Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Ronnebyhamn, 372 73, RONNEBY
Tel.nummer
0771-101020
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556003-9967
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1900
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Tarkett AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Tarkett AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Ronneby
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,32%
6,79% (2016)
Kassalikviditet
93,61%
97,53% (2016)
Soliditet
30,37%
27,58% (2016)
Bruttovinstmarginal
-18,78%
-19,10% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
658
3 337 823
201 790
158 192
969 267
7 417
310 607
6,32%
93,61%
30,37%
678
3 167 156
207 576
164 920
985 786
7 171
317 604
6,79%
97,53%
27,58%
687
3 089 805
313 705
252 758
1 031 863
6 313
329 003
10,39%
128,10%
38,01%
749
2 826 417
225 656
205 988
930 481
6 891
334 569
8,48%
112,89%
36,11%
837
2 768 921
124 495
109 268
988 589
7 559
352 609
5,09%
53,83%
34,87%
881
2 788 062
120 338
70 550
1 016 412
8 842
361 749
4,73%
49,99%
34,04%
947
2 864 506
108 537
83 830
1 195 054
10 321
370 158
4,03%
50,67%
29,38%
953
2 909 884
348 933
289 362
2 004 386
9 620
366 003
12,50%
237,40%
66,78%
816
2 837 256
145 564
117 442
1 694 611
5 792
316 170
5,52%
166,44%
62,52%
955
2 969 006
146 426
107 168
1 737 105
6 320
339 662
5,50%
130,35%
59,80%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 337 338
485
197 372
201 790
3 166 812
344
200 252
207 576
3 089 447
358
312 853
313 705
2 826 198
219
123 083
225 656
2 768 602
319
130 921
124 495
2 787 897
165
98 352
120 338
2 862 868
1 638
113 057
108 537
2 853 072
56 812
271 206
348 933
2 836 853
403
141 574
145 564
2 968 152
854
134 362
146 426

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
182 354
786 913
969 267
-
188 729
797 057
985 786
-
196 586
835 277
1 031 863
-
229 022
701 459
930 481
-
438 088
550 501
988 589
-
473 200
543 212
1 016 412
-
545 451
649 603
1 195 054
-
555 043
1 449 343
2 004 386
-
600 166
1 094 445
1 694 611
-
620 394
1 116 711
1 737 105

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
244 145
64 363
205 957
1 028
453 774
969 267
222 953
62 713
199 315
1 186
499 619
985 786
343 033
63 022
207 988
1 233
416 587
1 031 863
280 275
71 481
214 146
1 287
363 292
930 481
284 287
77 485
185 693
1 882
439 242
988 589
275 019
91 048
193 226
610
456 509
1 016 412
272 469
100 743
167 335
433
654 074
1 195 054
1 255 039
107 004
153 619
272
488 452
2 004 386
963 001
123 711
113 886
-
494 013
1 694 611
931 134
138 006
113 475
-
554 490
1 737 105

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
7 417
-
310 607
-
144 031
150 000
3 337 823
7 171
-
317 604
-
147 968
107 000
3 167 156
6 313
-
329 003
-
146 599
250
3 089 805
6 891
-
334 569
-
142 431
140
2 826 417
7 559
-
352 609
-
160 975
178 000
2 768 921
8 842
-
361 749
-
168 974
100 000
2 788 062
10 321
-
370 158
-
164 348
-
2 864 506
9 620
-
366 003
-
148 839
-
2 909 884
5 792
-
316 170
-
121 602
-
2 837 256
6 320
-
339 662
-
179 349
94 000
2 969 006

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
658
5 072
-
403329
5,38%
6,32%
-18,78%
9,98%
30,37%
93,61%
678
4 671
-
399567
2,50%
6,79%
-19,10%
9,39%
27,58%
97,53%
687
4 497
-
520841
9,31%
10,39%
-18,26%
13,55%
38,01%
128,10%
749
3 773
-
337229
2,08%
8,48%
-19,29%
11,97%
36,11%
112,89%
837
3 308
-
316614
-0,69%
5,09%
-19,03%
4,02%
34,87%
53,83%
881
3 164
-
291578
-2,62%
4,73%
-18,24%
3,11%
34,04%
49,99%
947
3 023
-
280392
0,34%
4,03%
-18,91%
-0,16%
29,38%
50,67%
953
2 994
-
424825
0,57%
12,50%
-18,15%
33,68%
66,78%
237,40%
816
3 477
-
255460
-4,42%
5,52%
-18,02%
21,17%
62,52%
166,44%
955
3 108
-
247837
-
5,50%
-18,49%
18,94%
59,80%
130,35%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva uthyrning och försäljning av kaffebryggare, chokladmaskiner och dryckesautomater samt försäljning av porslin, utensilier och restaurangutrustning och härmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556003-9967
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1900-07-30
Juridiskt namn
Tarkett AB
Länsäte
Ronneby

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Jangstam, Rikard Peter (f. 1959)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Nihlberg, Jonas Ebbe (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Barthélemy, Fabrice Dominique Robert (f. 1968)
Styrelseledamot
Jangstam, Rikard Peter (f. 1959)
Andersson, Rolf Stefan (f. 1959)
Olsson, Bernt Inge Mikael (f. 1960)
Saoma Aoun, Boulos (f. 1962)
Casas, Ariel Juan (f. 1967)
Barthélemy, Fabrice Dominique Robert (f. 1968)
Olsson, Jens Patric (f. 1969)
Styrelsesuppleant
Gummesson, Annika Marie (f. 1963)
Jansson, Per Arne (f. 1969)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Fieber, Karin Monica Charlotta (f. 1964)
Bengtsson, Catarina Ingrid Annette (f. 1966)
Johnsson, Alf Henrik (f. 1967)
Andersson, Nils Erik Tobias (f. 1976)
Bergquist, Niklas Erik (f. 1980)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).