Continental Bakeries North Europe AB

Continental Bakeries North Europe AB

Ekonomisk rating (2017)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Näckrosvägen 19, 286 72, ÅSLJUNGA
Tel.nummer
0435-460320
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556547-4524
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1997
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Continental Bakeries North Europe AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Continental Bakeries North Europe AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Örkelljunga
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet är dock godkänd och den bakomliggande ekonomiska styrkan är utmärkt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
8,27% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
130,14% (2016)
Soliditet
22,52%
39,47% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
-4,57% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
7 215
89 163
-
1 687
-
0,00%
22,52%
209
498 509
39 477
34 327
220 753
1 592
63 307
8,27%
130,14%
39,47%
216
481 619
26 885
20 128
206 188
1 456
78 184
5,86%
104,16%
26,97%
210
465 389
17 577
-2 039
171 882
1 660
62 953
4,11%
80,97%
22,09%
211
412 502
14 881
14 381
178 034
1 376
58 839
4,31%
56,38%
23,22%
214
467 358
-1 679
3 043
193 747
0
64 417
0,76%
84,73%
22,49%
220
448 967
20 458
8 402
199 308
0
59 626
5,63%
88,62%
24,77%
193
421 245
5 204
3 476
236 766
1 842
54 242
2,76%
109,24%
21,19%
183
393 819
41 826
69 058
317 878
2 750
54 767
11,07%
274,73%
47,63%
198
398 008
40 624
20 001
270 452
2 827
61 004
10,47%
226,27%
71,70%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
498 509
-
40 904
39 477
481 619
-
28 229
26 885
465 389
-
19 108
17 577
412 502
-
17 743
14 881
467 358
-
3 503
-1 679
448 967
-
23 751
20 458
421 245
-
10 308
5 204
393 819
-
41 986
41 826
392 240
5 768
39 777
40 624

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
71 513
149 240
220 753
-
70 825
135 363
206 188
-
75 321
96 561
171 882
-
73 892
104 142
178 034
-
83 652
110 095
193 747
-
88 911
110 397
199 308
-
99 028
137 738
236 766
-
115 853
202 025
317 878
-
132 566
137 886
270 452

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
25 743
12 248
0
12 169
50 160
78 354
11 266
955
36 622
93 556
220 753
44 027
14 840
1 036
39 984
106 301
206 188
23 899
18 042
1 204
39 984
88 753
171 882
20 217
27 071
139
777
129 830
178 034
19 735
30 562
350
41 144
101 956
193 747
20 670
36 784
534
53 452
87 868
199 308
24 871
32 449
717
74 428
104 301
236 766
126 085
32 449
901
91 986
66 457
317 878
127 811
84 756
1 085
4 662
52 138
270 452

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
233
1 687
296
74 819
-
-
1 592
171
63 307
-
25 888
-
498 509
1 456
204
78 184
-
25 046
-
481 619
1 660
-
62 953
-
22 411
-
465 389
1 376
-
58 839
-
21 120
-
412 502
-
-
64 417
-
22 612
-
467 358
-
-
59 626
-
21 407
-
448 967
1 842
279
54 242
-
20 628
-
421 245
2 750
338
54 767
-
21 031
-
393 819
2 827
736
61 004
-
23 621
-
398 008

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
12248
-100,00%
-
-
-
22,52%
-
209
2 385
-
41859
3,51%
8,27%
-4,57%
11,17%
39,47%
130,14%
216
2 230
-
29265
3,49%
5,86%
-4,64%
6,03%
26,97%
104,16%
210
2 216
-
20312
12,82%
4,11%
-4,46%
1,68%
22,09%
80,97%
211
1 955
-
17882
-11,74%
4,31%
-6,40%
-6,23%
23,22%
56,38%
214
2 184
-
3853
4,10%
0,76%
-7,83%
1,74%
22,49%
84,73%
220
2 041
-
24285
6,58%
5,63%
-6,85%
5,02%
24,77%
88,62%
193
2 183
-
11025
6,96%
2,76%
-7,38%
7,94%
21,19%
109,24%
183
2 152
-
42887
0,40%
11,07%
-7,57%
34,42%
47,63%
274,73%
198
1 981
-
40862
-
10,47%
-9,36%
21,86%
71,70%
226,27%

Verksamhet & Status

Bolaget skall självt och genom hel- och delägda företag bedriva affärs- och företagsutveckling, bedriva handels- och fabrikationsrörelse främst inom livsmedelsindustrin, bedriva fastighets förvaltning, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva kapitalförvaltning, bedriva leasing- verksamhet inom livsmedelindustrin, tillhandahålla hel- eller delägda företag adminstrativa tjänster samt bedriva förenlig verksamhet.

Org.nummer
556547-4524
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1997-10-21
Juridiskt namn
Continental Bakeries North Europe AB
Länsäte
Örkelljunga

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Carlsson, Bengt Anders Mikael (f. 1970)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Kilefors, Christer Jan-Erik (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
van Henten, Rut (f. 1962)
Styrelseledamot
Ekström, Lars Gustaf Germund (f. 1944)
van Henten, Rut (f. 1962)
Carlsson, Bengt Anders Mikael (f. 1970)
Davidsson, Ann-Sofie Martina (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).