Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Björkgatan 30, 753 23, UPPSALA
Tel.nummer
090-150000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556108-1919
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1967
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Uppsala
Nyckeltal
Vinstmarginal
13,41%
10,81% (2016)
Kassalikviditet
363,31%
249,04% (2016)
Soliditet
82,43%
78,09% (2016)
Bruttovinstmarginal
32,66%
30,45% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1612
15 127 846
2 021 005
-29 373
20 755 552
7 942
980 960
13,41%
363,31%
82,43%
1533
14 220 694
1 521 740
-232 273
18 970 756
8 766
958 764
10,81%
249,04%
78,09%
1534
77 540 073
71 157 776
451 148
80 672 576
6 371
839 132
605,49%
5 601,49%
97,03%
1565
9 635 109
3 223 972
2 426 896
13 216 226
6 464
779 068
34,49%
43,85%
53,51%
1622
8 248 690
0
0
18 006 790
8 200
815 432
1,11%
108,33%
44,79%
1670
7 933 357
2 005 567
1 441 506
12 895 581
6 788
855 577
28,15%
83,99%
28,25%
1656
7 565 552
2 176 981
1 580 621
9 852 174
11 641
800 653
33,32%
62,07%
21,60%
1632
7 546 317
1 803 068
1 308 471
10 742 919
15 866
747 037
28,00%
77,19%
30,75%
1581
7 025 470
644 397
449 171
10 442 264
16 506
767 700
13,96%
43,26%
17,33%
1683
5 953 012
1 142 679
783 547
8 589 111
13 196
737 561
24,62%
42,08%
21,74%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
15 104 376
23 470
2 024 668
2 021 005
14 201 168
19 526
1 533 160
1 521 740
11 757 949
65 782 124
70 352 136
71 157 776
9 593 924
41 185
3 275 927
3 223 972
8 138 957
109 733
-
-
7 898 291
35 066
2 098 158
2 005 567
7 349 721
215 831
2 305 131
2 176 981
7 518 337
27 980
2 037 990
1 803 068
6 760 378
265 092
877 233
644 397
5 850 580
102 432
1 338 401
1 142 679

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
10 634 077
10 121 476
20 755 553
-
10 043 045
8 927 712
18 970 757
-
9 752 857
70 919 720
80 672 577
-
9 864 561
3 351 665
13 216 226
-
7 240 026
10 766 764
18 006 790
-
4 833 267
8 062 314
12 895 581
-
4 590 291
5 261 883
9 852 174
-
4 657 661
6 085 258
10 742 919
-
5 972 626
4 469 638
10 442 264
-
4 908 117
3 680 994
8 589 111

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
16 680 039
548 511
1 164 583
0
2 362 420
20 755 553
14 386 998
548 511
1 106 089
0
2 929 159
18 970 757
77 875 488
509 851
1 047 066
0
1 240 175
80 672 580
6 673 115
510 609
1 024 644
0
5 007 858
13 216 226
7 660 851
518 737
947 193
0
8 880 009
18 006 790
3 237 242
519 603
885 976
0
8 252 759
12 895 580
1 721 678
520 469
862 805
0
6 747 222
9 852 174
2 887 708
532 855
812 503
0
6 509 853
10 742 919
1 393 628
533 721
789 759
0
7 725 157
10 442 265
1 450 578
534 586
658 286
0
5 945 661
8 589 111

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
7 942
-
980 960
-
474 888
-
15 127 846
8 766
1 165
958 764
-
462 854
-
14 220 694
6 371
931
839 132
-
436 022
64 845 000
77 540 073
6 464
1 117
779 068
-
443 798
3 000 000
9 635 109
8 200
1 082
815 432
-
445 742
3 000 000
8 248 690
6 788
957
855 577
-
428 982
-
7 933 357
11 641
5 260
800 653
-
485 409
-
7 565 552
15 866
4 559
747 037
-
432 160
-
7 546 317
16 506
4 789
767 700
-
507 681
-
7 025 470
13 196
4 350
737 561
-
409 462
-
5 953 012

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1 612
9 370
933
3408201
6,36%
13,41%
32,66%
51,37%
82,43%
363,31%
1 533
9 264
962
3170703
20,78%
10,81%
30,45%
42,24%
78,09%
249,04%
1 534
7 665
882
72039047
22,56%
605,49%
64,94%
592,62%
97,03%
5 601,49%
1 565
6 130
818
4952841
17,88%
34,49%
64,11%
-17,26%
53,51%
43,85%
1 622
5 018
952
1301093
3,05%
1,11%
100,00%
23,18%
44,79%
108,33%
1 670
4 730
925
3359713
7,46%
28,15%
100,00%
-2,41%
28,25%
83,99%
1 656
4 438
847
3548822
-2,24%
33,32%
100,00%
-20,21%
21,60%
62,07%
1 632
4 607
780
3303275
11,21%
28,00%
100,00%
-5,65%
30,75%
77,19%
1 581
4 276
880
2163070
15,55%
13,96%
100,00%
-48,16%
17,33%
43,26%
1 683
3 476
749
2480341
-
24,62%
73,33%
-38,71%
21,74%
42,08%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konstruktion, produktutveckling, provning, kontroll, besiktning, inspektion samt tekniska och administrativa konsultationer inom verkstadsindustrin.

Org.nummer
556108-1919
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1967-01-25
Juridiskt namn
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Länsäte
Uppsala

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Lundström, Bo Mikael (f. 1957)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Nilsson, Fredrik Christian (f. 1979)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Dale, Ian Alistair (f. 1963)
Styrelseledamot
Lundström, Bo Mikael (f. 1957)
Dale, Ian Alistair (f. 1963)
Hult Löfgren, Ann-Christine M (f. 1970)
Christensson, Kjell Anton Dan (f. 1976)
Berglund, Karl Göran Martin (f. 1979)
Styrelsesuppleant
Rönnberg, Inger Beatrice (f. 1954)
Planting, John Lennart (f. 1956)
Wahlström, Per Lennie (f. 1956)
Vinterbäck, Lena Maria Cecilia (f. 1960)
Bengtsson Lager, Benita My Maria (f. 1966)
Papadopoulos, Theologos (f. 1968)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).