Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sveavägen 16, 111 57, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-245591
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556454-8849
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1992
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Svea Vaccin AB Efoel husläkarmottagning
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Svea Vaccin AB Efoel husläkarmottagning
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
13,65%
13,19% (2016)
Kassalikviditet
168,29%
69,42% (2016)
Soliditet
58,14%
50,82% (2016)
Bruttovinstmarginal
56,83%
54,02% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
27
84 041
11 431
6 715
22 379
-
-
13,65%
168,29%
58,14%
24
69 346
9 053
5 287
14 388
0
0
13,19%
69,42%
50,82%
23
59 483
1 716
1 690
14 318
0
10 416
3,38%
39,21%
15,86%
21
50 810
-2 133
-477
12 578
0
10 891
-3,88%
26,85%
4,61%
17
51 534
-158
74
12 024
0
8 996
-0,03%
26,11%
19,53%
17
37 612
3 155
1 745
11 358
546
5 731
8,58%
58,39%
32,86%
14
30 677
3 154
1 718
10 193
480
4 205
11,14%
28,62%
33,23%
16
26 161
1 155
1 050
8 429
327
4 202
4,71%
46,33%
27,56%
14
24 622
1 302
1 302
6 438
150
3 395
5,80%
54,36%
23,24%
15
21 621
-1 405
-1 405
5 714
30
4 356
-5,89%
36,51%
3,38%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
83 790
251
11 436
11 431
69 307
39
9 140
9 053
59 448
35
2 009
1 716
50 438
372
-3 360
-2 133
51 534
-
-314
-158
37 534
78
2 915
3 155
30 677
-
3 416
3 154
25 828
333
1 216
1 155
24 224
398
1 405
1 302
21 621
-
-1 277
-1 405

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 516
17 864
22 380
-
6 232
8 156
14 388
-
6 464
7 854
14 318
-
7 625
4 953
12 578
-
7 966
4 057
12 023
-
4 643
6 715
11 358
-
3 874
6 319
10 193
-
4 247
4 182
8 429
-
3 274
3 164
6 438
-
2 924
2 789
5 713

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
9 072
5 050
-
-
8 258
22 380
5 557
2 250
-
-
6 580
14 387
2 271
-
-
1 844
10 204
14 319
580
-
-
1 000
10 998
12 578
1 057
1 656
-
-
9 310
12 023
2 207
1 955
-
-
7 196
11 358
2 463
1 185
-
-
6 545
10 193
2 045
356
-
-
6 029
8 430
1 496
-
-
-
4 943
6 439
193
-
-
97
5 423
5 713

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
6 500
84 041
-
-
-
-
-
3 200
69 346
-
-
10 416
-
3 856
-
59 483
-
-
10 891
-
4 025
-
50 810
-
-
8 996
-
3 277
-
51 534
546
-
5 731
-
1 973
-
37 612
480
-
4 205
-
1 507
-
30 677
327
-
4 202
-
1 675
-
26 161
150
-
3 395
-
1 308
-
24 622
30
-
4 356
-
1 507
-
21 621

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
27
3 103
680
12446
20,90%
13,65%
56,83%
11,46%
58,14%
168,29%
24
2 888
631
10400
16,58%
13,19%
54,02%
2,27%
50,82%
69,42%
23
2 585
628
3313
17,86%
3,38%
50,75%
-3,95%
15,86%
39,21%
21
2 402
721
-1973
-2,13%
-3,88%
49,66%
-11,99%
4,61%
26,85%
17
3 031
722
981
37,30%
-0,03%
48,59%
-10,19%
19,53%
26,11%
17
2 208
471
3555
22,35%
8,58%
51,11%
-1,28%
32,86%
58,39%
14
2 191
426
3790
18,77%
11,14%
50,16%
-0,74%
33,23%
28,62%
16
1 614
393
1590
6,62%
4,71%
49,70%
-7,15%
27,56%
46,33%
14
1 730
345
1701
12,04%
5,80%
51,03%
-7,34%
23,24%
54,36%
15
1 441
388
-973
-
-5,89%
48,66%
-12,18%
3,38%
36,51%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva ingenjörsverksamhet samt köpa och sälja maskiner och anläggningar, allt huvudsakligen inom transportbranschen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556454-8849
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1992-10-21
Juridiskt namn
Svea Vaccin AB Efoel husläkarmottagning
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Johansson, Bo Henrik (f. 1974)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Hadfi, Mohamed Ridha Ben Ahmed (f. 1953)
Styrelsesuppleant
Hadfi, Sana Bent Salem (f. 1970)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).