Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Norra Däckvägen 2, 506 49, BORÅS
Tel.nummer
033-202200
E-postadress
kundservice.se@fristodskansas.com
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556023-8486
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1925
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Kwintet Holding AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Fristads AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Borås
Nyckeltal
Vinstmarginal
7,26%
5,77% (2016)
Kassalikviditet
69,54%
73,66% (2016)
Soliditet
22,93%
22,69% (2016)
Bruttovinstmarginal
98,99%
98,77% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
205
1 031 702
63 288
20 560
630 521
3 226
92 478
7,26%
69,54%
22,93%
202
997 339
38 388
37 387
546 616
3 033
82 402
5,77%
73,66%
22,69%
206
940 408
18 227
-57 143
572 899
1 512
84 865
2,95%
55,14%
15,13%
178
810 825
-8 451
-7 263
450 058
1 418
74 951
1,43%
116,49%
31,95%
218
789 488
-19 214
-21 605
426 531
1 447
81 461
-0,80%
108,20%
35,42%
219
928 301
2 781
-12 342
561 722
1 443
79 612
2,23%
114,18%
30,74%
240
1 197 727
117 142
101 525
667 270
1 374
86 902
11,05%
86,80%
35,46%
228
893 667
69 406
65 272
569 300
1 360
76 663
9,16%
74,64%
36,41%
249
747 492
-13 788
-17 704
579 587
2 303
83 295
1,16%
157,03%
26,47%
286
956 583
102 085
119 490
786 268
1 614
87 812
12,31%
63,38%
23,25%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 022 170
9 532
72 980
63 288
997 081
258
57 486
38 388
940 196
212
20 395
18 227
810 431
394
14 603
-8 451
788 386
1 102
4 320
-19 214
916 157
12 144
17 902
2 781
1 195 256
2 471
57 671
117 142
875 910
17 757
74 898
69 406
747 262
230
6 535
-13 788
944 879
11 704
97 711
102 085

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
13 666
616 855
630 521
-
14 877
531 739
546 616
-
18 055
554 844
572 899
-
19 348
430 710
450 058
-
18 081
408 450
426 531
-
30 498
531 224
561 722
-
57 384
609 886
667 270
-
121 727
447 573
569 300
-
109 506
470 081
579 587
-
121 763
664 505
786 268

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
144 607
-
65 688
77 431
342 795
630 521
124 047
-
63 154
75 205
284 210
546 616
86 660
-
64 752
68 887
352 600
572 899
143 803
-
59 088
66 125
181 042
450 058
151 066
-
58 808
57 269
159 388
426 531
172 671
-
57 025
50 849
281 177
561 722
236 603
-
61 707
48 632
320 328
667 270
207 310
-
44 833
27 327
289 830
569 300
153 398
-
42 120
213 655
170 414
579 587
182 769
-
40 819
-
562 680
786 268

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 226
1 089
92 478
1 245
32 559
-
1 031 702
3 033
478
82 402
706
38 069
-
997 339
1 512
-
84 865
-
34 876
-
940 408
1 418
-
74 951
394
34 264
-
810 825
1 447
-
81 461
-
32 767
-
789 488
1 443
170
79 612
159
33 160
-
928 301
1 374
78
86 902
293
42 989
-
1 197 727
1 360
34
76 663
1 106
30 856
-
893 667
2 303
6
83 295
945
30 795
-
747 492
1 614
270
87 812
2 010
34 086
-
956 583

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
205
4 986
696
141142
2,52%
7,26%
98,99%
26,81%
22,93%
69,54%
202
4 936
621
123801
6,05%
5,77%
98,77%
24,83%
22,69%
73,66%
206
4 564
604
88036
16,01%
2,95%
98,78%
21,51%
15,13%
55,14%
178
4 553
605
75152
2,80%
1,43%
98,93%
30,81%
31,95%
116,49%
218
3 616
542
64067
-13,95%
-0,80%
96,45%
31,59%
35,42%
108,20%
219
4 183
527
78054
-23,35%
2,23%
96,01%
27,29%
30,74%
114,18%
240
4 980
587
126195
36,46%
11,05%
66,32%
24,23%
35,46%
86,80%
228
3 842
485
125154
17,22%
9,16%
42,83%
18,01%
36,41%
74,64%
249
3 001
480
54552
-20,91%
1,16%
55,98%
40,10%
26,47%
157,03%
286
3 304
443
144925
-
12,31%
50,86%
10,78%
23,25%
63,38%

Verksamhet & Status

Aktiebolaget ska bedriva textil- och konfektionsrörelse, direkt eller indirekt, företrädesvis avseende profil-, skydds- och arbetskläder, tillverka och försälja verktygsbälten, verktygsväskor, säkerhetslinor och andra skyddsprodukter, äga och förvalta fast och lös egendom samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556023-8486
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1925-04-06
Juridiskt namn
Fristads AB
Länsäte
Borås

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Dinér, Erik Stefan (f. 1967)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Blume, Anders Johan Riber (f. 1970)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Davidsson, Anders Daniel (f. 1970)
Styrelseledamot
Svaleskog, Sune Henry (f. 1952)
Nielsen, Ole Lenarth (f. 1964)
Dinér, Erik Stefan (f. 1967)
Malm, Christina (f. 1968)
Davidsson, Anders Daniel (f. 1970)
Styrelsesuppleant
Levin, Claes Jörgen (f. 1970)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).