Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Årstidsvägen 9, 665 35, KIL
Tel.nummer
0554-41630
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556128-9520
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1969
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Kils Trä- & Byggvaror AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Kil
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,56%
3,48% (2016)
Kassalikviditet
70,54%
52,83% (2016)
Soliditet
19,29%
20,89% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
7
28 032
1 095
29
12 579
-
-
4,56%
70,54%
19,29%
7
22 144
617
33
11 475
0
0
3,48%
52,83%
20,89%
7
21 645
-279
58
11 560
0
2 404
-0,67%
62,11%
20,97%
7
18 465
-399
62
7 755
0
2 012
-1,41%
116,81%
30,29%
7
19 755
-107
-115
9 232
0
2 164
0,29%
99,13%
24,79%
5
20 072
1 329
978
9 089
-
2 115
7,54%
91,41%
25,36%
4
18 863
934
687
8 507
0
2 002
5,94%
98,71%
27,45%
4
18 859
1 995
1 479
8 608
0
1 568
11,25%
76,02%
25,14%
4
17 919
1 739
1 285
8 608
0
1 569
10,63%
82,92%
24,77%
4
18 176
1 648
1 195
7 665
0
1 599
10,15%
69,03%
27,47%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
28 032
-
1 277
1 095
22 067
77
766
617
21 645
-
-147
-279
18 465
-
-261
-399
19 755
-
57
-107
20 072
-
1 508
1 329
18 863
-
1 117
934
18 859
-
2 116
1 995
17 919
-
1 892
1 739
18 176
-
1 825
1 648

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 099
7 480
12 579
-
5 453
6 022
11 475
-
5 544
6 016
11 560
-
2 689
5 066
7 755
-
2 860
6 372
9 232
-
2 749
6 340
9 089
-
2 944
5 563
8 507
-
3 026
5 582
8 608
-
3 215
5 393
8 608
-
3 443
4 221
7 664

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 426
0
0
5 227
4 926
12 579
2 397
0
0
5 423
3 655
11 475
2 364
77
0
5 870
3 249
11 560
2 306
55
0
3 478
1 916
7 755
2 246
55
0
3 819
3 114
9 234
2 262
55
0
3 467
3 305
9 089
2 292
55
0
3 606
2 554
8 507
2 121
55
0
2 550
3 882
8 608
2 079
68
0
2 750
3 711
8 608
2 047
75
0
2 950
2 593
7 665

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
28 032
-
-
-
-
-
-
22 144
-
-
2 404
-
842
-
21 645
-
-
2 012
-
636
-
18 465
-
-
2 164
-
773
-
19 755
-
-
2 115
-
759
-
20 072
-
-
2 002
-
667
50
18 863
-
-
1 568
-
461
-
18 859
-
-
1 569
-
488
-
17 919
-
-
1 599
-
539
-
18 176

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
7
4 005
448
1720
27,03%
4,56%
100,00%
9,11%
19,29%
70,54%
7
3 152
479
1201
1,95%
3,48%
100,00%
10,73%
20,89%
52,83%
7
3 092
469
290
17,22%
-0,67%
100,00%
12,78%
20,97%
62,11%
7
2 638
386
49
-6,53%
-1,41%
100,00%
17,06%
30,29%
116,81%
7
2 822
429
368
-1,58%
0,29%
100,01%
16,49%
24,79%
99,13%
5
4 014
575
1737
6,41%
7,54%
100,00%
15,12%
25,36%
91,41%
4
4 716
650
1358
0,02%
5,94%
100,00%
15,95%
27,45%
98,71%
4
4 715
524
2343
5,25%
11,25%
100,00%
9,01%
25,14%
76,02%
4
4 480
536
2120
-1,41%
10,63%
100,00%
9,39%
24,77%
82,92%
4
4 544
548
2100
-
10,15%
100,00%
8,96%
27,47%
69,03%

Verksamhet & Status

Resande inom tyg- och presentbranschen.

Org.nummer
556128-9520
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1969-09-17
Juridiskt namn
Kils Trä- & Byggvaror AB
Länsäte
Kil

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Karlsson, Hans Jerker (f. 1978)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Lundquist, Lars-Jonas (f. 1960)
Revisorssuppleant
Läckström, Jonas Joakim (f. 1981)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Björkman, Berndt Ingemar (f. 1956)
Styrelseledamot
Emsevik, Mats Erik (f. 1954)
Ragnarsson, Jan-Olov (f. 1955)
Björkman, Berndt Ingemar (f. 1956)
Fredriksson, Nils Steve Andor (f. 1957)
Emsevik, Elsa Inger Margareta (f. 1960)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).