Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Hangelösa Stora Aspelunna, 533 92, LUNDSBRUNN
Tel.nummer
Saknas
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556205-8403
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1980
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Gården Partihandel i Lundsbrunn AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Gården Partihandel i Lundsbrunn AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Götene
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,67%
3,76% (2016)
Kassalikviditet
99,40%
78,94% (2016)
Soliditet
24,64%
21,27% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
42 834
1 744
176
23 844
-
-
4,67%
99,40%
24,64%
8
45 516
1 441
12
21 262
0
0
3,76%
78,94%
21,27%
7
45 196
2 304
1 954
24 454
0
1 941
6,11%
82,83%
24,14%
7
35 477
218
218
17 091
0
2 007
2,15%
57,73%
21,50%
9
45 884
1 972
1 972
21 425
0
2 469
5,96%
56,56%
16,14%
13
50 974
-2 011
-1 920
22 632
-
3 506
-2,22%
58,33%
6,56%
13
64 936
-2 340
-2 340
28 765
-
4 204
-2,54%
50,32%
12,08%
14
61 465
630
467
24 997
563
3 995
1,74%
87,40%
23,27%
14
63 850
-1 202
-321
21 422
495
4 076
-1,29%
70,91%
24,63%
12
69 886
-182
0
25 821
660
2 945
0,51%
79,85%
24,34%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
41 193
1 641
1 884
1 744
44 548
968
1 636
1 441
43 486
1 710
2 602
2 304
34 486
991
638
218
44 783
1 101
2 491
1 972
49 307
1 667
-1 151
-2 011
60 999
3 937
-1 568
-2 340
59 658
1 807
1 024
630
62 317
1 533
-811
-1 202
69 205
681
317
-182

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
10 495
13 349
23 844
-
8 312
12 951
21 263
-
9 571
14 883
24 454
-
7 445
9 646
17 091
-
8 018
13 407
21 425
-
9 555
13 078
22 633
-
14 785
13 980
28 765
-
7 793
17 204
24 997
-
8 153
13 269
21 422
-
10 101
15 720
25 821

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 317
3 280
0
7 791
9 457
23 845
3 142
1 771
0
5 483
10 867
21 263
5 629
350
0
4 510
13 964
24 453
3 675
0
0
2 873
10 543
17 091
3 457
0
0
3 859
14 110
21 426
1 485
0
0
6 932
14 215
22 632
3 405
91
0
10 218
15 051
28 765
5 745
91
0
4 861
14 299
24 996
5 277
0
0
4 665
11 479
21 421
5 598
881
0
5 925
13 416
25 820

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
320
42 834
-
-
-
-
-
-
45 516
-
-
1 941
-
618
-
45 196
-
-
2 007
-
605
-
35 477
-
-
2 469
-
818
-
45 884
-
-
3 506
-
1 077
-
50 974
-
-
4 204
-
1 296
-
64 936
563
-
3 995
-
1 505
-
61 465
495
-
4 076
-
1 401
-
63 850
660
-
2 945
-
1 272
-
69 886

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
5 149
487
4481
-7,53%
4,67%
100,00%
9,45%
24,64%
99,40%
8
5 569
407
3765
2,44%
3,76%
100,00%
4,68%
21,27%
78,94%
7
6 212
377
4661
26,10%
6,11%
100,00%
2,11%
24,14%
82,83%
7
4 927
381
2521
-22,99%
2,15%
100,00%
-2,60%
21,50%
57,73%
9
4 976
370
4280
-9,18%
5,96%
100,00%
-1,57%
16,14%
56,56%
13
3 793
356
2041
-19,17%
-2,22%
100,00%
-2,31%
6,56%
58,33%
13
4 692
445
2430
2,25%
-2,54%
100,00%
-1,76%
12,08%
50,32%
14
4 261
445
4554
-4,27%
1,74%
100,00%
4,87%
23,27%
87,40%
14
4 451
431
2577
-9,95%
-1,29%
100,00%
2,87%
24,63%
70,91%
12
5 767
421
3480
-
0,51%
100,00%
3,33%
24,34%
79,85%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva fasad- och övriga byggnadsarbeten, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556205-8403
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1980-08-14
Juridiskt namn
Gården Partihandel i Lundsbrunn AB
Länsäte
Götene

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Gustafsson, Göte Ingvar (f. 1947)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Hedbern, Jan (f. 1954)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Gustafsson, Göte Ingvar (f. 1947)
Styrelseledamot
Gustafsson, Göte Ingvar (f. 1947)
Gustafsson, Anna Birgitta (f. 1954)
Styrelsesuppleant
Ask, Anna Therese (f. 1976)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).