Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Åkersjön 234, 835 63, FÖLLINGE
Tel.nummer
0645-42035
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556249-2602
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1984
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hotell Fjällgården
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hotell Fjällgården
Status
Aktiv
Kommunsäte
Krokom
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,62%
5,20% (2017)
Kassalikviditet
18,73%
28,14% (2017)
Soliditet
-25,85%
-24,14% (2017)
Bruttovinstmarginal
76,60%
73,26% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
2 464
65
65
1 288
-
-
6,62%
18,73%
-25,85%
3
2 611
47
47
1 653
-
427
5,20%
28,14%
-24,14%
3
2 432
-431
-431
1 515
0
528
-14,03%
62,54%
-29,44%
3
2 717
-180
-180
2 940
0
482
-1,64%
21,18%
-0,51%
0
3 014
-264
-264
3 281
0
593
-4,51%
35,97%
5,03%
-
4 273
51
51
4 036
-
1 188
4,90%
63,39%
5,67%
-
3 385
226
226
3 278
40
496
12,23%
40,20%
5,46%
4
2 383
-470
-470
3 232
48
500
-13,87%
19,24%
-1,45%
5
3 907
346
346
2 351
76
685
11,38%
44,77%
18,38%
4
4 094
-327
-327
2 513
57
727
-4,76%
30,32%
3,46%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 265
199
150
65
2 442
169
127
47
2 424
8
-340
-431
2 559
158
-42
-180
2 949
65
-133
-264
4 185
88
204
51
3 343
42
409
226
2 279
104
-319
-470
3 884
23
434
346
4 037
57
-192
-327

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 031
256
1 287
-
1 243
409
1 652
-
862
653
1 515
-
2 604
336
2 940
-
2 710
572
3 282
-
2 728
1 308
4 036
-
2 600
678
3 278
-
2 853
379
3 232
-
1 854
497
2 351
-
2 022
491
2 513

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-333
0
0
457
1 164
1 288
-399
0
0
807
1 244
1 652
-446
0
0
999
961
1 514
-15
0
0
1 594
1 360
2 939
165
0
0
1 740
1 376
3 281
229
0
0
1 824
1 983
4 036
179
0
0
1 574
1 525
3 278
-47
0
0
1 787
1 492
3 232
432
0
0
934
985
2 351
87
0
0
1 131
1 296
2 514

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
2 464
-
-
427
-
167
-
2 611
-
-
528
-
192
-
2 432
-
-
482
-
168
-
2 717
-
-
593
-
190
-
3 014
-
-
1 188
-
399
-
4 273
40
-
496
-
170
-
3 385
48
-
500
-
220
-
2 383
76
-
685
-
268
-
3 907
57
-
727
-
239
-
4 094

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
566
147
301
-7,25%
6,62%
76,60%
-40,09%
-25,85%
18,73%
3
814
202
268
0,74%
5,20%
73,26%
-34,19%
-24,14%
28,14%
3
808
243
19
-5,28%
-14,03%
77,02%
-12,71%
-29,44%
62,54%
3
853
221
342
-13,22%
-1,64%
80,62%
-40,02%
-0,51%
21,18%
-
-
-
194
-29,53%
-4,51%
79,35%
-27,26%
5,03%
35,97%
-
-
-
473
25,19%
4,90%
78,88%
-16,13%
5,67%
63,39%
-
-
-
668
46,69%
12,23%
78,55%
-25,34%
5,46%
40,20%
4
570
193
-87
-41,32%
-13,87%
76,61%
-48,84%
-1,45%
19,24%
5
777
207
583
-3,79%
11,38%
72,81%
-12,56%
18,38%
44,77%
4
1 009
270
-53
-
-4,76%
71,46%
-19,94%
3,46%
30,32%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangrörelse, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556249-2602
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1984-09-18
Juridiskt namn
Hotell Fjällgården
Länsäte
Krokom

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Halvarsson, Kent Olov (f. 1959)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Scott, Mats Christer (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Halvarsson, Kent Olov (f. 1959)
Styrelsesuppleant
Åhlén, Birgitta Mari Anette (f. 1965)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).