Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Askersby 217, 715 94, ODENSBACKEN
Tel.nummer
019-452190
E-postadress
info@axetnerike.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556628-4310
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2002
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Axet Nerike AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Axet Nerike AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Örebro
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 6/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är dock godkänd.

Nyckeltal
Vinstmarginal
2,37%
12,44% (2016)
Kassalikviditet
36,90%
31,77% (2016)
Soliditet
0,14%
-0,25% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
4 169
71
71
17 686
-
-
2,37%
36,90%
0,14%
0
6 100
-344
-344
18 650
0
0
12,44%
31,77%
-0,25%
0
7 536
-337
-337
18 283
0
0
16,02%
49,11%
1,63%
0
6 866
-1
-1
16 867
0
0
14,05%
43,89%
3,76%
0
3 967
-303
-314
16 304
0
0
16,01%
40,02%
3,90%
0
6 525
-1 068
-1 068
14 058
0
-
-5,79%
54,94%
6,76%
1
6 765
433
433
10 450
137
0
16,19%
143,57%
4,01%
0
7 019
-1 779
-1 779
9 722
0
0
-15,96%
94,90%
-12,50%
0
6 733
-450
-45
10 798
0
0
1,47%
107,31%
5,22%
0
10 869
329
62
6 705
0
0
7,19%
87,51%
13,79%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
4 169
-
-201
71
6 100
-
547
-344
7 536
-
1 206
-337
6 866
-
965
-1
3 967
-
571
-303
6 525
-
-379
-1 068
6 765
-
1 094
433
7 019
-
-1 128
-1 779
6 733
-
90
-450
10 869
-
771
329

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 489
9 197
17 686
-
8 489
10 161
18 650
-
8 489
9 795
18 284
-
9 240
7 627
16 867
-
9 860
6 443
16 303
-
10 358
3 700
14 058
-
7 148
3 302
10 450
-
7 093
2 629
9 722
-
6 103
4 695
10 798
-
3 975
2 730
6 705

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
25
0
0
0
17 661
17 686
-46
0
0
0
18 697
18 651
298
0
0
6 700
11 284
18 282
635
0
0
7 633
8 599
16 867
636
0
0
7 950
7 718
16 304
950
0
0
8 214
4 894
14 058
419
0
0
8 476
1 556
10 451
-1 215
0
0
8 857
2 080
9 722
564
0
0
9 045
1 190
10 799
609
405
0
3 113
2 579
6 706

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
4 169
-
-
-
-
-
-
6 100
-
-
-
-
-
-
7 536
-
-
-
-
-
-
6 866
-
-
-
-
-
-
3 967
-
-
-
-
-
-
6 525
137
-
-
-
43
-
6 765
-
-
-
-
28
-
7 019
-
-
-
-
-
-
6 733
-
-
-
-
-
-
10 869

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
-201
-31,66%
2,37%
100,00%
-203,02%
0,14%
36,90%
-
-
-
547
-19,06%
12,44%
100,00%
-139,93%
-0,25%
31,77%
-
-
-
1957
9,76%
16,02%
100,00%
-19,76%
1,63%
49,11%
-
-
-
1714
73,08%
14,05%
100,00%
-14,16%
3,76%
43,89%
-
-
-
1317
-39,20%
16,01%
100,00%
-32,14%
3,90%
40,02%
-
-
-
110
-3,55%
-5,79%
100,00%
-18,30%
6,76%
54,94%
1
6 765
179
1546
-3,62%
16,19%
100,00%
25,81%
4,01%
143,57%
-
-
-
-737
4,25%
-15,96%
100,00%
7,82%
-12,50%
94,90%
-
-
-
356
-38,05%
1,47%
100,00%
52,06%
5,22%
107,31%
-
-
-
1010
-
7,19%
100,00%
1,39%
13,79%
87,51%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning, fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556628-4310
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2002-06-04
Juridiskt namn
Axet Nerike AB
Länsäte
Örebro

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Brandt, Henrik Emil (f. 1986)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Gustafsson, Hans-Olof (f. 1953)
Styrelseledamot
Gustafsson, Hans-Olof (f. 1953)
Gustafsson, Lars Gunnar (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Gustafsson, Ingrid Sylvia Katarina (f. 1955)
Thor Gustafsson, Åsa Margareta (f. 1959)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).