Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sockerbruksgatan 30, 531 40, LIDKÖPING
Tel.nummer
0510-20767
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556152-4256
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1971
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Boströms Maskinuthyrning i Lidköping AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Boströms Maskinuthyrning i Lidköping AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lidköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
13,66%
46,26% (2016)
Kassalikviditet
103,44%
71,58% (2016)
Soliditet
62,23%
71,08% (2016)
Bruttovinstmarginal
71,87%
96,67% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1
2 087
219
643
27 983
-
-
13,66%
103,44%
62,23%
1
1 358
554
599
24 273
0
0
46,26%
71,58%
71,08%
1
1 405
34
361
24 357
0
309
11,17%
41,71%
69,09%
1
2 325
740
1 668
26 068
0
322
61,90%
12,04%
64,54%
8
27 160
14 318
8 151
26 456
320
2 354
103,14%
96,03%
63,02%
11
24 760
3 345
1 783
31 904
514
3 102
15,83%
98,79%
50,90%
9
24 527
3 040
1 900
32 096
504
2 971
14,75%
104,20%
45,23%
9
20 210
1 591
999
28 984
500
2 573
9,10%
110,33%
44,99%
9
20 496
2 235
1 253
29 698
492
2 425
13,12%
124,99%
42,61%
9
19 376
2 609
1 585
28 375
428
2 371
17,30%
151,57%
42,57%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 087
-
219
219
1 323
35
162
554
1 405
-
120
34
1 378
947
443
740
14 088
13 072
14 458
14 318
23 838
922
3 682
3 345
23 589
938
3 463
3 040
19 562
648
1 754
1 591
19 691
805
2 579
2 235
19 299
77
3 310
2 609

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
27 412
571
27 983
-
23 865
408
24 273
-
24 015
342
24 357
-
25 747
321
26 068
-
24 104
2 352
26 456
-
24 178
7 726
31 904
-
22 886
9 210
32 096
-
21 707
7 277
28 984
-
23 065
6 633
29 698
-
22 472
5 902
28 374

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
12 901
5 786
-
8 745
552
27 984
12 257
6 404
-
5 042
570
24 273
11 658
6 630
-
5 249
820
24 357
11 297
7 085
-
5 435
2 250
26 067
9 629
9 030
-
5 452
2 345
26 456
12 228
5 143
-
9 556
4 977
31 904
11 195
4 257
-
9 994
6 649
32 095
10 045
3 840
-
10 374
4 725
28 984
9 796
3 665
-
12 439
3 798
29 698
9 543
3 252
-
12 592
2 988
28 375

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
2 087
-
-
-
-
-
-
1 358
-
-
309
-
233
-
1 405
-
-
322
-
374
-
2 325
320
-
2 354
-
1 224
-
27 160
514
-
3 102
-
1 588
750
24 760
504
-
2 971
-
1 645
750
24 527
500
-
2 573
-
1 235
750
20 210
492
-
2 425
-
1 183
750
20 496
428
-
2 371
-
1 252
1 000
19 376

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1
2 087
458
743
57,75%
13,66%
71,87%
0,91%
62,23%
103,44%
1
1 323
490
669
-5,84%
46,26%
96,67%
-12,24%
71,08%
71,58%
1
1 405
559
621
1,96%
11,17%
95,87%
-34,02%
69,09%
41,71%
1
1 378
703
925
-90,22%
61,90%
76,56%
-139,99%
64,54%
12,04%
8
1 761
491
15418
-40,90%
103,14%
100,00%
0,05%
63,02%
96,03%
11
2 167
478
9602
1,06%
15,83%
100,00%
11,53%
50,90%
98,79%
9
2 621
561
9743
20,59%
14,75%
80,47%
10,86%
45,23%
104,20%
9
2 174
483
7173
-0,66%
9,10%
77,88%
13,05%
44,99%
110,33%
9
2 188
463
8642
2,03%
13,12%
81,01%
14,40%
42,61%
124,99%
9
2 144
457
8099
-
17,30%
80,19%
15,10%
42,57%
151,57%

Verksamhet & Status

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Karlsborgs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets verksamhet kan därtill omfatta uppförande av småhus för försäljning samt fastighetsförvaltning på entreprenad. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Org.nummer
556152-4256
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1971-10-25
Juridiskt namn
Boströms Maskinuthyrning i Lidköping AB
Länsäte
Lidköping

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Almström, Bengt Erik (f. 1952)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Boström, Karl Jonas Peter (f. 1968)
Styrelsesuppleant
Boström, Eva Elisabet (f. 1970)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).