Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Knarrarnäsgatan 7 6tr, 164 40, KISTA
Tel.nummer
08-4463400
E-postadress
info@kofax.com
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556242-9463
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1984
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Lexmark Expert Systems AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
35,17% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
420,80% (2016)
Soliditet
Saknas
76,24% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
16 306
534
0
1 419
0
0
-
-
-
0
16 562
5 741
5 741
27 213
0
0
35,17%
420,80%
76,24%
1
17 107
3 147
3 147
26 990
0
3 069
18,90%
225,20%
55,59%
16
22 041
2 667
28 718
30 943
0
7 361
12,73%
162,13%
38,32%
24
20 214
-12 899
-12 899
22 778
0
10 238
-63,38%
34,86%
7,87%
26
13 150
-1 944
-1 944
35 287
1 080
10 623
-13,56%
25,07%
20,38%
28
16 172
1 831
1 831
28 020
971
10 132
12,37%
48,58%
32,60%
25
14 971
1 134
1 134
24 620
940
9 636
7,68%
53,30%
29,57%
23
12 758
-828
1 220
20 993
1 123
7 647
-7,00%
71,92%
29,28%
20
10 008
-1 215
509
19 002
764
6 374
-11,95%
143,87%
34,34%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
16 306
-
534
16 496
66
5 765
5 741
17 107
-
3 207
3 147
22 030
11
2 783
2 667
19 736
478
-12 523
-12 899
12 712
438
-2 426
-1 944
15 874
298
1 946
1 831
14 851
120
1 115
1 134
11 691
1 067
-842
-828
9 891
117
-1 207
-1 215

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
-
27 213
27 213
-
-
26 990
26 990
-
-
30 943
30 943
-
18 673
4 105
22 778
-
32 017
3 270
35 287
-
25 875
2 145
28 020
-
21 733
2 887
24 620
-
17 741
3 252
20 993
-
15 256
3 745
19 001

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
20 459
0
0
20 459
20 746
0
0
0
6 467
27 213
15 005
0
0
0
11 985
26 990
11 858
0
0
0
19 085
30 943
1 792
0
0
9 212
11 775
22 779
7 191
0
0
15 050
13 046
35 287
9 135
0
0
14 470
4 415
28 020
7 281
0
0
11 922
5 417
24 620
6 147
0
0
10 324
4 522
20 993
4 927
2 048
0
9 424
2 603
19 002

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
16 306
-
-
-
-
-
-
16 562
-
-
3 069
-
1 308
-
17 107
-
-
7 361
-
3 212
-
22 041
-
-
10 238
-
3 832
-
20 214
1 080
-
10 623
-
4 367
-
13 150
971
-
10 132
-
4 137
-
16 172
940
-
9 636
-
3 885
-
14 971
1 123
-
7 647
-
3 009
-
12 758
764
-
6 374
-
2 430
-
10 008

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
20459
-100,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
5765
-3,57%
35,17%
100,00%
125,76%
76,24%
420,80%
1
17 107
4 422
3207
-22,35%
18,90%
100,00%
87,71%
55,59%
225,20%
16
1 377
675
2804
11,62%
12,73%
100,00%
53,83%
38,32%
162,13%
24
822
594
3456
55,25%
-63,38%
100,01%
-38,86%
7,87%
34,86%
26
489
273
1515
-19,92%
-13,56%
100,00%
-76,90%
20,38%
25,07%
28
567
287
5184
6,89%
12,37%
99,99%
-14,30%
32,60%
48,58%
25
594
327
3721
27,03%
7,68%
99,87%
-17,04%
29,57%
53,30%
23
508
321
1320
18,20%
-7,00%
99,68%
-10,86%
29,28%
71,92%
20
495
323
638
-
-11,95%
99,77%
11,55%
34,34%
143,87%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva utveckling av datorprogram avseende affärssystem särskilt inom området elektronisk handel, redovisningsbyrpverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556242-9463
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1984-05-14
Juridiskt namn
Lexmark Expert Systems AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Bratt, Madeleine Louise (f. 1974)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Townsend, Cort Steven (f. 1979)
Styrelseledamot
Waldmann, Thomas (f. 1961)
Hefner, Christian Jörg Franz (f. 1968)
Oberholzer, Martin (f. 1969)
Townsend, Cort Steven (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).