Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lefflersgatan 5, 754 50, UPPSALA
Tel.nummer
018-713090
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556417-0743
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1991
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Corline Biomedical AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Corline Biomedical AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Uppsala
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 13/15: Mycket väl godkänd

I det här företaget är både lönsamheten och den underliggande finansiella styrkan utmärkt. Tillväxten är ok. Genom att öka tillväxttakten kommer bolaget att kraftigt förbättra sitt resultat.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-549,00% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
538,97% (2016)
Soliditet
-35,95%
93,91% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
-114,57% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
16 856
-
2 618
-
-
-36,14%
7
1 831
-5 248
-5 248
41 275
2 331
2 092
-551,21%
526,26%
93,87%
7
1 045
-5 845
-5 845
24 995
2 354
1 543
-547,25%
148,57%
85,02%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
947
884
-5 220
-5 248
1 037
8
-5 676
-5 845

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1
-
1
-
27 966
13 309
41 275
-
19 431
5 564
24 995

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-7 810
0
0
0
-7 810
38 746
0
0
0
2 529
41 275
21 251
0
0
0
3 745
24 996

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
7
2 618
-
1 872
-
-
2 331
-
2 092
-
2 626
-
1 831
2 354
-
1 543
-
2 143
-
1 045

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
11944
-100,00%
-
-
-
-36,14%
-
7
135
943
-5219
-8,68%
-551,21%
-114,57%
1 138,33%
93,87%
526,26%
7
148
901
-5648
-
-547,25%
71,07%
175,41%
85,02%
148,57%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
16 789
-
2 618
-
-
-35,95%
7
1 831
-5 227
-5 227
41 282
2 331
2 092
-549,00%
538,97%
93,91%
7
1 045
-5 809
-5 845
24 967
1 873
1 192
-543,88%
153,08%
85,12%
7
1 783
-2 512
-2 512
16 773
0
3 065
-147,30%
19,12%
32,70%
7
1 922
-2 488
-2 488
13 757
0
3 248
-134,79%
33,21%
58,13%
8
3 642
-911
-911
12 461
-
3 547
-21,99%
32,36%
4,69%
7
1 512
-2 903
-2 903
9 286
793
2 560
-206,06%
50,98%
16,10%
6
3 118
-1 776
-1 776
3 867
777
2 379
-55,04%
76,09%
38,76%
6
983
-5 642
-5 642
946
698
1 964
-567,14%
17,23%
-537,42%
6
244
-10 192
-10 192
1 988
732
1 949
-4 174,59%
131,61%
24,30%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
947
884
-5 199
-5 227
1 037
8
-5 641
-5 809
1 683
100
-2 502
-2 512
1 788
134
-2 417
-2 488
3 642
-
-833
-911
1 370
142
-2 830
-2 903
3 078
40
-1 694
-1 776
983
-
-5 579
-5 642
244
-
-10 218
-10 192

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1
-
1
-
27 727
13 555
41 282
-
19 277
5 690
24 967
-
14 615
2 158
16 773
-
11 931
1 826
13 757
-
8 873
3 588
12 461
-
5 659
3 627
9 286
-
2 750
1 117
3 867
-
61
884
945
-
105
1 882
1 987

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-7 739
0
0
0
-7 739
38 767
0
0
0
2 515
41 282
21 251
0
0
0
3 717
24 968
5 484
0
0
0
11 288
16 772
7 997
0
0
263
5 498
13 758
585
0
0
788
11 088
12 461
1 495
0
0
675
7 115
9 285
1 499
0
0
900
1 468
3 867
-5 084
0
0
900
5 130
946
483
0
0
74
1 430
1 987

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
7
2 618
-
1 872
-
-
2 331
-
2 092
-
2 626
-
1 831
1 873
-
1 192
-
1 431
-
1 045
-
-
3 065
-
1 431
-
1 783
-
-
3 248
-
1 443
-
1 922
-
-
3 547
-
1 399
-
3 642
793
-
2 560
-
1 420
-
1 512
777
-
2 379
-
1 658
-
3 118
698
-
1 964
-
1 538
-
983
732
-
1 949
-
1 480
-
244

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
11873
-100,00%
-
-
-
-35,95%
-
7
135
943
-5198
-8,68%
-549,00%
-114,57%
1 165,79%
93,91%
538,97%
7
148
901
-5613
-38,38%
-543,88%
71,07%
190,26%
85,12%
153,08%
7
240
648
-2468
-5,87%
-147,30%
90,61%
-542,48%
32,70%
19,12%
7
255
675
-2390
-50,91%
-134,79%
94,41%
-205,37%
58,13%
33,21%
8
455
626
-807
165,84%
-21,99%
96,29%
-205,93%
4,69%
32,36%
7
196
687
-2781
-55,49%
-206,06%
87,81%
-254,60%
16,10%
50,98%
6
513
802
-1629
213,12%
-55,04%
94,77%
-11,40%
38,76%
76,09%
6
164
700
-5535
302,87%
-567,14%
91,05%
-431,94%
-537,42%
17,23%
6
41
699
-10173
-
-4 174,59%
64,34%
185,25%
24,30%
131,61%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva läkarpraktik och tillämpa därmed förenliga behandlingsformer, försäljning av presentartiklar, bandage och konsthantverk, äga och förvalta värdepapper, fastigheter och konstverk samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556417-0743
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1991-01-24
Juridiskt namn
Corline Biomedical AB
Länsäte
Uppsala

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Nittmar, Bror Lars Henrik (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Daun, Karl Leonard (f. 1964)
Revisorssuppleant
Fredriksson Stoor, Ingela Marianne (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Dahlberg, Lars Adam Holger (f. 1973)
Styrelseledamot
Sunnanväder, Lars Fredrik (f. 1940)
Ekström, Ylva Gunilla (f. 1958)
Valinder Strinnholm, Kerstin B (f. 1960)
Krook, Leif Henrik (f. 1973)
Dahlberg, Lars Adam Holger (f. 1973)
Styrelsesuppleant
Sunnanväder, Annika (f. 1980)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).