Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Svarvargatan 1, 632 29, ESKILSTUNA
Tel.nummer
070-7227603
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556553-3444
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Eskilstuna
Nyckeltal
Vinstmarginal
9,37%
15,74% (2016)
Kassalikviditet
219,56%
158,51% (2016)
Soliditet
57,73%
50,83% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
17
16 057
1 381
1 229
11 455
-
-
9,37%
219,56%
57,73%
16
14 935
2 164
753
11 050
0
0
15,74%
158,51%
50,83%
8
13 016
1 962
1 169
9 860
0
3 541
15,37%
124,42%
39,94%
12
12 733
-240
3
8 869
-
3 561
-1,22%
94,18%
26,78%
9
9 628
1 404
439
10 170
0
2 831
15,83%
71,19%
25,24%
7
8 754
580
188
8 096
-
1 597
8,17%
56,38%
18,24%
6
6 386
554
126
4 585
0
1 316
9,04%
59,45%
22,63%
6
5 944
704
276
2 752
271
1 044
12,08%
78,22%
29,91%
6
4 882
381
378
1 282
106
1 335
8,10%
159,75%
22,70%
6
4 346
-545
-388
1 081
326
1 432
-12,56%
109,64%
-8,05%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
14 884
1 173
1 394
1 381
13 866
1 069
2 182
2 164
13 016
-
2 000
1 962
12 733
-
-155
-240
9 622
6
1 523
1 404
8 748
6
715
580
6 386
-
577
554
5 936
8
717
704
4 879
3
395
381
4 266
80
-539
-545

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 096
7 359
11 455
-
4 914
6 137
11 051
-
4 828
5 032
9 860
-
4 768
4 102
8 870
-
4 337
5 834
10 171
-
3 948
4 148
8 096
-
1 947
2 637
4 584
-
1 523
1 229
2 752
-
388
894
1 282
-
385
696
1 081

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 277
2 995
0
844
3 339
11 455
3 047
3 295
0
854
3 854
11 050
2 294
2 108
0
1 649
3 808
9 859
1 124
1 604
0
2 070
4 070
8 868
1 121
1 854
0
2 536
4 658
10 169
682
1 019
0
3 215
3 180
8 096
494
697
0
328
3 065
4 584
568
327
0
484
1 373
2 752
291
0
0
518
472
1 281
-87
0
0
556
612
1 081

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
4 000
16 057
-
-
-
-
-
-
14 935
-
-
3 541
-
1 752
-
13 016
-
-
3 561
-
1 227
-
12 733
-
-
2 831
-
1 056
-
9 628
-
-
1 597
-
685
-
8 754
-
-
1 316
-
592
-
6 386
271
-
1 044
-
507
200
5 944
106
-
1 335
-
495
-
4 882
326
-
1 432
-
492
-
4 346

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
17
876
380
1943
7,34%
9,37%
100,00%
27,01%
57,73%
219,56%
16
867
345
3566
6,53%
15,74%
100,00%
16,46%
50,83%
158,51%
8
1 627
572
3128
2,22%
15,37%
100,00%
9,40%
39,94%
124,42%
12
1 061
96
736
32,33%
-1,22%
100,00%
0,25%
26,78%
94,18%
9
1 069
115
2115
9,99%
15,83%
100,01%
12,22%
25,24%
71,19%
7
1 250
282
1013
36,99%
8,17%
100,00%
11,07%
18,24%
56,38%
6
1 064
318
832
7,58%
9,04%
100,00%
-6,70%
22,63%
59,45%
6
989
324
823
21,66%
12,08%
100,00%
-2,43%
29,91%
78,22%
6
813
330
483
14,37%
8,10%
87,70%
8,65%
22,70%
159,75%
6
711
375
-475
-
-12,56%
83,24%
1,97%
-8,05%
109,64%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring och personlig utveckling, bedriva projekt vilka kopplar samman film-, musik-, TV- och spelproduktioner med IT-lösningar och marknadsföring av varumärken nationellt och internationellt, äga och förvalta fast egendom samt handla med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556553-3444
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-03-04
Juridiskt namn
Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB
Länsäte
Eskilstuna

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Rudengren, Lars Johan (f. 1959)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Chabo, Rany (f. 1976)
Styrelsesuppleant
Chabo, Carolla (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).