Södersjukhuset AB Sjukhusledningen

Södersjukhuset AB Sjukhusledningen

Ekonomisk rating (2017)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sjukhusbacken 14, 118 61, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-6164000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556595-7403
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Södersjukhuset AB Sjukhusledningen
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Södersjukhuset AB Sjukhusledningen
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet är dock godkänd och den bakomliggande ekonomiska styrkan är utmärkt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
0,99%
2,41% (2016)
Kassalikviditet
282,03%
293,79% (2016)
Soliditet
14,99%
17,09% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4724
4 871 026
-31 983
-13 327
3 632 738
2 583
2 047 291
0,99%
282,03%
14,99%
4665
4 571 550
61 484
-12 230
3 232 648
2 530
1 932 138
2,41%
293,79%
17,09%
4486
4 280 805
-218 123
-12 177
2 848 322
2 457
1 845 711
1,33%
291,15%
16,54%
4406
3 934 724
-233 278
2 422
2 330 991
2 442
1 750 865
-2,26%
264,97%
18,10%
4341
3 838 192
31 002
96 002
1 982 087
2 632
1 662 935
0,81%
258,24%
20,73%
4311
3 754 221
-166 323
-25 378
1 853 304
2 467
1 604 804
0,83%
231,43%
16,99%
4244
3 494 684
2 639
2 639
1 634 885
2 444
1 517 554
0,78%
191,78%
20,82%
4063
3 423 877
96 752
96 752
1 709 116
574
1 455 569
3,30%
168,27%
19,91%
4103
3 277 702
-29 851
-29 851
1 457 455
2 285
1 438 052
-0,01%
168,06%
20,69%
4016
3 140 050
3 748
3 748
1 317 214
2 259
1 359 509
0,63%
154,88%
22,67%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
4 857 493
13 533
47 855
-31 983
4 570 185
1 365
109 600
61 484
4 278 926
1 879
55 289
-218 123
3 933 229
1 495
-95 030
-233 278
3 836 822
1 370
-834
31 002
3 752 898
1 323
19 971
-166 323
3 493 463
1 221
14 545
2 639
3 423 442
435
110 274
96 752
3 276 967
735
-3 057
-29 851
3 139 134
916
5 174
3 748

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
374 464
3 258 274
3 632 738
-
347 393
2 885 255
3 232 648
-
333 999
2 514 323
2 848 322
-
335 331
1 995 660
2 330 991
-
317 189
1 664 898
1 982 087
-
277 075
1 576 229
1 853 304
-
285 041
1 349 844
1 634 885
-
264 179
1 444 937
1 709 116
-
260 599
1 196 856
1 457 455
-
257 319
1 059 895
1 317 214

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
544 651
0
1 940 490
0
1 147 597
3 632 738
552 478
0
1 705 575
0
974 595
3 232 648
470 979
0
1 520 850
0
856 492
2 848 321
413 355
10 900
1 161 436
0
745 300
2 330 991
410 933
0
933 690
0
637 464
1 982 087
314 931
0
865 287
0
673 086
1 853 304
340 310
0
600 112
0
694 463
1 634 885
340 310
0
519 479
0
849 327
1 709 116
301 523
0
454 136
0
701 796
1 457 455
298 560
0
348 488
0
670 166
1 317 214

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 583
-
2 047 291
-
1 067 751
-
4 871 026
2 530
-
1 932 138
-
972 613
-
4 571 550
2 457
-
1 845 711
-
1 129 568
-
4 280 805
2 442
-
1 750 865
-
920 442
-
3 934 724
2 632
-
1 662 935
-
728 955
-
3 838 192
2 467
-
1 604 804
-
694 045
-
3 754 221
2 444
-
1 517 554
-
633 508
-
3 494 684
574
-
1 455 569
-
656 322
-
3 423 877
2 285
-
1 438 052
-
656 322
-
3 277 702
2 259
-
1 359 509
-
608 531
-
3 140 050

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4 724
1 028
656
2096366
6,29%
0,99%
100,00%
43,45%
14,99%
282,03%
4 665
980
621
1924265
6,81%
2,41%
100,00%
41,81%
17,09%
293,79%
4 486
954
613
1680378
8,79%
1,33%
100,00%
38,74%
16,54%
291,15%
4 406
893
587
1169951
2,51%
-2,26%
87,04%
31,79%
18,10%
264,97%
4 341
884
560
1027277
2,24%
0,81%
86,81%
26,78%
20,73%
258,24%
4 311
871
550
976008
7,43%
0,83%
86,81%
24,07%
16,99%
231,43%
4 244
823
516
697638
2,05%
0,78%
86,61%
18,76%
20,82%
191,78%
4 063
843
170
713378
4,47%
3,30%
86,70%
17,40%
19,91%
168,27%
4 103
799
519
535982
4,39%
-0,01%
87,77%
15,11%
20,69%
168,06%
4 016
782
501
442644
-
0,63%
88,16%
12,42%
22,67%
154,88%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konstruktion av styr- och reglersystem inom det eltekniska området samt installationsverksamhet i samband därmed samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556595-7403
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-08-11
Juridiskt namn
Södersjukhuset AB Sjukhusledningen
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Movin, Sven Tomas Andreas (f. 1960)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Åsell, Bo Kenneth (f. 1962)
Lekmannarevisor
Ifvarsson, Carl Anders (f. 1939)
Assarsson, Berit Margareta (f. 1943)
Björklund, Leni Christina Elisabeth (f. 1944)
Törngren, Ewa Märta Helena (f. 1944)
Salomonsson, Hans Erik (f. 1954)
Samuelsson, Lena Christina (f. 1965)
Bojerud, Fredrik Rolf Åke (f. 1970)
Revisorssuppleant
Alm Lindström, Peter Johan (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Assarsson, Per Johan Björn (f. 1962)
Styrelseledamot
Stiernstedt, Göran Thesleff (f. 1949)
Widerberg Söderholm, Christina Maria (f. 1950)
Thunander Holmstedt, Helena M C (f. 1960)
Bergquist, Mats Erik (f. 1961)
Assarsson, Per Johan Björn (f. 1962)
Lind, Anette Marie Kristina (f. 1969)
Wallström, Charlotte Sofia Thérese (f. 1969)
Styrelsesuppleant
Bengtson, Anita Elisabeth (f. 1956)
Stening, Jonas Victor (f. 1982)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Lowén, Lars Richard (f. 1964)
Lowén, Lars Richard (f. 1964)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).