Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sveavägen 167, 113 46, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-51735000
E-postadress
info@scandichotels.com
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556299-1009
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Scandic Hotels AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
19,70%
40,17% (2016)
Kassalikviditet
18,59%
10,19% (2016)
Soliditet
24,79%
48,33% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
7595
5 989 100
460 400
423 000
3 877 200
23 500
1 372 400
8,39%
57,70%
48,73%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
5 970 800
18 300
451 500
460 400
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 049 400
827 800
3 877 200
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 889 300
0
140 400
489 600
1 348 400
3 867 700
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
23 500
3 300
1 372 400
-
486 600
-
5 989 100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
7 595
786
-
591900
-
8,39%
-7,13%
-8,72%
48,73%
57,70%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4870
5 465 410
696 768
-83 219
4 828 688
3 381
1 502 143
19,70%
18,59%
24,79%
4602
5 289 367
1 587 533
-1 376
10 549 207
11 337
1 385 675
40,17%
10,19%
48,33%
4148
4 708 748
574 677
1 192
9 423 818
11 013
1 192 971
28,86%
10,99%
54,11%
3719
4 262 085
1 016 441
-8 510
9 193 012
28 120
1 042 432
30,45%
12,43%
55,40%
3633
4 094 646
-170 865
-918 814
5 769 790
18 947
1 011 394
2,64%
173,48%
55,96%
3729
4 283 120
70 065
-429 745
6 362 233
25 719
997 595
11,52%
183,47%
65,19%
3702
4 107 377
588 305
98 723
6 485 656
6 556
968 023
24,16%
186,46%
66,66%
3670
3 913 915
-22 974
37 340
5 557 775
6 949
947 573
19,72%
235,76%
76,01%
3580
3 658 910
341 000
357 259
5 551 393
6 372
879 666
32,48%
266,16%
75,67%
3544
2 535 374
1 076 606
764 274
6 027 409
4 134
597 717
45,36%
278,45%
75,06%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
5 449 411
15 999
483 861
696 768
5 211 978
77 389
603 188
1 587 533
4 660 251
48 497
490 598
574 677
4 246 702
15 383
303 765
1 016 441
4 079 642
15 004
250 464
-170 865
4 257 804
25 316
312 250
70 065
4 082 633
24 744
322 372
588 305
3 913 915
-
277 205
-22 974
3 658 910
-
273 026
341 000
2 535 374
-
247 053
1 076 606

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 178 427
650 261
4 828 688
-
9 996 651
552 556
10 549 207
-
8 955 024
468 794
9 423 818
-
8 691 231
501 781
9 193 012
-
1 677 322
4 092 468
5 769 790
-
2 617 552
3 744 681
6 362 233
-
2 756 652
3 729 004
6 485 656
-
2 753 573
2 804 202
5 557 775
-
2 347 580
3 203 813
5 551 393
-
2 336 752
3 690 657
6 027 409

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 196 821
0
286 108
0
3 345 759
4 828 688
5 098 094
0
274 127
0
5 176 987
10 549 208
5 099 586
0
266 395
0
4 057 837
9 423 818
5 093 007
0
246 673
0
3 853 332
9 193 012
3 228 988
0
194 651
0
2 346 151
5 769 790
4 147 802
0
184 837
0
2 029 594
6 362 233
4 323 403
0
174 182
0
1 988 071
6 485 656
4 224 680
0
152 805
0
1 180 290
5 557 775
4 153 872
59 946
141 962
0
1 195 613
5 551 393
4 337 194
239 946
132 601
0
1 317 668
6 027 409

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 381
1 454
1 502 143
-
556 012
-
5 465 410
11 337
2 643
1 385 675
-
504 145
3 818 054
5 289 367
11 013
1 558
1 192 971
-
423 018
-
4 708 748
28 120
4 598
1 042 432
-
397 741
-
4 262 085
18 947
-
1 011 394
-
381 496
-
4 094 646
25 719
3 551
997 595
-
380 958
-
4 283 120
6 556
1 400
968 023
-
366 313
-
4 107 377
6 949
1 963
947 573
-
339 883
-
3 913 915
6 372
1 595
879 666
-
333 001
-
3 658 910
4 134
954
597 717
-
223 186
-
2 535 374

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4 870
1 119
430
980450
4,56%
19,70%
100,00%
-49,46%
24,79%
18,59%
4 602
1 133
413
1086511
11,84%
40,17%
100,00%
-88,73%
48,33%
10,19%
4 148
1 123
413
967432
9,74%
28,86%
91,74%
-77,01%
54,11%
10,99%
3 719
1 142
422
757031
4,09%
30,45%
91,85%
-78,92%
55,40%
12,43%
3 633
1 123
419
700863
-4,18%
2,64%
92,05%
42,81%
55,96%
173,48%
3 729
1 142
414
769014
4,29%
11,52%
92,28%
40,28%
65,19%
183,47%
3 702
1 103
397
747958
4,31%
24,16%
91,75%
42,64%
66,66%
186,46%
3 670
1 066
385
653877
6,97%
19,72%
91,69%
41,49%
76,01%
235,76%
3 580
1 022
367
633057
44,31%
32,48%
91,52%
54,89%
75,67%
266,16%
3 544
715
261
512668
-
45,36%
91,93%
93,60%
75,06%
278,45%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva hotellrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556299-1009
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-07-06
Juridiskt namn
Scandic Hotels AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Fiskers, Frank (f. 1961)
Jangbratt, Peter Thorwald (f. 1967)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Brändström, Kjell Magnus (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Sörensen, Vagn Ove (f. 1959)
Frydenberg, Even (f. 1964)
Styrelseledamot
Sörensen, Vagn Ove (f. 1959)
Fiskers, Frank (f. 1961)
Johansson, Jan Mikael (f. 1962)
Frydenberg, Even (f. 1964)
Engelhart, Thomas von Westen (f. 1967)
Jangbratt, Peter Thorwald (f. 1967)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Lingvall, Sven Göran (f. 1957)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).