Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Alpstigen 6, 182 78, STOCKSUND
Tel.nummer
073-5336522
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556646-6826
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2003
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Cissus Förvaltnings AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Cissus Förvaltnings AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Danderyd
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Lönsamheten och den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet och kassalikviditet är godkänd. Utvecklingen för den ekonomiska bakomliggande styrkan i bolaget är utmärk. Dock är tillväxten hos bolaget dålig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
94,43%
2 117,91% (2016)
Kassalikviditet
90,25%
5 147,27% (2016)
Soliditet
0,74%
86,55% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
464
-40
-40
14 733
-
-
94,43%
90,25%
0,74%
2
458
5 632
5 632
15 306
0
0
2 117,91%
5 147,27%
86,55%
2
446
-1 495
-1 495
10 215
0
550
-863,75%
873,59%
74,56%
2
199
4 353
4 353
11 887
0
551
2 193,47%
923,96%
76,65%
2
355
-803
-803
5 664
0
552
-313,73%
111,15%
84,00%
2
52
-481
-481
6 525
-
559
-596,15%
191,91%
15,69%
2
254
-1 291
-1 291
8 730
0
569
-889,74%
189,40%
17,24%
2
1 929
37
37
9 165
323
252
28,11%
403,73%
30,51%
2
893
-1 511
-1 511
9 272
315
255
-178,97%
435,36%
29,76%
2
1 363
-2 911
-2 911
10 433
260
336
-219,62%
618,45%
40,93%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
341
123
-234
-40
268
190
-1 444
5 632
160
286
-1 557
-1 495
199
-
-1 667
4 353
255
100
-1 193
-803
52
-
-1 545
-481
117
137
-1 547
-1 291
466
1 463
-39
37
699
194
-1 752
-1 511
1 254
109
-1 936
-2 911

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 194
11 540
14 734
-
3 982
11 324
15 306
-
3 567
6 648
10 215
-
3 211
8 676
11 887
-
4 657
1 007
5 664
-
4 675
1 850
6 525
-
6 156
2 574
8 730
-
6 134
3 032
9 166
-
4 975
4 297
9 272
-
4 935
5 498
10 433

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
109
0
0
1 838
12 787
14 734
13 248
0
0
1 838
220
15 306
7 616
0
0
1 838
761
10 215
9 111
0
0
1 838
939
11 888
4 758
0
0
0
906
5 664
1 024
0
0
4 537
964
6 525
1 505
0
0
5 866
1 359
8 730
2 796
0
0
5 618
751
9 165
2 759
0
0
5 525
987
9 271
4 270
0
0
5 274
889
10 433

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
464
-
-
-
-
-
-
458
-
-
550
-
216
-
446
-
-
551
-
215
-
199
-
-
552
-
212
-
355
-
-
559
-
214
-
52
-
-
569
-
218
-
254
323
-
252
-
220
-
1 929
315
-
255
-
215
-
893
260
-
336
-
228
-
1 363

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
-226
27,24%
94,43%
100,00%
-365,69%
0,74%
90,25%
2
134
399
-1444
67,50%
2 117,91%
100,00%
4 143,28%
86,55%
5 147,27%
2
80
454
-1557
-19,60%
-863,75%
100,00%
3 679,38%
74,56%
873,59%
2
100
445
-1667
-21,96%
2 193,47%
100,00%
3 887,94%
76,65%
923,96%
2
128
446
-1175
390,38%
-313,73%
100,00%
39,61%
84,00%
111,15%
2
26
463
-1519
-55,56%
-596,15%
100,00%
1 703,85%
15,69%
191,91%
2
59
512
-1521
-74,89%
-889,74%
100,00%
1 038,46%
17,24%
189,40%
2
233
540
-3
-33,33%
28,11%
100,00%
489,48%
30,51%
403,73%
2
350
557
-1610
-44,26%
-178,97%
100,00%
473,53%
29,76%
435,36%
2
627
558
-1790
-
-219,62%
100,00%
367,54%
40,93%
618,45%

Verksamhet & Status

Bolaget ska tillhandahålla administrativa tjänster, marknadsföra moderbolagets verksamhet bestående av bla tillhandahållande av mezzanine kapital samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556646-6826
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2003-07-11
Juridiskt namn
Cissus Förvaltnings AB
Länsäte
Danderyd

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Hylin, Mats Anders (f. 1958)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Bondeson, Mats Olof (f. 1954)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Hylin, Mats Anders (f. 1958)
Styrelsesuppleant
Hylin, Petter Anders (f. 1989)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).