Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Vetenskapsvägen 10, 191 38, SOLLENTUNA
Tel.nummer
08-55052000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556059-6255
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1954
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Wyeth AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Pfizer AB
Status
Reklamspärrad enhet
Kommunsäte
Sollentuna
Nyckeltal
Vinstmarginal
8,20%
17,90% (2016)
Kassalikviditet
259,23%
168,23% (2016)
Soliditet
79,37%
66,05% (2016)
Bruttovinstmarginal
-7,11%
-8,67% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-11
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11
2010-11
2009-11
2008-11
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
79
3 308 739
70 251
53 172
967 875
7 375
68 014
8,20%
259,23%
79,37%
77
1 397 467
-39 793
-76 120
1 082 620
6 892
69 499
17,90%
168,23%
66,05%
115
1 738 445
166 920
154 888
1 033 857
6 163
94 410
10,25%
344,62%
76,53%
190
2 150 955
94 331
72 553
1 499 783
6 719
124 337
4,45%
163,58%
47,88%
213
2 168 901
27 506
19 639
1 372 361
0
147 868
1,32%
177,95%
47,04%
259
2 606 214
125 101
84 179
1 295 888
0
174 742
4,92%
131,16%
48,30%
299
3 134 589
-62 443
-50 109
1 379 294
216
204 605
-1,97%
79,51%
30,73%
342
3 278 696
-295 995
-219 513
1 445 395
2 239
206 888
-9,19%
88,17%
31,51%
252
2 233 819
54 820
12 745
1 416 420
3 268
139 767
2,63%
102,28%
43,23%
279
2 103 984
81 431
72 818
983 765
3 708
145 636
4,78%
110,72%
54,00%

Resultaträkning (tkr)

2017-11
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11
2010-11
2009-11
2008-11
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
867 670
2 441 069
71 106
70 251
921 109
476 358
164 530
-39 793
1 630 383
108 062
166 690
166 920
2 129 015
21 940
92 433
94 331
2 109 880
59 021
35 110
27 506
2 552 742
53 472
106 802
125 101
3 057 616
76 973
-72 789
-62 443
3 213 779
64 917
-104 164
-295 995
2 184 970
48 849
10 120
54 820
2 064 903
39 081
75 422
81 431

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-11
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11
2010-11
2009-11
2008-11
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
216 324
751 551
967 875
-
219 400
863 220
1 082 620
-
1 169
1 032 689
1 033 858
-
4 709
1 495 074
1 499 783
-
14 001
1 358 360
1 372 361
-
9 588
1 286 300
1 295 888
-
97 403
1 281 891
1 379 294
-
81 384
1 364 011
1 445 395
-
87 223
1 329 197
1 416 420
-
47 565
936 200
983 765

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-11
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11
2010-11
2009-11
2008-11
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
768 225
0
857
0
198 793
967 875
715 053
0
9 367
0
358 200
1 082 620
791 174
0
1 799
0
240 885
1 033 858
692 887
32 322
138 682
0
635 892
1 499 783
620 334
32 322
184 812
0
534 893
1 372 361
600 695
32 322
106 414
0
556 457
1 295 888
398 596
32 322
121 060
0
827 316
1 379 294
430 279
32 322
130 295
0
852 498
1 445 394
587 147
32 322
0
0
796 951
1 416 420
531 202
0
1 929
0
450 634
983 765

Löner & utdelning (tkr)

2017-11
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11
2010-11
2009-11
2008-11
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
7 375
1 746
68 014
8 484
50 153
584 030
3 308 739
6 892
1 895
69 499
9 957
47 562
-
1 397 467
6 163
1 224
94 410
12 175
70 013
-
1 738 445
6 719
1 075
124 337
-
77 577
-
2 150 955
-
-
147 868
-
98 597
-
2 168 901
-
-
174 742
-
125 849
-
2 606 214
216
-
204 605
-
118 865
-
3 134 589
2 239
382
206 888
-
129 111
-
3 278 696
3 268
648
139 767
-
89 866
-
2 233 819
3 708
1 231
145 636
-
94 356
-
2 103 984

Nyckeltal

2017-11
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11
2010-11
2009-11
2008-11
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
79
10 983
-
71963
-5,80%
8,20%
-7,11%
63,71%
79,37%
259,23%
77
11 962
-
173897
-43,50%
17,90%
-8,67%
54,83%
66,05%
168,23%
115
14 177
-
168489
-23,42%
10,25%
-7,37%
48,57%
76,53%
344,62%
190
11 205
-
231115
0,91%
4,45%
-10,94%
40,36%
47,88%
163,58%
213
9 906
-
219922
-17,35%
1,32%
-10,29%
39,03%
47,04%
177,95%
259
9 856
-
213216
-16,51%
4,92%
-6,11%
28,59%
48,30%
131,16%
299
10 226
-
48271
-4,86%
-1,97%
-14,34%
14,87%
30,73%
79,51%
342
9 397
-
26131
47,09%
-9,19%
-15,40%
15,92%
31,51%
88,17%
252
8 671
-
10120
5,81%
2,63%
-10,84%
24,36%
43,23%
102,28%
279
7 401
-
77351
-
4,78%
-13,52%
23,52%
54,00%
110,72%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med drivmedel, biltillbehör, kioskvaror samt livsmedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556059-6255
Verksamhet
Reklamspärrad enhet
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1954-06-16
Juridiskt namn
Pfizer AB
Länsäte
Sollentuna

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Parkler, Malin Kristina (f. 1971)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Swanson, Duane John (f. 1959)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Parkler, Malin Kristina (f. 1971)
Styrelseledamot
Brun, Olof Johan Julius (f. 1948)
Bye, Thomas Sigvard (f. 1959)
Wahlgren, Anders Thomas Roland (f. 1967)
Wallberg, Bengt Gunnar Patrik (f. 1971)
Parkler, Malin Kristina (f. 1971)
Jarmer, Tobias (f. 1972)
Winlöf, Anna (f. 1976)
Ceritoglu, Caglar (f. 1980)
Styrelsesuppleant
Tucker, Christine Marie (f. 1958)
Bolander, Klas Johan (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).