Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bokbindaregatan 8, 312 34, LAHOLM
Tel.nummer
0430-78780
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556189-1952
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1975
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Laholms Företagshälsovårdscentral AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Laholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,10%
3,15% (2016)
Kassalikviditet
42,53%
44,48% (2016)
Soliditet
44,56%
43,86% (2016)
Bruttovinstmarginal
68,30%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
6 476
192
1
6 886
-
-
4,10%
42,53%
44,56%
5
5 938
121
93
7 027
0
0
3,15%
44,48%
43,86%
5
5 729
286
277
6 768
0
1 948
6,57%
39,95%
44,90%
5
5 630
355
577
6 713
0
2 604
7,21%
36,09%
41,14%
5
4 981
168
261
9 378
0
2 390
3,82%
340,91%
87,27%
5
4 844
109
109
9 071
-
2 474
2,52%
324,56%
87,34%
5
3 914
-506
244
8 909
0
1 953
-12,64%
325,66%
87,71%
4
5 114
-16
-16
8 503
8
2 018
-0,36%
331,83%
89,03%
6
5 184
-56
-56
3 551
73
2 206
-0,71%
371,88%
71,42%
8
5 692
147
147
3 836
161
2 687
2,72%
316,79%
67,57%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
6 139
337
249
192
5 557
381
175
121
5 449
280
358
286
5 343
287
-229
355
4 401
580
161
168
4 318
526
40
109
3 852
62
-519
-506
4 676
438
-25
-16
5 090
94
-60
-56
5 517
175
84
147

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 267
1 619
6 886
-
5 272
1 755
7 027
-
5 279
1 490
6 769
-
5 286
1 426
6 712
-
5 310
4 067
9 377
-
5 345
3 726
9 071
-
5 343
3 566
8 909
-
5 407
3 096
8 503
-
219
3 332
3 551
-
269
3 567
3 836

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 032
47
-
-
3 807
6 886
3 082
-
-
-
3 946
7 028
3 039
-
-
-
3 730
6 769
2 762
-
-
-
3 951
6 713
8 184
-
-
-
1 193
9 377
7 923
-
-
-
1 148
9 071
7 814
-
-
-
1 095
8 909
7 570
-
-
-
933
8 503
2 536
-
-
118
896
3 550
2 592
-
-
118
1 126
3 836

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
6 476
-
-
-
-
-
50
5 938
-
-
1 948
-
947
50
5 729
-
-
2 604
-
1 155
-
5 630
-
-
2 390
-
950
6 000
4 981
-
-
2 474
-
952
-
4 844
-
-
1 953
-
831
-
3 914
8
-
2 018
-
968
-
5 114
73
-
2 206
-
842
150
5 184
161
-
2 687
-
1 058
-
5 692

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
1 023
579
253
10,47%
4,10%
68,30%
-35,64%
44,56%
42,53%
5
1 111
173
3379
1,98%
3,15%
100,00%
-39,43%
43,86%
44,48%
5
1 090
596
365
1,98%
6,57%
100,00%
-41,11%
44,90%
39,95%
5
1 069
766
-205
21,40%
7,21%
79,58%
-47,26%
41,14%
36,09%
5
880
689
195
1,92%
3,82%
84,73%
65,30%
87,27%
340,91%
5
864
699
74
12,10%
2,52%
91,94%
59,70%
87,34%
324,56%
5
770
574
-455
-17,62%
-12,64%
89,12%
64,15%
87,71%
325,66%
4
1 169
779
72
-8,13%
-0,36%
90,63%
46,26%
89,03%
331,83%
6
848
545
40
-7,74%
-0,71%
96,03%
47,86%
71,42%
371,88%
8
690
507
233
-
2,72%
96,70%
44,25%
67,57%
316,79%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet, företrädesvis inom transportanordningar, båttillverkning, och båttransporter, aktie- och värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556189-1952
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1975-02-26
Juridiskt namn
Laholms Företagshälsovårdscentral AB
Länsäte
Laholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Eriksson Ejdelind, Eva Carina (f. 1961)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Josefsson, Ida Carolina (f. 1983)
Lekmannarevisor
Benjaminsson, Olle Lennart (f. 1938)
Lekmannarevisorssupleant
Almqvist, Karin Elisabeth (f. 1951)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Cronqvist, Per Åke Erling (f. 1958)
Styrelseledamot
Johansson, Karl Magnus Ingemar Erik (f. 1955)
Persson, Lars-Göran (f. 1958)
Cronqvist, Per Åke Erling (f. 1958)
Lundström, Per Stefan (f. 1965)
Trydell, Silvia Marlen Elisabeth (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).