Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Annebergsvägen 1 B, 432 48, VARBERG
Tel.nummer
010-2091000
E-postadress
info@charden.se
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556445-1242
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1992
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Charden Holding AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Charden AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Varberg
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet är dock godkänd och den bakomliggande ekonomiska styrkan är utmärkt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-15,27%
-20,41% (2016)
Kassalikviditet
109,55%
153,55% (2016)
Soliditet
11,65%
49,12% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
19
25 485
-3 901
-4 137
9 168
-
-
-15,27%
109,55%
11,65%
18
24 398
-5 008
215
6 525
780
5 451
-20,41%
153,55%
49,12%
17
27 640
-3 203
4 909
15 039
672
5 448
-11,53%
302,94%
71,75%
21
28 436
-5 265
-569
9 121
730
6 228
-18,33%
180,61%
64,49%
21
32 673
-5 793
-691
9 461
-
8 166
-17,73%
180,04%
49,28%
20
37 237
-9 705
-9 439
12 161
1 478
5 651
-26,00%
203,90%
54,29%
10
20 712
1 043
560
9 120
0
3 303
5,16%
149,52%
53,91%
9
19 450
1 976
1 154
8 323
375
2 291
10,48%
146,18%
53,91%
9
18 721
795
428
9 077
372
2 256
4,81%
122,69%
33,38%
9
20 012
1 473
788
10 437
328
2 168
8,80%
106,30%
26,33%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
25 478
7
-3 891
-3 901
24 389
9
-4 978
-5 008
27 586
54
-3 182
-3 203
28 421
15
-5 220
-5 265
32 638
35
-5 807
-5 793
37 118
119
-9 904
-9 705
20 657
55
1 018
1 043
19 426
24
2 033
1 976
18 688
33
891
795
20 012
-
1 761
1 473

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
200
8 968
9 168
-
686
5 840
6 526
-
686
14 353
15 039
-
1 984
7 137
9 121
-
-
9 461
9 461
-
301
11 860
12 161
-
1 331
7 789
9 120
-
1 275
7 048
8 323
-
4 226
4 851
9 077
-
4 560
5 878
10 438

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 068
-
-
505
7 594
9 167
3 205
-
-
-
3 320
6 525
10 791
-
-
-
4 248
15 039
5 882
-
-
-
3 239
9 121
4 662
-
-
-
4 799
9 461
5 353
1 602
-
-
5 206
12 161
3 468
1 857
-
443
3 352
9 120
3 238
1 601
-
304
3 179
8 322
2 084
1 213
-
3 286
2 495
9 078
1 956
1 016
-
3 373
4 093
10 438

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
25 485
780
-
5 451
-
2 552
1 800
24 398
672
-
5 448
-
2 619
-
27 640
730
-
6 228
-
2 919
-
28 436
-
-
8 166
-
3 603
-
32 673
1 478
-
5 651
-
3 028
-
37 237
-
-
3 303
-
1 381
181
20 712
375
-
2 291
-
1 182
330
19 450
372
-
2 256
-
1 128
-
18 721
328
-
2 168
-
1 103
300
20 012

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
19
1 341
451
-3891
4,47%
-15,27%
100,00%
5,39%
11,65%
109,55%
18
1 355
510
-4978
-11,59%
-20,41%
100,00%
10,33%
49,12%
153,55%
17
1 623
524
-3182
-2,94%
-11,53%
100,00%
36,63%
71,75%
302,94%
21
1 353
486
-5220
-12,92%
-18,33%
100,00%
13,72%
64,49%
180,61%
21
1 554
577
-5708
-12,07%
-17,73%
100,00%
14,28%
49,28%
180,04%
20
1 856
525
-4265
79,69%
-26,00%
100,00%
17,93%
54,29%
203,90%
10
2 066
488
1104
6,34%
5,16%
100,00%
21,48%
53,91%
149,52%
9
2 158
446
2093
3,95%
10,48%
100,00%
19,92%
53,91%
146,18%
9
2 076
445
1036
-6,62%
4,81%
39,59%
12,61%
33,38%
122,69%
9
2 224
418
1949
-
8,80%
40,83%
8,92%
26,33%
106,30%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva marknadsföring- och desktoparbeten, handel med reklamartiklar, marknadsföring av företagsaktiviteter samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556445-1242
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1992-03-13
Juridiskt namn
Charden AB
Länsäte
Varberg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Hård, Carl Magnus (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Rydén, Clas (f. 1972)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Forsström Stenberg, Lena Sonia (f. 1982)
Styrelsesuppleant
Hård, Carl Magnus (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).