Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Vitsandsvägen 76, 685 34, TORSBY
Tel.nummer
0560-688700
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556217-3996
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1982
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Swed-Jam AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Torsby
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,57%
5,17% (2016)
Kassalikviditet
51,76%
51,49% (2016)
Soliditet
36,83%
33,53% (2016)
Bruttovinstmarginal
26,39%
33,35% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-09
2013-09
2012-09
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
45
125 425
204
724
104 263
580
13 048
3,57%
51,76%
36,83%
43
96 723
551
1 089
99 189
570
11 826
5,17%
51,49%
33,53%
45
129 519
1 367
991
98 555
762
14 699
2,64%
51,97%
33,32%
45
108 717
595
831
92 671
0
12 547
2,79%
41,42%
34,29%
45
108 167
720
349
94 360
0
12 009
2,01%
43,32%
32,87%
46
166 322
385
2 121
97 077
-
18 108
1,58%
42,71%
30,60%
43
112 884
1 422
244
80 425
0
12 652
2,15%
47,15%
33,34%
43
116 415
1 735
1 221
78 204
0
12 364
2,17%
44,19%
31,56%
40
103 241
1 028
7
73 172
0
11 195
1,83%
41,86%
29,85%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-09
2013-09
2012-09
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
125 017
408
549
204
96 549
174
1 189
551
123 330
6 189
3 105
1 367
108 715
2
2 653
595
108 164
3
1 157
720
165 911
411
1 713
385
112 875
9
2 426
1 422
116 392
23
2 510
1 735
102 654
587
1 851
1 028

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-09
2013-09
2012-09
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
32 310
71 953
104 263
-
27 721
71 468
99 189
-
28 801
69 754
98 555
-
29 092
63 579
92 671
-
30 591
63 769
94 360
-
31 681
65 396
97 077
-
31 174
49 251
80 425
-
29 642
48 562
78 204
-
30 668
42 504
73 172

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-09
2013-09
2012-09
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
20 967
22 351
-
6 450
54 495
104 263
15 243
23 092
-
8 850
52 004
99 189
14 154
23 950
-
8 750
51 701
98 555
13 162
23 867
-
9 634
46 008
92 671
12 331
23 952
-
13 452
44 625
94 360
11 983
22 722
-
14 326
48 046
97 077
9 862
21 731
-
13 382
35 450
80 425
9 618
19 312
-
11 532
37 742
78 204
8 398
17 239
-
11 587
35 948
73 172

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-09
2013-09
2012-09
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
580
-
13 048
-
6 098
-
125 425
570
-
11 826
-
5 477
-
96 723
762
-
14 699
-
5 864
-
129 519
-
-
12 547
-
4 236
-
108 717
-
-
12 009
-
4 663
-
108 167
-
-
18 108
-
6 258
-
166 322
-
-
12 652
-
4 406
-
112 884
-
-
12 364
-
4 191
-
116 415
-
-
11 195
-
4 126
-
103 241

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-09
2013-09
2012-09
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
45
2 778
427
3794
29,49%
3,57%
26,39%
13,96%
36,83%
51,76%
43
2 245
405
4479
-21,71%
5,17%
33,35%
20,16%
33,53%
51,49%
45
2 741
477
6914
13,44%
2,64%
30,10%
14,64%
33,32%
51,97%
45
2 416
376
5635
0,51%
2,79%
32,39%
16,16%
34,29%
41,42%
45
2 404
374
4183
-34,81%
2,01%
30,44%
17,70%
32,87%
43,32%
46
3 607
531
6287
46,99%
1,58%
28,97%
10,46%
30,60%
42,71%
43
2 625
398
5792
-3,02%
2,15%
32,85%
12,23%
33,34%
47,15%
43
2 707
386
5602
13,38%
2,17%
31,06%
9,30%
31,56%
44,19%
40
2 566
385
4605
-
1,83%
28,02%
6,39%
29,85%
41,86%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av grafiska produkter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556217-3996
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1982-05-10
Juridiskt namn
Swed-Jam AB
Länsäte
Torsby

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Bodén, Carl Göran Gösta (f. 1950)
Vice verkställande direktör
Holmberg, Bengt Tony (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Lindh, Sven Jörgen Niclas Henrik (f. 1975)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Bodén, Ingrid Margareta (f. 1960)
Styrelseledamot
Bodén, Carl Göran Gösta (f. 1950)
Bodén, Ingrid Margareta (f. 1960)
Holmberg, Bengt Tony (f. 1969)
Bodén, Björn Carl Göran (f. 1984)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).