Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Falsterbovägen 43, 236 51, HÖLLVIKEN
Tel.nummer
040-459290
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556129-3498
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1969
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Kvinnohälsan - Gyn Art AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Kvinnohälsan - Gyn Art AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Vellinge
Nyckeltal
Vinstmarginal
19,72%
9,62% (2016)
Kassalikviditet
305,39%
294,24% (2016)
Soliditet
36,04%
33,97% (2016)
Bruttovinstmarginal
95,24%
94,75% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2
2 474
398
301
3 146
-
-
19,72%
305,39%
36,04%
3
2 642
187
148
3 030
0
0
9,62%
294,24%
33,97%
3
3 034
576
324
4 465
0
1 041
24,02%
646,58%
53,46%
3
3 049
598
342
4 033
0
1 016
24,99%
511,14%
48,21%
3
2 986
801
462
3 741
0
1 036
34,39%
398,19%
43,63%
3
3 214
774
422
3 585
-
1 001
31,76%
304,82%
32,39%
3
3 494
761
415
3 617
0
1 179
24,35%
234,41%
21,71%
2
2 094
298
160
3 003
0
646
18,05%
167,70%
11,52%
3
2 367
179
127
2 817
132
768
11,91%
147,20%
8,98%
5
3 731
562
400
3 281
750
862
18,73%
181,51%
16,03%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 145
329
423
398
2 246
396
216
187
2 540
494
609
576
2 545
504
626
598
2 492
494
842
801
2 720
494
849
774
3 479
15
843
761
2 094
-
378
298
2 367
-
282
179
3 731
-
697
562

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 013
1 133
3 146
-
2 059
971
3 030
-
2 105
2 360
4 465
-
2 151
1 881
4 032
-
2 204
1 537
3 741
-
2 257
1 329
3 586
-
2 316
1 301
3 617
-
2 407
597
3 004
-
2 502
315
2 817
-
2 632
648
3 280

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
424
910
-
1 441
371
3 146
272
971
-
1 457
330
3 030
1 624
978
-
1 498
365
4 465
1 300
826
-
1 538
368
4 032
1 108
672
-
1 576
386
3 742
796
468
-
1 885
436
3 585
574
271
-
2 218
555
3 618
286
77
-
2 284
356
3 003
253
-
-
2 349
214
2 816
526
-
-
2 398
357
3 281

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
300
2 474
-
-
-
-
-
150
2 642
-
-
1 041
-
563
1 500
3 034
-
-
1 016
-
430
-
3 049
-
-
1 036
-
434
150
2 986
-
-
1 001
-
423
150
3 214
-
-
1 179
-
482
200
3 494
-
-
646
-
254
127
2 094
132
-
768
-
343
127
2 367
750
-
862
-
583
400
3 731

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2
1 073
729
469
-4,50%
19,72%
95,24%
35,52%
36,04%
305,39%
3
749
543
262
-11,57%
9,62%
94,75%
28,54%
33,97%
294,24%
3
847
544
655
-0,20%
24,02%
92,68%
78,54%
53,46%
646,58%
3
848
512
679
2,13%
24,99%
93,40%
59,45%
48,21%
511,14%
3
831
495
895
-8,38%
34,39%
95,18%
46,19%
43,63%
398,19%
3
907
481
908
-21,82%
31,76%
92,35%
32,83%
32,39%
304,82%
3
1 160
584
934
66,14%
24,35%
100,00%
21,44%
21,71%
234,41%
2
1 047
462
504
-11,53%
18,05%
95,61%
11,51%
11,52%
167,70%
3
789
405
413
-36,56%
11,91%
93,83%
4,27%
8,98%
147,20%
5
746
437
828
-
18,73%
95,44%
7,80%
16,03%
181,51%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva handels- och installationsrörelse inom VVS-branschen samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556129-3498
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1969-10-01
Juridiskt namn
Kvinnohälsan - Gyn Art AB
Länsäte
Vellinge

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Anderson, Kristina Birgitta (f. 1959)
Revisorssuppleant
Olsson, Jan Kenneth (f. 1951)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Samsioe, Ann Marie Louice (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Samsioe, Nils Göran (f. 1945)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).