Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lundåkragatan 6, 261 35, LANDSKRONA
Tel.nummer
0418-12127
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556522-5900
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Tech 4 Event Sweden AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Tech 4 Event Sweden AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Landskrona
Nyckeltal
Vinstmarginal
42,85%
24,40% (2016)
Kassalikviditet
199,51%
230,22% (2016)
Soliditet
26,99%
42,71% (2016)
Bruttovinstmarginal
-18,67%
61,48% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2
6 707
1 983
1 201
8 682
-
-
42,85%
199,51%
26,99%
2
6 797
1 558
1 245
6 555
0
0
24,40%
230,22%
42,71%
6
9 109
795
469
7 008
0
2 075
9,97%
135,26%
26,92%
6
7 343
-284
6
5 865
0
1 973
-2,56%
104,81%
21,71%
6
9 053
641
394
5 176
0
2 478
7,87%
118,26%
34,75%
5
7 674
369
262
4 689
-
1 858
5,67%
137,62%
31,99%
5
8 388
776
492
4 773
0
1 968
10,13%
142,17%
29,96%
5
5 814
108
82
4 090
309
1 368
2,82%
137,58%
23,48%
5
5 976
130
90
3 719
480
1 272
3,06%
136,77%
26,52%
4
4 480
9
62
3 377
300
873
2,54%
139,63%
28,04%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
4 891
1 816
2 082
1 983
6 726
71
1 638
1 558
9 109
-
908
795
7 343
-
-192
-284
9 043
10
704
641
7 668
6
424
369
8 369
19
837
776
5 780
34
160
108
5 912
64
181
130
4 410
70
101
9

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 531
6 151
8 682
-
2 982
3 573
6 555
-
3 566
3 441
7 007
-
4 188
1 677
5 865
-
2 340
2 837
5 177
-
1 822
2 868
4 690
-
1 813
2 960
4 773
-
1 846
2 244
4 090
-
2 116
1 603
3 719
-
2 334
1 043
3 377

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 543
1 026
-
3 030
3 083
8 682
2 342
587
-
2 074
1 552
6 555
1 397
628
-
2 439
2 544
7 008
928
443
-
2 894
1 600
5 865
1 222
739
-
816
2 399
5 176
1 029
604
-
973
2 084
4 690
966
595
-
1 130
2 082
4 773
575
494
-
1 390
1 631
4 090
593
504
-
1 450
1 172
3 719
553
505
-
1 571
747
3 376

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 000
6 707
-
-
-
-
-
2 000
6 797
-
-
2 075
-
862
300
9 109
-
-
1 973
-
823
-
7 343
-
-
2 478
-
858
300
9 053
-
-
1 858
-
723
200
7 674
-
-
1 968
-
703
200
8 388
309
-
1 368
-
658
100
5 814
480
100
1 272
-
593
100
5 976
300
-
873
-
440
50
4 480

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2
2 446
716
2532
-27,28%
42,85%
-18,67%
62,73%
26,99%
199,51%
2
3 363
506
2212
-26,16%
24,40%
61,48%
30,05%
42,71%
230,22%
6
1 518
473
1529
24,05%
9,97%
59,44%
9,85%
26,92%
135,26%
6
1 224
486
480
-18,80%
-2,56%
100,00%
1,05%
21,71%
104,81%
6
1 507
572
1315
17,93%
7,87%
100,00%
4,84%
34,75%
118,26%
5
1 534
538
921
-8,38%
5,67%
100,00%
10,22%
31,99%
137,62%
5
1 674
568
1391
44,79%
10,13%
100,00%
10,49%
29,96%
142,17%
5
1 156
496
703
-2,23%
2,82%
100,00%
10,61%
23,48%
137,58%
5
1 182
501
815
34,06%
3,06%
100,00%
7,29%
26,52%
136,77%
4
1 103
419
735
-
2,54%
100,00%
6,71%
28,04%
139,63%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva anläggningsarbeten och markentreprenader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556522-5900
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-07-24
Juridiskt namn
Tech 4 Event Sweden AB
Länsäte
Landskrona

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Holmberg, Daniel Bjerny (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Carlsson, Björn Håkan (f. 1969)
Styrelsesuppleant
Andersson, Beryl Margaretha (f. 1945)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).