Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Nya Allén 6 A, 411 38, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-159015
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556297-8691
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Runan Annonsbyrå AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Runan Annonsbyrå AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
12,98%
4,50% (2016)
Kassalikviditet
220,20%
273,15% (2016)
Soliditet
49,82%
51,00% (2016)
Bruttovinstmarginal
72,60%
65,72% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3
3 882
498
269
1 766
-
-
12,98%
220,20%
49,82%
4
3 886
170
104
1 475
0
0
4,50%
273,15%
51,00%
3
2 246
37
50
1 240
0
779
1,89%
276,17%
52,36%
4
3 096
250
143
1 122
0
954
8,14%
255,00%
55,35%
4
3 604
-34
-8
988
0
1 229
-0,72%
192,59%
43,33%
4
4 646
170
41
1 286
-
1 410
3,87%
165,30%
35,49%
5
4 660
-49
0
1 064
0
1 518
-0,88%
158,83%
33,77%
5
5 307
341
176
1 396
1 037
612
6,54%
178,76%
40,72%
5
5 109
314
164
1 141
968
591
6,24%
169,06%
38,76%
5
4 510
133
50
1 093
918
443
3,13%
139,07%
23,40%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 876
6
503
498
3 886
-
174
170
2 221
25
42
37
3 096
-
251
250
3 604
-
-26
-34
4 646
-
180
170
4 660
-
-99
-49
5 307
-
347
341
5 109
-
319
314
4 510
-
140
133

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
1 766
1 766
-
-
1 475
1 475
-
-
1 240
1 240
-
-
1 122
1 122
-
-
988
988
-
-
1 286
1 286
-
3
1 061
1 064
-
7
1 389
1 396
-
10
1 131
1 141
-
19
1 075
1 094

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
578
387
-
-
802
1 767
558
249
-
126
540
1 473
455
249
-
88
449
1 241
405
277
-
-
440
1 122
262
213
-
-
513
988
270
239
-
-
778
1 287
229
167
-
-
668
1 064
389
230
-
-
777
1 396
333
140
-
-
669
1 142
209
60
-
52
773
1 094

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
300
3 882
-
-
-
-
-
250
3 886
-
-
779
-
299
-
2 246
-
-
954
-
327
-
3 096
-
-
1 229
-
471
-
3 604
-
-
1 410
-
578
-
4 646
-
-
1 518
-
631
-
4 660
1 037
-
612
-
683
160
5 307
968
-
591
-
615
120
5 109
918
-
443
-
589
40
4 510

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3
1 292
554
503
-0,26%
12,98%
72,60%
24,87%
49,82%
220,20%
4
972
443
174
74,97%
4,50%
65,72%
24,06%
51,00%
273,15%
3
740
361
42
-28,26%
1,89%
68,71%
35,61%
52,36%
276,17%
4
774
322
251
-14,10%
8,14%
68,73%
22,03%
55,35%
255,00%
4
901
443
-26
-22,43%
-0,72%
66,98%
13,18%
43,33%
192,59%
4
1 162
505
183
-0,30%
3,87%
64,27%
10,93%
35,49%
165,30%
5
932
438
-96
-12,19%
-0,88%
100,00%
8,43%
33,77%
158,83%
5
1 061
474
350
3,88%
6,54%
100,00%
11,53%
40,72%
178,76%
5
1 022
447
327
13,28%
6,24%
100,00%
9,04%
38,76%
169,06%
5
902
396
151
-
3,13%
100,00%
6,70%
23,40%
139,07%

Verksamhet & Status

Bolaget skall uteslutande bedriva advokatverksamhet.

Org.nummer
556297-8691
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-06-26
Juridiskt namn
Runan Annonsbyrå AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Kihlman, Lars Peter (f. 1960)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Westin, Caisa Maria (f. 1967)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Kihlman, Hans Christer (f. 1963)
Styrelseledamot
Kihlman, Lena Britta (f. 1937)
Kihlman, Lars Peter (f. 1960)
Kihlman, Hans Christer (f. 1963)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).