Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sisjö Kullegata 5, 436 32, ASKIM
Tel.nummer
031-7259500
E-postadress
info@rasta.se
Hemsida www.rasta.nu
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556618-7141
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Rasta Sverige AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Västra Götaland
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,52%
6,66% (2016)
Kassalikviditet
161,22%
172,06% (2016)
Soliditet
23,47%
21,93% (2016)
Bruttovinstmarginal
43,60%
64,97% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2003-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
65
92 294
-753
-783
31 353
0
10 598
0,69%
63,68%
5,56%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2003-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
92 294
-
626
-753
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2003-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
23 390
7 962
31 352
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2003-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 743
0
0
19 727
9 882
31 352
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2003-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
10 598
-
4 255
-
92 294
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2003-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
65
1 420
231
2773
-
0,69%
100,00%
-2,08%
5,56%
63,68%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
586
888 019
25 836
8 824
442 026
840
164 360
3,52%
161,22%
23,47%
536
564 235
33 298
13 782
398 945
840
149 557
6,66%
172,06%
21,93%
492
501 461
27 040
15 435
267 838
840
135 756
6,03%
50,99%
24,64%
432
432 091
7 720
-3 333
236 171
840
116 964
2,51%
45,25%
18,56%
387
428 005
20 235
11 099
211 682
760
113 743
5,56%
57,74%
20,50%
372
368 779
23 130
12 968
197 053
720
95 315
7,20%
46,15%
16,96%
267
264 522
16 608
10 415
147 687
803
66 711
7,20%
47,98%
20,79%
264
255 833
9 599
6 898
126 802
809
65 119
4,52%
60,50%
19,43%
243
255 685
10 082
7 261
132 438
600
67 429
4,69%
63,54%
15,35%
228
257 712
-1 500
-1 831
125 049
600
66 979
0,86%
60,92%
10,99%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
888 019
-
30 731
25 836
554 615
9 620
36 863
33 298
501 461
-
30 905
27 040
432 091
-
10 779
7 720
428 005
-
23 459
20 235
368 779
-
26 489
23 130
264 522
-
18 538
16 608
255 833
-
11 307
9 599
255 685
-
11 698
10 082
257 712
-
1 785
-1 500

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
247 085
194 941
442 026
-
216 747
182 198
398 945
-
208 477
59 361
267 838
-
185 383
50 788
236 171
-
154 222
57 460
211 682
-
144 502
52 552
197 054
-
111 097
36 590
147 687
-
84 382
42 420
126 802
-
91 918
40 520
132 438
-
82 981
42 068
125 049

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
66 356
47 948
9 928
210 207
107 587
442 026
57 532
38 387
10 025
198 866
94 135
398 945
43 751
28 520
10 536
104 763
80 268
267 838
28 843
19 217
14 512
99 717
73 882
236 171
32 176
14 373
0
93 225
71 909
211 683
26 634
8 703
0
78 838
82 878
197 053
29 145
2 000
5 886
57 784
52 873
147 688
24 638
0
0
51 828
50 336
126 802
20 329
0
0
65 771
46 338
132 438
13 743
0
5 362
57 011
48 933
125 049

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
840
-
164 360
-
61 553
-
888 019
840
-
149 557
-
54 340
-
564 235
840
-
135 756
-
45 062
-
501 461
840
-
116 964
-
35 616
-
432 091
760
-
113 743
-
36 721
-
428 005
720
-
95 315
-
30 212
-
368 779
803
-
66 711
-
19 994
-
264 522
809
-
65 119
-
20 351
-
255 833
600
-
67 429
-
20 643
-
255 685
600
-
66 979
-
23 274
675
257 712

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
586
1 515
385
60184
60,11%
3,52%
43,60%
9,84%
23,47%
161,22%
536
1 035
378
66413
10,60%
6,66%
64,97%
15,88%
21,93%
172,06%
492
1 019
364
58885
16,05%
6,03%
64,87%
-4,17%
24,64%
50,99%
432
1 000
351
38439
0,95%
2,51%
64,77%
-5,34%
18,56%
45,25%
387
1 106
387
35928
16,06%
5,56%
65,43%
-3,38%
20,50%
57,74%
372
991
337
36281
39,41%
7,20%
66,94%
-8,22%
16,96%
46,15%
267
991
322
29300
3,40%
7,20%
65,78%
-6,16%
20,79%
47,98%
264
969
322
16468
0,06%
4,52%
63,79%
-3,09%
19,43%
60,50%
243
1 052
360
17091
-0,79%
4,69%
63,88%
-2,28%
15,35%
63,54%
228
1 130
395
13153
-
0,86%
61,98%
-2,66%
10,99%
60,92%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva hotell och restaurangrörelse, bensinstation med livsmedel och dagligvaror, spelverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556618-7141
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-11-16
Juridiskt namn
Rasta Sverige AB
Länsäte
Västra Götaland

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Tervaniemi, Dan Olof (f. 1946)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Mattsson, Roger Gösta Martin (f. 1950)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Tervaniemi, Dan Olof (f. 1946)
Styrelsesuppleant
Svartborn, Hans Ulrik (f. 1968)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Brandel, Karl Henrik (f. 1944)
Lechtaler, Hansjörg (f. 1944)
Marklund, Carl Tommy (f. 1948)
Tervaniemi, Ingalill Marita (f. 1957)
Tervaniemi, Dan Mikael Peter (f. 1972)
Lundström, Rolf Christoffer (f. 1973)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).