Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Akademigatan 3, 831 40, ÖSTERSUND
Tel.nummer
063-6702000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556272-3568
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1986
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Feelgood Företagshälsovård Östersund AB
Status
Reklamspärrad enhet
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
-1,60%
-0,17% (2016)
Kassalikviditet
153,73%
157,07% (2016)
Soliditet
37,01%
37,73% (2016)
Bruttovinstmarginal
95,63%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
13
16 907
-270
-219
5 044
-
6 801
-1,60%
153,73%
37,01%
13
16 762
-27
0
5 529
0
6 687
-0,17%
157,07%
37,73%
12
14 947
308
0
4 301
0
6 123
2,21%
188,71%
48,50%
13
15 303
223
0
3 953
0
6 365
1,59%
205,51%
52,77%
15
16 705
-1 401
0
4 048
0
6 709
-9,01%
200,66%
51,53%
18
23 054
631
0
6 625
-
7 448
3,34%
110,05%
31,49%
19
22 317
1 652
0
9 268
0
8 078
7,79%
109,50%
26,45%
21
21 349
1 198
0
8 186
40
6 673
5,80%
109,82%
31,78%
26
20 800
155
190
8 806
599
7 029
0,91%
107,58%
31,48%
27
27 370
1 978
1 540
8 619
710
6 853
7,41%
107,34%
33,90%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
16 907
-
-270
-270
16 032
730
-27
-27
14 496
451
321
308
14 950
353
237
223
15 002
1 703
-1 356
-1 401
20 582
2 472
684
631
22 232
85
1 720
1 652
21 258
91
1 232
1 198
20 653
147
186
155
27 202
168
2 003
1 978

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
160
4 884
5 044
-
121
5 408
5 529
-
121
4 180
4 301
-
114
3 839
3 953
-
109
3 939
4 048
-
1 630
4 995
6 625
-
1 883
7 385
9 268
-
2 173
6 013
8 186
-
2 440
6 366
8 806
-
2 740
5 879
8 619

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 867
-
-
-
3 177
5 044
2 086
-
-
-
3 443
5 529
2 086
-
-
-
2 215
4 301
2 086
-
-
-
1 868
3 954
2 086
-
-
-
1 963
4 049
2 086
-
-
-
4 539
6 625
2 086
469
-
-
6 714
9 269
2 086
661
-
-
5 440
8 187
2 086
880
-
-
5 841
8 807
2 140
1 002
-
-
5 477
8 619

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
6 801
-
2 965
-
16 907
-
-
6 687
-
2 977
-
16 762
-
-
6 123
-
2 786
-
14 947
-
-
6 365
-
3 024
-
15 303
-
-
6 709
-
3 262
-
16 705
-
-
7 448
-
3 589
-
23 054
-
-
8 078
-
3 223
-
22 317
40
-
6 673
-
2 799
-
21 349
599
-
7 029
-
3 705
-
20 800
710
-
6 853
-
3 661
-
27 370

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
13
1 301
771
-223
5,46%
-1,60%
95,63%
10,10%
37,01%
153,73%
13
1 233
768
16
10,60%
-0,17%
100,00%
12,26%
37,73%
157,07%
12
1 208
758
363
-3,04%
2,21%
100,00%
13,56%
48,50%
188,71%
13
1 150
739
282
-0,35%
1,59%
100,00%
13,18%
52,77%
205,51%
15
1 000
678
239
-27,11%
-9,01%
100,00%
13,17%
51,53%
200,66%
18
1 143
625
961
-7,42%
3,34%
100,00%
2,22%
31,49%
110,05%
19
1 170
645
2009
4,58%
7,79%
79,36%
3,02%
26,45%
109,50%
21
1 012
565
1576
2,93%
5,80%
80,36%
2,70%
31,78%
109,82%
26
794
484
559
-24,08%
0,91%
76,96%
2,54%
31,48%
107,58%
27
1 007
474
2441
-
7,41%
70,69%
1,48%
33,90%
107,34%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556272-3568
Verksamhet
Reklamspärrad enhet
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1986-02-11
Juridiskt namn
Feelgood Företagshälsovård Östersund AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Morath, Joachim Peter (f. 1968)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Fagerstedt, Ulf Magnus (f. 1957)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Morath, Joachim Peter (f. 1968)
Styrelsesuppleant
Höjgård Höök, Anna Cecilia (f. 1974)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).