Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lockmyravägen 2, 826 40, SÖDERHAMN
Tel.nummer
0270-14008
E-postadress
info@gth.se
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556407-3863
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
GTH Söderhamn AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
GTH Söderhamn AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Söderhamn
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,24%
2,65% (2016)
Kassalikviditet
63,19%
125,06% (2016)
Soliditet
22,72%
21,42% (2016)
Bruttovinstmarginal
35,84%
37,11% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3
7 190
144
76
4 806
-
-
3,24%
63,19%
22,72%
3
4 526
22
16
4 744
0
0
2,65%
125,06%
21,42%
4
4 441
-35
-40
3 967
0
952
1,04%
100,92%
26,09%
4
5 293
297
224
3 552
0
619
9,66%
32,28%
30,26%
5
6 028
516
516
3 946
-
794
15,83%
62,33%
21,54%
5
6 691
-602
-602
4 572
-
1 090
-3,89%
63,39%
5,36%
5
7 373
-90
-90
5 147
170
1 018
3,95%
86,41%
16,44%
4
6 632
-77
-77
5 604
170
669
2,58%
104,51%
16,70%
4
5 259
-284
-284
4 700
76
592
-1,00%
84,41%
22,64%
5
7 136
560
421
4 562
75
798
13,68%
108,25%
29,55%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
7 037
153
228
144
4 271
255
112
22
3 943
498
41
-35
4 853
440
469
297
5 407
621
853
516
6 189
502
-241
-602
6 868
505
271
-90
6 157
475
158
-77
5 014
245
-51
-284
5 994
1 142
816
560

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 897
2 909
4 806
-
1 432
3 312
4 744
-
1 502
2 465
3 967
-
1 614
1 938
3 552
-
1 716
2 230
3 946
-
2 375
2 197
4 572
-
2 495
2 652
5 147
-
2 522
3 082
5 604
-
1 865
2 834
4 699
-
1 963
2 600
4 563

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 092
-
-
2 363
1 350
4 805
1 016
-
-
2 512
1 217
4 745
1 035
-
-
2 171
761
3 967
1 075
-
-
1 374
1 103
3 552
850
-
-
1 988
1 107
3 945
245
-
-
3 076
1 251
4 572
846
-
-
3 212
1 089
5 147
936
-
-
3 492
1 175
5 603
1 064
-
-
2 661
975
4 700
1 348
-
-
2 536
679
4 563

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
7 190
-
-
-
-
-
-
4 526
-
-
952
-
328
-
4 441
-
-
619
-
372
-
5 293
-
-
794
-
407
-
6 028
-
-
1 090
-
538
-
6 691
170
-
1 018
-
534
-
7 373
170
-
669
-
472
-
6 632
76
-
592
-
365
51
5 259
75
-
798
-
414
-
7 136

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3
2 346
498
296
64,76%
3,24%
35,84%
22,15%
22,72%
63,19%
3
1 424
353
181
8,32%
2,65%
37,11%
49,05%
21,42%
125,06%
4
986
335
117
-18,75%
1,04%
43,14%
43,22%
26,09%
100,92%
4
1 213
259
571
-10,25%
9,66%
39,62%
17,21%
30,26%
32,28%
5
1 081
249
1055
-12,64%
15,83%
48,73%
20,77%
21,54%
62,33%
5
1 238
334
-41
-9,89%
-3,89%
37,92%
15,29%
5,36%
63,39%
5
1 374
348
465
11,55%
3,95%
100,00%
22,76%
16,44%
86,41%
4
1 539
345
313
22,80%
2,58%
100,00%
30,97%
16,70%
104,51%
4
1 254
264
47
-16,35%
-1,00%
100,00%
37,08%
22,64%
84,41%
5
1 199
268
914
-
13,68%
100,00%
32,05%
29,55%
108,25%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva uthyrning av bilar, bolaget skall även bedriva köp och försäljning av motorfordon och därmed förenlig verksamhet, utföra konsulttjänster hänförliga till fastighets- förvaltning och bedriva egen förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556407-3863
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-10-17
Juridiskt namn
GTH Söderhamn AB
Länsäte
Söderhamn

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Pernersten, Guy Lars-Erik (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Öhrn, Bengt Olof (f. 1963)
Styrelsesuppleant
Öhrn, Anna Lenita Elisabeth (f. 1989)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).