SCA Graphic Sundsvall AB Ortvikens Pappersbruk

Ekonomisk rating (2017)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Ortviksvägen 78, 856 33, SUNDSVALL
Tel.nummer
060-194000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556093-6733
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1964
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
SCA Graphic Sundsvall AB Ortvikens Pappersbruk
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sundsvall
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är ok och lönsamheten och den finansiella styrkan är bra. Att analysera och förbättra lönsamheten eller öka tillväxten kommer att löna sig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
4,87%
9,13% (2016)
Kassalikviditet
18,99%
26,31% (2016)
Soliditet
20,00%
24,12% (2016)
Bruttovinstmarginal
47,07%
47,57% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1077
5 946 027
254 073
-309 805
10 248 928
-
489 954
4,87%
18,99%
20,00%
1078
5 998 406
510 154
311 026
7 681 966
0
457 444
9,13%
26,31%
24,12%
1103
6 527 267
-698 916
303 611
5 971 949
0
489 673
-10,06%
34,97%
28,56%
1099
6 429 599
353 929
311 054
6 530 408
0
480 571
6,43%
30,68%
34,47%
1146
5 896 594
-296 698
-16 647
6 713 930
0
483 124
-3,81%
26,85%
29,43%
1219
6 280 597
33 468
59 952
6 659 088
-
506 344
1,60%
30,22%
36,16%
1224
6 906 324
271 079
183 473
6 547 682
0
532 679
4,97%
36,02%
41,15%
1303
6 973 006
481 332
458 227
6 537 670
0
500 431
7,44%
39,10%
43,51%
1349
6 857 502
429 421
302 073
6 644 518
0
524 834
6,84%
35,55%
43,60%
1215
6 629 682
91 522
138 146
6 970 037
0
525 399
3,16%
38,60%
42,73%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
5 946 027
-
288 001
254 073
5 998 406
-
529 499
510 154
6 527 267
-
-674 962
-698 916
6 429 599
-
397 852
353 929
5 896 594
-
-236 922
-296 698
6 280 597
-
92 211
33 468
6 906 324
-
334 536
271 079
6 972 041
965
511 619
481 332
6 857 502
-
463 287
429 421
6 628 282
1 400
193 608
91 522

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 122 384
2 126 544
10 248 928
-
5 500 689
2 181 277
7 681 966
-
3 789 628
2 182 321
5 971 949
-
4 585 970
1 944 438
6 530 408
-
4 771 623
1 942 307
6 713 930
-
4 779 149
1 879 939
6 659 088
-
4 592 180
1 955 502
6 547 682
-
4 656 148
1 881 522
6 537 670
-
4 866 729
1 777 789
6 644 518
-
4 888 639
2 081 398
6 970 037

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
551 643
1 920 672
19 687
-
7 756 926
10 248 928
861 448
1 271 091
37 362
-
5 512 065
7 681 966
800 423
1 160 334
67 773
-
3 943 419
5 971 949
496 811
2 249 222
45 213
-
3 739 162
6 530 408
185 757
2 294 851
78 031
-
4 155 291
6 713 930
402 405
2 570 914
111 217
-
3 574 552
6 659 088
642 453
2 630 833
106 530
-
3 167 866
6 547 682
808 980
2 610 070
80 471
-
3 038 149
6 537 670
750 753
2 751 667
27 113
-
3 114 985
6 644 518
848 680
2 729 889
43 894
-
3 347 574
6 970 037

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
489 954
-
206 265
-
5 946 027
-
-
457 444
-
204 153
-
5 998 406
-
-
489 673
-
198 370
250 000
6 527 267
-
-
480 571
-
180 211
-
6 429 599
-
-
483 124
-
194 546
-
5 896 594
-
-
506 344
-
192 468
200 000
6 280 597
-
-
532 679
-
217 101
30 000
6 906 324
-
-
500 431
-
178 384
350 000
6 973 006
-
-
524 834
-
207 041
400 000
6 857 502
-
-
525 399
-
222 857
400 000
6 629 682

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1 077
5 521
666
630917
-0,87%
4,87%
47,07%
-94,69%
20,00%
18,99%
1 078
5 564
629
903326
-8,10%
9,13%
47,57%
-55,53%
24,12%
26,31%
1 103
5 918
636
1091124
1,52%
-10,06%
48,20%
-26,98%
28,56%
34,97%
1 099
5 850
615
933212
9,04%
6,43%
46,47%
-27,91%
34,47%
30,68%
1 146
5 145
605
364538
-6,11%
-3,81%
41,44%
-37,53%
29,43%
26,85%
1 219
5 152
588
730860
-9,06%
1,60%
43,96%
-26,98%
36,16%
30,22%
1 224
5 642
625
1028528
-0,94%
4,97%
44,91%
-17,55%
41,15%
36,02%
1 303
5 351
530
1255671
1,67%
7,44%
48,03%
-16,59%
43,51%
39,10%
1 349
5 083
543
1132712
3,46%
6,84%
50,24%
-19,50%
43,60%
35,55%
1 215
5 455
616
854071
-
3,16%
44,17%
-19,10%
42,73%
38,60%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva elinstallationsverksamhet och försäljning av elartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556093-6733
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1964-08-13
Juridiskt namn
SCA Graphic Sundsvall AB Ortvikens Pappersbruk
Länsäte
Sundsvall

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Larsson, Ulf Örjan (f. 1962)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Norrman, Fredrik Oskar (f. 1977)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Johansson, Mats Robert (f. 1967)
Styrelseledamot
Sandgren, Mats Henning Rune (f. 1955)
Larsson, Ulf Örjan (f. 1962)
Johansson, Mats Robert (f. 1967)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Andersson, Gunnar Håkan (f. 1950)
Halling, Sven Patrik (f. 1953)
Svedjebrant, Carl Jan Börje (f. 1955)
Nordlander, Mats Ivan (f. 1961)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).