Täby Enskilda Gymnasium AB

Täby Enskilda Gymnasium AB

Ekonomisk rating (2018)

4
Väl godkänd Poäng: 10/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kemistvägen 1 A, 183 79, TÄBY
Tel.nummer
08-7322100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556568-0112
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Procurama AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Täby Enskilda Gymnasium AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Täby
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Företaget har svaga ekonomiska tal inom områdena tillväxt och den bakomliggande finansiella styrkan i bolaget. Dock är lönsamheten utmärkt och förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
8,27%
6,57% (2017)
Kassalikviditet
66,49%
58,43% (2017)
Soliditet
3,44%
3,35% (2017)
Bruttovinstmarginal
92,21%
92,71% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
67
77 585
6 129
195
13 327
2 740
28 821
8,27%
66,49%
3,44%
64
72 412
4 566
404
10 987
926
29 748
6,57%
58,43%
3,35%
60
67 335
3 324
2 836
11 438
1 401
26 240
5,04%
143,55%
60,71%
57
63 242
7 350
6 517
14 123
1 302
21 885
11,82%
198,52%
66,28%
51
53 999
5 734
4 452
10 450
1 245
18 470
10,77%
192,11%
63,62%
48
47 518
3 646
2 679
8 732
1 144
16 618
7,75%
126,42%
48,05%
45
43 493
4 344
3 192
9 082
1 121
14 900
10,08%
142,67%
44,23%
45
39 927
2 640
1 945
8 704
1 108
14 627
6,75%
215,87%
55,41%
42
37 763
1 601
1 180
5 722
1 141
13 845
4,32%
193,82%
50,49%
40
35 607
1 032
748
4 019
620
13 596
2,98%
161,77%
42,52%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
74 136
3 449
6 129
6 129
69 666
2 746
4 574
4 566
66 063
1 272
3 330
3 324
62 199
1 043
7 349
7 350
53 422
577
5 733
5 734
47 345
173
3 644
3 646
43 373
120
4 311
4 344
39 436
491
2 617
2 640
37 436
327
1 617
1 601
35 497
110
977
1 032

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 559
8 768
13 327
-
4 612
6 374
10 986
-
4 559
6 879
11 438
-
4 217
9 906
14 123
-
3 146
7 304
10 450
-
2 998
5 733
8 731
-
1 856
7 226
9 082
-
326
8 378
8 704
-
229
5 493
5 722
-
282
3 737
4 019

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 589
-1 449
-
-
13 187
13 327
1 394
-1 316
-
-
10 908
10 986
8 001
-1 355
-
-
4 792
11 438
10 165
-1 031
-
-
4 990
14 124
6 648
-
-
-
3 802
10 450
4 196
-
-
-
4 535
8 731
4 017
-
-
-
5 065
9 082
4 823
-
-
-
3 881
8 704
2 889
-
-
-
2 834
5 723
1 709
-
-
-
2 310
4 019

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 740
-
28 821
-
12 629
-
77 585
926
-
29 748
-
11 694
-
72 412
1 401
-
26 240
-
10 621
7 011
67 335
1 302
-
21 885
-
8 760
5 000
63 242
1 245
-
18 470
-
7 507
3 000
53 999
1 144
-
16 618
-
6 939
2 000
47 518
1 121
-
14 900
-
6 296
2 500
43 493
1 108
-
14 627
-
6 206
3 998
39 927
1 141
-
13 845
-
5 822
-
37 763
620
-
13 596
-
5 522
-
35 607

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
67
1 107
676
9797
6,42%
8,27%
92,21%
-5,96%
3,44%
66,49%
64
1 089
674
7987
5,45%
6,57%
92,71%
-6,51%
3,35%
58,43%
60
1 101
651
6651
6,21%
5,04%
90,52%
3,16%
60,71%
143,55%
57
1 091
573
10498
16,43%
11,82%
100,00%
7,90%
66,28%
198,52%
51
1 047
546
8383
12,84%
10,77%
100,00%
6,56%
63,62%
192,11%
48
986
527
5365
9,16%
7,75%
100,00%
2,53%
48,05%
126,42%
45
964
508
5193
9,98%
10,08%
100,00%
4,98%
44,23%
142,67%
45
876
505
2720
5,34%
6,75%
89,27%
11,40%
55,41%
215,87%
42
891
507
1670
5,46%
4,32%
89,36%
7,10%
50,49%
193,82%
40
887
503
1570
-
2,98%
89,03%
4,02%
42,52%
161,77%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva utbildning och produktion inom media- området, främst TV, radio, data, foto och grafisk form samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556568-0112
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-04-06
Juridiskt namn
Täby Enskilda Gymnasium AB
Länsäte
Täby

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Sörensen, Carl-Fredrik (f. 1970)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Holmer Stråle, Dan Tobias (f. 1977)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Sörensen, Poul (f. 1946)
Styrelseledamot
Sörensen, Poul (f. 1946)
l'Estrade, Eva Helena Eleonora (f. 1951)
Drakenberg, Sten Erik Reinhold (f. 1965)
Liljegren, Jan Henrik (f. 1967)
Sörensen, Carl-Fredrik (f. 1970)
Selin, Nils Robert (f. 1976)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).