Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Svartalundvägen 2, 302 35, HALMSTAD
Tel.nummer
035-190190
E-postadress
mattias.carlstrand@hem.se
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556528-3248
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Halmstads Energi & Miljö AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Halmstad
Nyckeltal
Vinstmarginal
15,92%
14,85% (2016)
Kassalikviditet
58,91%
55,28% (2016)
Soliditet
50,22%
48,70% (2016)
Bruttovinstmarginal
73,25%
71,54% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
239
907 347
164 970
66 641
2 054 265
2 438
108 043
19,26%
83,76%
54,60%
231
878 726
150 978
67 367
2 066 284
2 413
100 406
18,89%
78,16%
53,00%
219
853 913
131 263
22 816
2 239 793
2 696
100 930
17,70%
54,67%
47,67%
219
877 383
129 453
144 048
2 287 716
3 504
96 336
17,65%
161,63%
45,67%
234
973 539
132 333
92 804
2 172 136
3 414
99 455
16,67%
138,65%
41,47%
249
920 352
99 631
130 772
2 182 456
3 403
99 422
14,90%
90,91%
37,02%
270
894 972
86 294
63 552
2 229 698
3 117
98 301
15,28%
99,65%
30,37%
263
1 080 956
123 931
90 224
2 265 478
3 380
96 229
17,69%
24,70%
25,75%
267
897 039
105 407
77 264
2 255 448
3 268
96 869
19,65%
16,30%
19,18%
264
834 635
55 122
39 323
2 138 101
2 837
92 828
14,71%
64,72%
15,57%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
898 361
8 986
172 577
164 970
870 292
8 434
164 012
150 978
848 404
5 509
149 678
131 263
866 848
10 535
152 375
129 453
960 782
12 757
158 934
132 333
908 609
11 743
133 873
99 631
881 210
13 762
133 162
86 294
1 053 809
27 147
185 827
123 931
864 413
32 626
169 317
105 407
805 176
29 459
117 107
55 122

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 820 448
233 817
2 054 265
-
1 825 566
240 718
2 066 284
-
2 051 870
187 923
2 239 793
-
1 997 452
290 264
2 287 716
-
1 883 224
288 912
2 172 136
-
1 906 785
275 671
2 182 456
-
1 910 223
319 475
2 229 698
-
1 883 507
381 971
2 265 478
-
1 968 741
286 707
2 255 448
-
1 891 476
246 625
2 138 101

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 121 713
-
294 473
375 000
263 079
2 054 265
1 095 072
-
300 030
380 500
290 682
2 066 284
1 067 705
-
297 606
551 375
323 107
2 239 793
1 044 889
-
298 166
771 873
172 788
2 287 716
900 842
-
250 852
823 873
196 569
2 172 136
808 038
-
224 663
863 929
285 826
2 182 456
677 265
-
234 859
1 015 151
302 423
2 229 698
583 272
-
206 160
-
1 476 046
2 265 478
432 511
-
156 823
-
1 666 114
2 255 448
332 800
-
127 607
1 320 568
357 126
2 138 101

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 438
-
108 043
-
43 030
-
907 347
2 413
-
100 406
-
49 138
-
878 726
2 696
-
100 930
-
49 203
-
853 913
3 504
-
96 336
-
44 560
-
877 383
3 414
-
99 455
-
51 125
-
973 539
3 403
-
99 422
-
54 709
-
920 352
3 117
-
98 301
-
46 856
-
894 972
3 380
-
96 229
-
46 723
-
1 080 956
3 268
-
96 869
-
46 847
-
897 039
2 837
-
92 828
-
44 719
-
834 635

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
239
3 759
667
638780
3,23%
19,26%
72,14%
-3,26%
54,60%
83,76%
231
3 767
679
625036
2,58%
18,89%
71,34%
-5,74%
53,00%
78,16%
219
3 874
716
619058
-2,13%
17,70%
73,11%
-15,93%
47,67%
54,67%
219
3 958
664
619266
-9,78%
17,65%
71,74%
13,55%
45,67%
161,63%
234
4 106
673
569969
5,74%
16,67%
72,10%
9,61%
41,47%
138,65%
249
3 649
648
503816
3,11%
14,90%
66,86%
-1,12%
37,02%
90,91%
270
3 264
570
511347
-16,38%
15,28%
67,52%
1,94%
30,37%
99,65%
263
4 007
572
537369
21,91%
17,69%
71,06%
-103,82%
25,75%
24,70%
267
3 238
571
467576
7,36%
19,65%
68,27%
-159,58%
19,18%
16,30%
264
3 050
557
375505
-
14,71%
63,72%
-13,72%
15,57%
64,72%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
192
721 300
106 625
73 413
1 687 179
1 640
88 534
15,92%
58,91%
50,22%
183
699 268
90 923
72 024
1 715 336
1 643
82 065
14,85%
55,28%
48,70%
175
682 244
81 205
27 585
1 768 965
1 715
83 374
14,38%
57,64%
46,12%
176
712 324
84 922
-15 916
1 828 387
2 598
81 094
14,96%
177,23%
43,39%
191
806 352
91 282
-293
1 768 744
2 586
82 296
14,40%
110,65%
39,42%
-
750 241
54 468
-171
1 788 107
2 578
82 225
11,35%
80,64%
35,59%
-
729 479
51 252
-41 580
1 868 345
2 272
81 419
12,60%
92,38%
30,68%
201
895 506
88 144
-60 853
1 906 629
2 041
76 175
15,36%
26,35%
26,24%
204
715 780
65 982
-15 835
1 813 445
1 958
74 806
16,93%
133,82%
20,27%
204
666 663
26 171
7 952
1 739 797
2 028
69 915
12,09%
67,02%
17,21%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
712 386
8 914
112 938
106 625
690 973
8 295
102 191
90 923
676 808
5 436
96 872
81 205
701 821
10 503
104 323
84 922
793 881
12 471
113 120
91 282
738 665
11 576
82 325
54 468
715 820
13 659
88 670
51 252
872 406
23 100
133 470
88 144
687 124
28 656
115 728
65 982
641 361
25 302
75 701
26 171

