Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sundbyvägen 42-44, 163 45, SPÅNGA
Tel.nummer
08-56472895
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556434-6194
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1991
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Klimatkonsult El & Service Kos AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Klimatkonsult El & Service Kos AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,52%
-0,28% (2016)
Kassalikviditet
260,84%
306,27% (2016)
Soliditet
41,00%
44,14% (2016)
Bruttovinstmarginal
60,68%
56,53% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5
8 385
24
24
10 285
-
-
1,52%
260,84%
41,00%
5
8 486
-129
-129
10 067
0
0
-0,28%
306,27%
44,14%
5
7 635
-439
-439
10 602
0
1 946
-4,16%
326,24%
45,49%
5
8 562
512
329
11 734
0
2 038
7,15%
306,11%
46,97%
5
6 789
36
36
9 566
0
2 055
1,96%
414,26%
54,18%
5
6 521
-41
-41
10 063
-
1 851
1,57%
434,30%
51,15%
5
6 551
-368
-368
10 095
0
2 071
-4,07%
465,14%
51,39%
6
11 604
1 192
890
10 673
780
1 445
10,98%
398,07%
52,06%
5
7 578
994
737
9 390
598
1 397
16,31%
512,22%
53,54%
5
9 701
1 450
1 037
10 626
649
1 197
15,38%
199,65%
40,49%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
8 243
142
125
24
8 426
60
-26
-129
7 629
6
-318
-439
8 562
-
578
512
6 789
-
74
36
6 430
91
63
-41
6 505
46
-271
-368
11 539
65
1 266
1 192
7 461
117
1 202
994
9 695
6
1 491
1 450

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 822
5 463
10 285
-
5 033
5 035
10 068
-
5 234
5 368
10 602
-
5 201
6 534
11 735
-
4 530
5 036
9 566
-
4 672
5 392
10 064
-
4 650
5 445
10 095
-
4 557
6 116
10 673
-
4 360
5 030
9 390
-
4 425
6 201
10 626

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 217
-
1 040
3 090
1 938
10 285
4 444
-
1 018
3 092
1 515
10 069
4 823
-
984
3 245
1 551
10 603
5 512
-
797
3 396
2 029
11 734
5 183
-
492
2 748
1 143
9 566
5 147
-
554
3 185
1 178
10 064
5 188
-
453
3 339
1 116
10 096
5 556
-
280
3 339
1 499
10 674
4 999
37
-
3 373
982
9 391
4 262
52
-
3 445
2 868
10 627

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
150
8 385
-
-
-
-
-
250
8 486
-
-
1 946
-
894
250
7 635
-
-
2 038
-
809
250
8 562
-
-
2 055
-
830
-
6 789
-
-
1 851
-
763
-
6 521
-
-
2 071
-
822
-
6 551
780
-
1 445
-
888
-
11 604
598
-
1 397
-
796
-
7 578
649
-
1 197
-
993
-
9 701

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5
1 649
629
1394
-2,17%
1,52%
60,68%
42,76%
41,00%
260,84%
5
1 685
617
1221
10,45%
-0,28%
56,53%
41,78%
44,14%
306,27%
5
1 526
584
895
-10,90%
-4,16%
57,94%
50,03%
45,49%
326,24%
5
1 712
613
1604
26,12%
7,15%
61,66%
52,62%
46,97%
306,11%
5
1 358
593
645
5,58%
1,96%
63,88%
57,34%
54,18%
414,26%
5
1 286
539
696
-1,15%
1,57%
63,48%
65,54%
51,15%
434,30%
5
1 301
602
263
-43,63%
-4,07%
67,23%
66,55%
51,39%
465,14%
6
1 923
530
1629
54,66%
10,98%
52,72%
40,01%
52,06%
398,07%
5
1 492
579
1288
-23,04%
16,31%
73,22%
54,26%
53,54%
512,22%
5
1 939
580
1577
-
15,38%
58,77%
34,38%
40,49%
199,65%

Verksamhet & Status

Bolaget skall idka fabrikation av och handel med sportartiklar.

Org.nummer
556434-6194
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1991-11-01
Juridiskt namn
Klimatkonsult El & Service Kos AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Guiance, José Joakim (f. 1954)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Lindquist, Klas Torbjörn (f. 1962)
Styrelseledamot
Modin, Bernt Peter (f. 1957)
Lindquist, Klas Torbjörn (f. 1962)
Styrelsesuppleant
Lindquist, Carl Johan Christoffer (f. 1991)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).