Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Automobilgatan 16 4tr, 131 52, NACKA STRAND
Tel.nummer
08-7166795
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556414-9135
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1991
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Lucefine AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Majemaförlaget AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Nacka
Nyckeltal
Vinstmarginal
10,09%
13,74% (2016)
Kassalikviditet
111,24%
116,58% (2016)
Soliditet
46,37%
40,93% (2016)
Bruttovinstmarginal
-12,56%
-11,02% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
11
29 559
2 919
1 643
11 797
-
-
10,09%
111,24%
46,37%
10
27 432
3 690
2 418
9 350
0
0
13,74%
116,58%
40,93%
10
23 362
1 761
1 332
7 294
0
3 902
7,71%
101,88%
37,14%
10
22 084
3 900
2 607
8 430
0
3 698
18,10%
145,65%
47,17%
8
22 934
3 995
2 978
13 907
2 919
0
17,86%
269,86%
67,37%
7
23 507
6 251
3 156
13 725
-
3 061
27,24%
258,82%
65,18%
8
21 567
4 007
2 936
11 665
1 058
2 409
18,78%
221,99%
61,19%
7
19 572
4 325
3 369
11 352
555
2 188
22,49%
212,04%
59,14%
5
17 251
4 044
3 136
9 529
510
1 287
23,85%
237,94%
63,61%
6
16 297
3 145
2 050
8 843
439
1 857
19,63%
236,27%
61,27%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
28 912
647
2 918
2 919
26 863
569
3 688
3 690
22 828
534
1 757
1 761
21 551
533
3 890
3 900
22 367
567
3 961
3 995
22 966
541
6 150
6 251
21 341
226
3 927
4 007
19 253
319
4 311
4 325
16 970
281
4 046
4 044
16 050
247
3 112
3 145

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
170
11 628
11 798
-
220
9 130
9 350
-
85
7 208
7 293
-
157
8 273
8 430
-
206
13 701
13 907
-
281
13 443
13 724
-
262
11 403
11 665
-
339
11 012
11 351
-
402
9 127
9 529
-
146
8 697
8 843

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 317
1 478
-
-
6 003
11 798
2 674
1 478
-
-
5 198
9 350
1 556
1 478
-
-
4 260
7 294
2 824
1 478
-
-
4 129
8 431
8 216
1 478
-
-
4 213
13 907
7 738
1 549
-
-
4 437
13 724
7 082
71
-
-
4 511
11 664
6 646
86
-
-
4 619
11 351
5 777
365
-
-
3 387
9 529
4 942
610
-
-
3 292
8 844

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 000
29 559
-
-
-
-
-
-
27 432
-
-
3 902
-
1 699
1 300
23 362
-
-
3 698
-
1 474
2 600
22 084
2 919
-
-
-
1 361
8 000
22 934
-
-
3 061
-
1 174
2 500
23 507
1 058
-
2 409
-
1 510
2 500
21 567
555
-
2 188
-
1 234
2 500
19 572
510
-
1 287
-
940
2 500
17 251
439
-
1 857
-
1 021
2 300
16 297

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
11
2 628
-
2918
7,63%
10,09%
-12,56%
19,46%
46,37%
111,24%
10
2 686
-
3688
17,68%
13,74%
-11,02%
14,64%
40,93%
116,58%
10
2 283
-
1757
5,93%
7,71%
-12,03%
12,91%
37,14%
101,88%
10
2 155
-
3890
-3,65%
18,10%
-11,46%
19,23%
47,17%
145,65%
8
2 796
-
3961
-2,61%
17,86%
-10,22%
42,42%
67,37%
269,86%
7
3 281
-
6150
7,61%
27,24%
-8,13%
39,21%
65,18%
258,82%
8
2 668
649
4026
10,85%
18,78%
100,00%
32,29%
61,19%
221,99%
7
2 750
611
4409
13,45%
22,49%
100,00%
33,21%
59,14%
212,04%
5
3 394
584
4087
5,73%
23,85%
100,00%
33,82%
63,61%
237,94%
6
2 675
580
3163
-
19,63%
100,00%
33,68%
61,27%
236,27%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva rådgivning och utbildning inom ekonomi, skatter och företagsledning, att förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556414-9135
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1991-01-03
Juridiskt namn
Majemaförlaget AB
Länsäte
Nacka

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Billström, George Gustaf Marcus (f. 1974)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
BDO Mälardalen AB
Huvudansvarig revisor
Bondeson, Mats Olof (f. 1954)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Billström, Marianne-Ingegerd (f. 1947)
Styrelsesuppleant
Billström, Ernst Lennart (f. 1944)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Attermo, Marie Margareta (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).