Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Tunavägen 277 B, 781 73, BORLÄNGE
Tel.nummer
0243-78100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556335-4439
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
CCS Healthcare AB
Status
Reklamspärrad enhet
Kommunsäte
Borlänge
Nyckeltal
Vinstmarginal
-7,07%
36,08% (2016)
Kassalikviditet
75,11%
78,00% (2016)
Soliditet
18,15%
18,31% (2016)
Bruttovinstmarginal
51,16%
46,52% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-08
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
104
263 800
-20 862
1 209
222 138
-
49 552
-7,07%
75,11%
18,15%
129
477 007
113 867
2 871
259 671
0
57 174
36,08%
78,00%
18,31%
172
411 143
-61 961
-5 191
340 552
0
66 649
-13,72%
41,64%
15,83%
173
404 124
5 365
-8 308
397 630
0
60 230
3,53%
43,87%
19,03%
165
385 385
19 583
-5 967
393 040
0
57 560
7,35%
61,27%
32,36%
156
384 730
17 552
-5 789
384 424
-
53 494
6,85%
68,09%
29,44%
167
125 100
3 803
11 458
383 130
0
18 898
6,72%
98,31%
35,11%
153
199 826
9 916
4 993
292 042
2 963
33 661
8,79%
132,42%
29,53%
153
289 360
-6 560
-13 899
346 895
4 709
47 818
2,88%
374,31%
22,49%
148
276 279
22 830
18 172
193 503
4 198
43 644
8,94%
193,77%
50,98%
151
283 603
16 838
12 503
194 765
4 124
46 496
6,92%
149,17%
47,50%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-08
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
262 261
1 539
-19 192
-20 862
328 671
148 336
118 340
113 867
411 137
6
-57 204
-61 961
404 086
38
13 882
5 365
379 368
6 017
27 415
19 583
384 345
385
24 843
17 552
123 831
1 269
7 608
3 803
192 699
7 127
16 228
9 916
281 755
7 605
8 043
-6 560
270 686
5 593
23 377
22 830
277 073
6 530
18 754
16 838

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-08
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
69 079
153 059
222 138
-
84 449
175 222
259 671
-
171 790
168 762
340 552
-
190 989
206 641
397 630
-
206 018
187 022
393 040
-
201 891
182 533
384 424
-
211 684
171 446
383 130
-
158 225
133 817
292 042
-
138 301
208 594
346 895
-
70 110
123 393
193 503
-
74 708
120 057
194 765

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-08
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
8 153
41 235
530
37 500
134 720
222 138
6 944
52 049
564
52 500
147 614
259 671
4 073
63 897
598
77 630
194 354
340 552
9 264
85 132
631
89 370
213 233
397 630
70 027
73 297
665
96 404
152 647
393 040
75 994
47 653
699
117 672
142 406
384 424
97 270
47 755
737
145 530
91 838
383 130
52 748
42 921
735
140 979
54 659
292 042
45 864
41 218
767
221 890
37 156
346 895
69 486
37 381
803
51 010
34 823
193 503
61 671
39 552
813
50 648
42 081
194 765

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-08
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
49 552
-
21 881
-
263 800
-
-
57 174
-
27 590
-
477 007
-
-
66 649
-
29 018
-
411 143
-
-
60 230
-
25 436
-
404 124
-
-
57 560
-
23 847
-
385 385
-
-
53 494
-
29 017
-
384 730
-
-
18 898
-
7 808
-
125 100
2 963
-
33 661
-
14 444
-
199 826
4 709
171
47 818
-
22 034
-
289 360
4 198
330
43 644
-
20 612
-
276 279
4 124
327
46 496
-
21 390
-
283 603

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-08
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
104
2 522
697
-2636
-20,21%
-7,07%
51,16%
6,99%
18,15%
75,11%
129
2 548
675
136710
-20,06%
36,08%
46,52%
8,40%
18,31%
78,00%
172
2 390
581
-25214
1,74%
-13,72%
74,44%
-6,22%
15,83%
41,64%
173
2 336
513
48075
6,52%
3,53%
78,19%
-1,63%
19,03%
43,87%
165
2 299
506
52213
-1,29%
7,35%
77,87%
9,06%
32,36%
61,27%
156
2 464
510
49139
210,38%
6,85%
79,73%
10,44%
29,44%
68,09%
167
742
159
15868
-35,74%
6,72%
80,10%
64,29%
35,11%
98,31%
153
1 259
345
27823
-31,61%
8,79%
73,26%
41,08%
29,53%
132,42%
153
1 842
503
41367
4,09%
2,88%
62,19%
60,85%
22,49%
374,31%
148
1 829
479
34438
-2,31%
8,94%
63,06%
32,72%
50,98%
193,77%
151
1 835
504
29699
-
6,92%
63,86%
28,14%
47,50%
149,17%

Verksamhet & Status

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att mot ersättning för i första hand medlemmarnas i Swedish Direct Marketing Association-SWEDMA:s gemensamma räkning åtaga sig uppdrag att verkställa undersökningar och utredningar i frågor rörande direktmarknadsföring, att tillhandagå de anslutna företagen ifråga med upplysningar och råd i frågor rörande direktmarknadsföring och i andra för företagen betydelsefulla frågor, att bedriva upplysningsverksamhet i frågor rörande direktmarknadsföring och därmed sammanhängande frågor samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556335-4439
Verksamhet
Reklamspärrad enhet
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-10-03
Juridiskt namn
CCS Healthcare AB
Länsäte
Borlänge

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Aganovic, Dario (f. 1974)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Telander, Johan Emil (f. 1978)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Aganovic, Dario (f. 1974)
Styrelseledamot
Hene, Patrik Michael (f. 1967)
Ryding, Lars Johan (f. 1970)
Aganovic, Dario (f. 1974)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).