioterapeutisk vård | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87203 Vårdboende för vuxna | SN8720310 Vård- & behandlingshem | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87302 Serviceboende för funktionshindrade | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN87902 Särskilt boende för vuxna | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN88992 Missbruksvård vuxna, öppen | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN90040 Teatrar & konserthus | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN91012 Arkiv | SN91020 Museum | SN91030 Kulturmiljöinstitution | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311930 Simhall | SN9311950 Idrottsplats, idrottsanläggning | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN96090 Serviceverksamhet, övrig | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531210 Särvux | SN8531150 Humanistiska programmet | SN8531160 Ekonomiprogrammet | SN8532177 Industritekniska programmet | SN8532178 VVS- & fastighetsprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).