Holmbergsbordet AB

Holmbergsbordet AB

Ekonomisk rating (2017)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Borgargatan 21, 870 52, NYLAND
Tel.nummer
0612-22435
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556306-1133
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Holmbergsbordet AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Holmbergsbordet AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Kramfors
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten och lönsamheten är ok samtidigt som den finansiella styrkan är utmärkt. Att analysera och förbättra lönsamheten eller öka tillväxten kommer att löna sig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,92%
-5,46% (2016)
Kassalikviditet
252,75%
209,29% (2016)
Soliditet
42,91%
49,94% (2016)
Bruttovinstmarginal
51,17%
43,61% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
8 643
-234
-158
8 269
-
-
-0,92%
252,75%
42,91%
6
9 333
-654
-634
7 421
0
0
-5,46%
209,29%
49,94%
6
5 445
-1 842
-1 035
7 077
0
2 134
-30,46%
283,27%
61,33%
6
11 346
-165
14
9 164
0
2 111
0,15%
339,68%
58,65%
6
10 604
-162
-162
10 416
0
2 124
0,88%
231,40%
51,46%
6
8 509
-1 278
-1 278
10 109
-
2 076
-12,93%
303,65%
52,52%
6
20 718
352
352
10 159
0
2 026
2,61%
325,01%
63,90%
6
30 311
724
724
16 622
819
1 090
3,09%
171,61%
36,43%
5
25 700
538
538
13 441
507
1 294
2,85%
192,39%
39,66%
5
25 210
-1 199
-1 199
9 074
398
1 244
-3,89%
288,02%
52,82%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
8 623
20
-79
-234
9 312
21
-508
-654
5 424
21
-1 652
-1 842
11 166
180
17
-165
10 572
32
89
-162
8 441
68
-1 132
-1 278
20 672
46
539
352
30 100
211
928
724
25 089
611
714
538
25 160
50
-990
-1 199

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
497
7 772
8 269
-
532
6 889
7 421
-
482
6 595
7 077
-
511
8 653
9 164
-
540
9 876
10 416
-
571
9 538
10 109
-
613
9 546
10 159
-
612
16 010
16 622
-
677
12 764
13 441
-
741
8 332
9 073

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 548
-
-
2 610
2 110
8 268
3 706
-
-
1 744
1 970
7 420
4 340
-
-
1 506
1 231
7 077
5 375
-
-
2 093
1 696
9 164
5 360
-
-
2 074
2 981
10 415
5 309
-
-
2 769
2 030
10 108
6 492
-
-
1 643
2 023
10 158
6 055
-
-
3 323
7 245
16 623
5 331
-
-
2 944
5 166
13 441
4 793
-
-
2 403
1 878
9 074

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
8 643
-
-
-
-
-
-
9 333
-
-
2 134
-
999
-
5 445
-
-
2 111
-
979
-
11 346
-
-
2 124
-
967
-
10 604
-
-
2 076
-
999
-
8 509
-
-
2 026
-
944
-
20 718
819
-
1 090
-
820
-
30 311
507
-
1 294
-
868
-
25 700
398
-
1 244
-
729
-
25 210

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
1 437
532
-44
-7,40%
-0,92%
51,17%
65,66%
42,91%
252,75%
6
1 552
542
-478
71,68%
-5,46%
43,61%
52,82%
49,94%
209,29%
6
904
524
-1623
-51,42%
-30,46%
49,94%
98,89%
61,33%
283,27%
6
1 861
521
46
5,62%
0,15%
44,81%
62,31%
58,65%
339,68%
6
1 762
517
120
25,25%
0,88%
47,46%
65,22%
51,46%
231,40%
6
1 407
515
-1096
-59,17%
-12,93%
47,99%
88,95%
52,52%
303,65%
6
3 445
500
588
-31,32%
2,61%
42,30%
36,39%
63,90%
325,01%
6
5 017
465
993
19,97%
3,09%
39,12%
29,12%
36,43%
171,61%
5
5 018
550
778
-0,28%
2,85%
39,44%
30,28%
39,66%
192,39%
5
5 032
503
-932
-
-3,89%
38,40%
25,65%
52,82%
288,02%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet med inriktning på asiatisk mat samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556306-1133
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-12-17
Juridiskt namn
Holmbergsbordet AB
Länsäte
Kramfors

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Holmberg, Bengt Johan (f. 1963)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Asplund, Ola Åke Axel (f. 1956)
Revisorssuppleant
Hedin, Hanna Mari (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Holmberg, Mats Folke (f. 1958)
Styrelseledamot
Holmberg, Mats Folke (f. 1958)
Holmberg, Lars Martin (f. 1960)
Holmberg, Klas Erik (f. 1963)
Holmberg, Bengt Johan (f. 1963)
Holmberg, Ingrid Maria (f. 1969)
Styrelsesuppleant
Caris, Monica Ann (f. 1959)
Öster, Carl Bertil (f. 1961)
Holmberg, Åsa Mira Gunvor (f. 1965)
Eriksson, Karin Agneta Margareta (f. 1965)
Holmberg, Lena Cristina (f. 1965)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).