Sveriges Utbildningsradio AB

Ekonomisk rating (2017)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Oxenstiernsgatan 34, 115 27, STOCKHOLM
Tel.nummer
040-6665500
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556195-1996
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1977
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Sveriges Utbildningsradio AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet är dock godkänd och den bakomliggande ekonomiska styrkan är utmärkt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,66%
0,52% (2016)
Kassalikviditet
69,89%
89,16% (2016)
Soliditet
7,27%
12,49% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
251
383 423
-3 024
0
166 598
2 403
120 174
-0,66%
69,89%
7,27%
256
384 925
1 733
0
118 791
2 175
113 997
0,52%
89,16%
12,49%
247
361 639
220
0
119 183
2 369
106 577
0,07%
88,84%
11,56%
238
359 386
-7 744
0
104 546
2 418
102 695
-2,17%
86,37%
13,29%
252
345 940
-3 033
0
107 148
2 240
103 961
-0,88%
105,56%
18,86%
251
322 715
-4 346
0
135 073
2 099
99 761
-1,35%
101,95%
16,87%
269
293 717
-4 179
0
109 515
2 096
101 757
-1,44%
104,03%
24,14%
255
357 230
26 314
5
93 218
2 088
96 235
7,76%
104,79%
32,09%
282
319 834
-2 837
21
103 094
2 528
110 551
-0,93%
102,23%
9,24%
588
314 224
-3 590
80
102 901
1 596
103 339
-1,22%
101,76%
11,56%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
381 884
1 539
-2 832
-3 024
383 583
1 342
1 617
1 733
357 670
3 969
-239
220
355 945
3 441
-8 603
-7 744
342 441
3 499
-4 157
-3 033
319 784
2 931
-5 790
-4 346
289 607
4 110
-5 557
-4 179
339 057
18 173
25 929
26 314
300 196
19 638
-3 341
-2 837
291 038
23 186
-6 889
-3 590

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
60 127
106 471
166 598
-
28 706
90 085
118 791
-
27 863
91 320
119 183
-
28 545
76 001
104 546
-
22 560
84 588
107 148
-
25 845
109 228
135 073
-
28 207
81 308
109 515
-
32 659
60 559
93 218
-
6 511
96 583
103 094
-
9 561
93 340
102 901

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 504
9 757
0
0
152 337
166 598
4 504
13 246
0
0
101 041
118 791
4 504
11 883
0
0
102 796
119 183
4 504
12 045
0
0
87 997
104 546
4 495
20 147
2 374
0
80 132
107 148
4 504
23 432
0
0
107 137
135 073
4 511
28 105
0
0
76 899
109 515
4 522
32 557
0
0
56 139
93 218
4 531
6 409
0
0
92 154
103 094
4 526
9 444
0
0
88 931
102 901

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 403
-
120 174
-
56 664
-
383 423
2 175
-
113 997
-
51 782
-
384 925
2 369
-
106 577
-
47 062
-
361 639
2 418
-
102 695
-
45 513
-
359 386
2 240
-
103 961
-
47 755
-
345 940
2 099
-
99 761
-
44 026
-
322 715
2 096
-
101 757
-
44 084
-
293 717
2 088
-
96 235
-
41 939
-
357 230
2 528
-
110 551
-
49 081
-
319 834
1 596
-
103 339
-
45 878
-
314 224

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
251
1 521
787
3190
-0,44%
-0,66%
100,00%
-12,01%
7,27%
69,89%
256
1 498
699
7156
7,24%
0,52%
100,00%
-2,86%
12,49%
89,16%
247
1 448
683
5568
0,48%
0,07%
100,00%
-3,21%
11,56%
88,84%
238
1 496
670
3976
3,94%
-2,17%
100,00%
-3,37%
13,29%
86,37%
252
1 359
640
8953
7,09%
-0,88%
100,00%
1,30%
18,86%
105,56%
251
1 274
609
9147
10,42%
-1,35%
100,00%
0,65%
16,87%
101,95%
269
1 077
572
7981
-14,58%
-1,44%
100,00%
1,52%
24,14%
104,03%
255
1 330
571
38802
12,95%
7,76%
100,00%
1,30%
32,09%
104,79%
282
1 065
593
2261
3,15%
-0,93%
100,00%
1,48%
9,24%
102,23%
588
495
268
40
-
-1,22%
100,00%
1,51%
11,56%
101,76%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva kvarnrörelse och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556195-1996
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1977-06-22
Juridiskt namn
Sveriges Utbildningsradio AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Tholse Willers, Christel Maria (f. 1971)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Samuelsson, Camilla Elisabeth (f. 1968)
Revisorssuppleant
Åkesson, Carina Mari (f. 1959)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Lindström, Lisa Kristina (f. 1973)
Styrelseledamot
Fridsäll Emilsson, A A Elisabeth (f. 1953)
Bellander, Christina Eva Birgitta (f. 1955)
Hwang, Hans Stephen (f. 1956)
Tolgraven, Åsa Maria (f. 1962)
Englund, Gerd Liselotte (f. 1964)
Håkansson, Britt Ingela (f. 1967)
Hansson, Per Johan Mattias (f. 1969)
Tholse Willers, Christel Maria (f. 1971)
Ahlberg, Karl Martin (f. 1971)
Lindström, Lisa Kristina (f. 1973)
Wendt, Johan Wilhelm (f. 1978)
Wagner, Erik John Daniel (f. 1981)
Styrelsesuppleant
Jonstoij, Tove Anna Maria (f. 1965)
Englund, Johanna Charlotta (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).