Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lövgrensvägen 8, 572 36, OSKARSHAMN
Tel.nummer
0491-97040
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556367-3788
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Påskallaviks Snickeri AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Påskallaviks Snickeri AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Oskarshamn
Nyckeltal
Vinstmarginal
15,89%
21,40% (2016)
Kassalikviditet
105,44%
135,93% (2016)
Soliditet
53,44%
66,62% (2016)
Bruttovinstmarginal
63,39%
64,94% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
14 363
2 225
1 433
16 663
-
-
15,89%
105,44%
53,44%
6
11 973
2 500
1 132
12 343
0
0
21,40%
135,93%
66,62%
5
4 581
-582
3
9 891
0
1 566
-11,77%
99,69%
63,87%
5
5 144
-464
2
10 138
0
1 654
-7,47%
169,26%
67,08%
5
6 514
-61
1
11 923
0
1 949
1,51%
197,65%
53,44%
5
7 329
1 179
743
10 435
-
1 684
17,46%
247,97%
61,53%
5
6 337
542
482
9 754
0
1 641
10,02%
189,53%
57,10%
5
5 657
-346
30
9 241
300
1 293
0,37%
135,68%
55,99%
5
5 598
-68
248
9 822
295
1 102
-0,14%
129,40%
55,94%
5
4 807
-105
272
9 851
270
1 182
0,73%
129,90%
56,50%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
14 263
100
2 234
2 225
11 963
10
2 527
2 500
4 459
122
-525
-582
5 050
94
-379
-464
6 364
150
78
-61
7 183
146
1 232
1 179
6 337
-
626
542
5 657
-
9
-346
5 150
448
-7
-68
4 798
9
30
-105

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
7 834
8 829
16 663
-
8 194
4 149
12 343
-
7 442
2 450
9 892
-
8 271
1 867
10 138
-
9 101
2 822
11 923
-
6 894
3 541
10 435
-
6 833
2 921
9 754
-
7 259
1 981
9 240
-
7 853
1 969
9 822
-
8 300
1 551
9 851

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
7 147
2 254
0
1 200
6 062
16 663
6 713
1 936
0
1 405
2 288
12 342
5 581
944
0
1 735
1 631
9 891
5 578
1 568
0
2 065
927
10 138
1 976
5 635
0
3 080
1 232
11 923
1 975
5 700
0
1 505
1 255
10 435
1 233
5 560
0
1 595
1 366
9 754
751
5 670
0
1 685
1 135
9 241
741
6 094
0
1 775
1 211
9 821
493
6 503
0
1 865
990
9 851

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
14 363
-
-
-
-
-
1 000
11 973
-
-
1 566
-
603
-
4 581
-
-
1 654
-
601
-
5 144
-
-
1 949
-
679
-
6 514
-
-
1 684
-
641
-
7 329
-
-
1 641
-
627
-
6 337
300
-
1 293
-
599
-
5 657
295
-
1 102
-
522
-
5 598
270
-
1 182
-
565
-
4 807

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
2 377
712
3216
19,23%
15,89%
63,39%
19,40%
53,44%
105,44%
6
1 994
470
3386
168,29%
21,40%
64,94%
15,56%
66,62%
135,93%
5
892
417
304
-11,70%
-11,77%
66,83%
18,37%
63,87%
99,69%
5
1 010
426
482
-20,65%
-7,47%
70,06%
18,61%
67,08%
169,26%
5
1 273
512
900
-11,40%
1,51%
72,23%
24,98%
53,44%
197,65%
5
1 437
474
1775
13,35%
17,46%
71,39%
31,83%
61,53%
247,97%
5
1 267
458
1114
12,02%
10,02%
68,82%
24,54%
57,10%
189,53%
5
1 131
443
603
9,84%
0,37%
69,97%
14,95%
55,99%
135,68%
5
1 030
385
738
7,34%
-0,14%
69,36%
14,72%
55,94%
129,40%
5
960
406
719
-
0,73%
77,03%
11,69%
56,50%
129,90%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva konsulterande ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning, tillhandahålla tjänster i form av bygg, teknik,data av vad slag de må vara som efterfrågas av bolagets kunder,äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom,lämna kredit mot betryggande säkerhet i fast och lös egendom eller i form av borgen samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556367-3788
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-08-18
Juridiskt namn
Påskallaviks Snickeri AB
Länsäte
Oskarshamn

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Johansson, Sara Louise (f. 1975)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Ivarsson, Jan Peder Ingemar (f. 1965)
Styrelsesuppleant
Ivarsson, Rut Kerstin Gertrud (f. 1944)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).