Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Västra Storgatan 32, 283 35, OSBY
Tel.nummer
0479-14435
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556299-0720
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Swansons Travel AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Swansons Travel AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Osby
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,48%
3,86% (2016)
Kassalikviditet
61,41%
83,55% (2016)
Soliditet
74,20%
71,00% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
20
101 070
340
2 608
133 241
215
6 703
0,48%
61,41%
74,20%
22
136 896
4 962
5 263
143 104
498
7 533
3,86%
83,55%
71,00%
25
161 989
12 453
8 164
140 663
496
8 262
8,00%
135,61%
79,16%
26
181 612
9 835
5 447
139 022
483
8 671
5,70%
198,13%
77,84%
26
203 806
17 148
11 435
139 506
470
8 959
8,66%
197,54%
77,92%
26
193 247
14 093
9 289
125 852
457
7 988
7,47%
192,34%
78,24%
25
193 868
14 199
8 217
112 380
436
7 634
7,46%
215,91%
81,10%
23
166 475
7 792
5 423
103 567
422
7 120
4,90%
163,26%
79,84%
24
137 898
12 035
7 113
99 266
413
6 200
9,66%
155,30%
80,15%
29
194 291
1 160
648
93 207
406
4 682
0,70%
190,55%
76,21%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
98 068
3 002
143
340
131 469
5 427
5 012
4 962
159 938
2 051
12 392
12 453
179 585
2 027
9 600
9 835
201 842
1 964
16 369
17 148
191 324
1 923
12 892
14 093
191 930
1 938
13 728
14 199
162 271
4 204
7 731
7 792
126 071
11 827
11 511
12 035
192 515
1 776
-46
1 160

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
93 272
39 968
133 240
-
88 688
54 416
143 104
-
82 580
58 084
140 664
-
22 252
116 771
139 023
-
23 201
116 305
139 506
-
23 691
102 161
125 852
-
24 484
87 896
112 380
-
24 968
78 600
103 568
-
24 637
74 629
99 266
-
24 706
68 502
93 208

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
83 742
19 396
-
-
30 103
133 241
84 134
22 389
-
-
36 581
143 104
92 871
23 686
-
-
24 106
140 663
90 706
22 448
-
-
25 867
139 021
93 242
19 821
-
-
26 442
139 505
84 807
17 506
-
-
23 538
125 851
78 518
16 176
-
-
17 685
112 379
72 301
13 311
-
-
17 955
103 567
69 378
13 052
-
-
16 835
99 265
62 614
10 792
-
-
19 800
93 206

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
215
-
6 703
-
2 693
3 000
101 070
498
-
7 533
-
3 233
3 000
136 896
496
-
8 262
-
3 328
6 000
161 989
483
-
8 671
-
3 475
3 000
181 612
470
-
8 959
-
3 532
5 000
203 806
457
-
7 988
-
3 232
3 000
193 247
436
-
7 634
-
3 147
3 000
193 868
422
-
7 120
-
2 924
2 000
166 475
413
-
6 200
-
2 580
2 500
137 898
406
-
4 682
-
2 930
350
194 291

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
20
4 903
506
888
-25,41%
0,48%
100,00%
10,06%
74,20%
61,41%
22
5 976
540
5886
-17,80%
3,86%
100,00%
13,57%
71,00%
83,55%
25
6 398
501
13289
-10,94%
8,00%
100,00%
21,24%
79,16%
135,61%
26
6 907
504
10566
-11,03%
5,70%
100,00%
50,62%
77,84%
198,13%
26
7 763
519
17382
5,50%
8,66%
100,00%
44,52%
77,92%
197,54%
26
7 359
474
13879
-0,32%
7,47%
100,00%
41,09%
78,24%
192,34%
25
7 677
472
14722
18,28%
7,46%
100,00%
36,58%
81,10%
215,91%
23
7 055
478
8665
28,71%
4,90%
100,00%
37,37%
79,84%
163,26%
24
5 253
400
12408
-34,51%
9,66%
100,00%
45,84%
80,15%
155,30%
29
6 638
403
827
-
0,70%
100,00%
25,30%
76,21%
190,55%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva grävnings- och planeringsarbeten på markytor, med entreprenadverksamhet i anslutning härtill, vägfrakter och konsultverksamhet inom transportnäringen och personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556299-0720
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-06-02
Juridiskt namn
Swansons Travel AB
Länsäte
Osby

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Swanson, Emil Tommy (f. 1951)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Persson, Lars Håkan (f. 1953)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Swanson, Emil Tommy (f. 1951)
Styrelsesuppleant
Rosdahl Swanson, Ylva Maria Emely (f. 1948)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).