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 481 374
205 805
1 687 179
-
1 504 918
210 418
1 715 336
-
1 607 279
161 686
1 768 965
-
1 591 738
236 649
1 828 387
-
1 558 104
210 640
1 768 744
-
1 576 757
211 350
1 788 107
-
1 587 505
280 840
1 868 345
-
1 558 164
348 465
1 906 629
-
1 587 064
226 381
1 813 445
-
1 538 701
201 096
1 739 797

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
199 515
830 485
40 698
290 000
326 481
1 687 179
166 102
857 985
39 547
295 500
356 202
1 715 336
134 078
873 985
33 604
466 375
260 923
1 768 965
106 494
880 646
32 715
681 206
127 326
1 828 387
122 410
736 889
31 322
702 540
175 583
1 768 744
122 702
658 579
31 397
732 929
242 500
1 788 107
122 873
577 320
37 072
846 484
284 596
1 868 345
134 012
469 700
45 904
-
1 257 013
1 906 629
134 328
299 100
50 882
1 171 299
157 836
1 813 445
134 281
211 650
50 901
1 065 127
277 838
1 739 797

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 640
-
88 534
-
35 616
40 000
721 300
1 643
-
82 065
-
39 880
40 000
699 268
1 715
-
83 374
-
40 284
40 000
682 244
2 598
-
81 094
-
37 885
-
712 324
2 586
-
82 296
-
42 803
-
806 352
2 578
-
82 225
-
46 599
-
750 241
2 272
-
81 419
-
38 452
-
729 479
2 041
-
76 175
-
37 018
11 000
895 506
1 958
-
74 806
-
35 625
-
715 780
2 028
-
69 915
-
33 247
-
666 663

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
192
3 710
683
293357
3,10%
15,92%
73,25%
-16,94%
50,22%
58,91%
183
3 776
699
272003
2,09%
14,85%
71,54%
-21,10%
48,70%
55,28%
175
3 867
735
270846
-3,56%
14,38%
73,98%
-14,66%
46,12%
57,64%
176
3 988
675
275673
-11,60%
14,96%
72,53%
15,58%
43,39%
177,23%
191
4 156
685
275228
7,48%
14,40%
73,52%
4,42%
39,42%
110,65%
-
-
-
230627
3,19%
11,35%
67,02%
-4,22%
35,59%
80,64%
-
-
-
237706
-17,95%
12,60%
67,86%
-0,52%
30,68%
92,38%
201
4 340
590
286596
26,96%
15,36%
69,71%
-104,14%
26,24%
26,35%
204
3 368
573
269611
7,14%
16,93%
67,30%
9,98%
20,27%
133,82%
204
3 144
546
222075
-
12,09%
62,47%
-11,97%
17,21%
67,02%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva produktion av vindkraft för avsalu och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556528-3248
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-12-22
Juridiskt namn
Halmstads Energi & Miljö AB
Länsäte
Halmstad

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Karlsson, Ingrid Monica (f. 1956)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Zell, Ivar Peter (f. 1949)
Lekmannarevisor
Persson, Kerstin Margareta (f. 1936)
Lekmannarevisorssupleant
Larsson, Ida Birgitta (f. 1945)
Revisorssuppleant
Johansson, Dan Andreas (f. 1972)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Bergman, Jonas Petter Larsson (f. 1973)
Styrelseledamot
Persson, Karl-Erik Lennart (f. 1944)
Leghammar, Hans Lennart (f. 1957)
Persson, Magnus Valfrid (f. 1960)
Stané, Helmut Tony (f. 1966)
Bergman, Jonas Petter Larsson (f. 1973)
Törner Halvordsson, Anna Linda Maria (f. 1978)
Lönnergård, Jenny Sofie (f. 1981)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).