Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Åbroddsgränd 13, 135 37, TYRESÖ
Tel.nummer
070-5174947
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556532-2863
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1996
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ekberg Advisers AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ekberg Advisers AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Tyresö
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-209,76% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
377,78% (2016)
Soliditet
Saknas
73,53% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
0
-
-
-
-
-
0
41
-86
-86
68
0
0
-209,76%
377,78%
73,53%
2
122
-1 100
-1 100
266
863
88
-901,64%
886,67%
88,72%
2
3 467
253
253
5 027
2 165
263
7,43%
738,18%
86,43%
2
4 493
332
332
5 007
2 112
517
7,39%
547,21%
81,73%
2
3 887
-85
-86
4 599
2 347
517
-2,19%
548,81%
81,76%
2
4 363
690
690
4 217
2 102
421
16,11%
1 133,06%
91,18%
2
4 375
198
198
3 868
2 197
405
4,53%
542,13%
81,57%
1
5 507
-3 184
-3 184
3 502
2 092
56
-57,87%
640,99%
84,47%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
41
-
-86
-86
122
-
-1 100
-1 100
3 420
47
254
253
4 493
-
332
332
3 887
-
-85
-85
4 284
79
690
690
4 375
-
198
198
5 502
5
-3 196
-3 184
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
-
68
68
-
-
266
266
-
-
5 027
5 027
-
-
5 007
5 007
-
-
4 599
4 599
-
2
4 215
4 217
-
8
3 860
3 868
-
14
3 487
3 501
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
1 228
36
0
0
1 264
50
0
0
0
18
68
236
0
0
0
30
266
4 345
0
0
0
681
5 026
4 092
0
0
0
915
5 007
3 760
0
0
0
838
4 598
3 846
-1
0
0
372
4 217
3 155
0
0
0
712
3 867
2 958
0
0
0
544
3 502
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
863
-
88
-
20
100
122
2 165
-
263
-
69
4 295
3 467
2 112
-
517
-
214
-
4 493
2 347
-
517
-
219
-
3 887
2 102
-
421
-
185
-
4 363
2 197
-
405
-
134
-
4 375
2 092
-
56
-
18
-
5 507
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
36
-100,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-86
-66,39%
-209,76%
-
121,95%
73,53%
377,78%
2
61
-
-1100
-96,43%
-901,64%
-
193,44%
88,72%
886,67%
2
1 710
-
254
-23,88%
7,43%
-
127,08%
86,43%
738,18%
2
2 247
-
332
15,59%
7,39%
-
91,08%
81,73%
547,21%
2
1 944
-
-85
-9,27%
-2,19%
-
96,76%
81,76%
548,81%
2
2 142
-
690
-2,08%
16,11%
-
89,71%
91,18%
1 133,06%
2
2 188
-
198
-20,48%
4,53%
-
71,95%
81,57%
542,13%
1
5 502
-
-3196
-
-57,87%
-
53,49%
84,47%
640,99%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556532-2863
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1996-06-25
Juridiskt namn
Ekberg Advisers AB
Länsäte
Tyresö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Wahren, John (f. 1937)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Lidgard, Mats Olof Magnus (f. 1954)
Styrelseledamot
Wahren, John (f. 1937)
Ekman, Lars Gösta (f. 1950)
Lidgard, Mats Olof Magnus (f. 1954)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).