Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Åkerssjövägen 10, 461 53, TROLLHÄTTAN
Tel.nummer
0520-420080
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556409-5627
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Företagsmäklaren Lennart Skarsjö AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Företagsmäklaren Lennart Skarsjö AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Vänersborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
19,20%
4,33% (2016)
Kassalikviditet
333,17%
286,11% (2016)
Soliditet
60,67%
60,96% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1
1 641
305
252
1 486
-
-
19,20%
333,17%
60,67%
1
1 872
70
178
1 429
0
0
4,33%
286,11%
60,96%
1
1 803
529
389
1 632
0
265
30,62%
310,37%
65,93%
1
1 453
115
55
1 737
0
145
9,22%
200,00%
53,00%
1
723
138
69
1 722
0
0
22,56%
203,73%
57,34%
1
1 482
548
289
1 508
-
-
38,46%
337,67%
75,25%
1
2 025
294
148
2 354
0
0
19,17%
121,71%
36,64%
1
1 849
642
343
1 740
0
0
38,42%
158,72%
44,74%
1
2 525
370
226
1 029
240
0
16,32%
143,71%
42,17%
1
1 217
-221
-120
948
179
0
-15,04%
133,78%
15,19%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 641
-
311
305
1 872
-
78
70
1 803
-
548
529
1 453
-
131
115
718
5
159
138
1 482
-
566
548
1 695
330
324
294
1 775
74
680
642
2 525
-
412
370
1 217
-
-185
-221

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
90
1 396
1 486
-
90
1 339
1 429
-
90
1 542
1 632
-
90
1 647
1 737
-
80
1 642
1 722
-
80
1 428
1 508
-
80
2 274
2 354
-
80
1 660
1 740
-
16
1 013
1 029
-
16
932
948

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
609
375
-
83
419
1 486
556
404
-
-
468
1 428
629
573
-
132
299
1 633
490
552
-
190
505
1 737
585
516
-
246
375
1 722
765
474
-
53
215
1 507
606
329
-
110
1 308
2 353
585
248
-
265
642
1 740
370
82
-
228
350
1 030
144
-
-
431
373
948

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
175
1 641
-
-
-
-
-
200
1 872
-
-
265
-
38
250
1 803
-
-
145
-
17
250
1 453
-
-
-
-
2
150
723
-
-
-
-
-
250
1 482
-
-
-
-
15
130
2 025
-
-
-
-
15
128
1 849
240
-
-
-
90
127
2 525
179
-
-
-
81
-
1 217

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1
1 641
301
311
-12,34%
19,20%
100,00%
59,54%
60,67%
333,17%
1
1 872
421
78
3,83%
4,33%
100,00%
46,53%
60,96%
286,11%
1
1 803
420
548
24,09%
30,62%
100,00%
68,94%
65,93%
310,37%
1
1 453
187
131
102,37%
9,22%
100,00%
78,60%
53,00%
200,00%
1
718
28
159
-51,55%
22,56%
100,00%
176,46%
57,34%
203,73%
1
1 482
20
566
-12,57%
38,46%
100,00%
81,85%
75,25%
337,67%
1
1 695
53
324
-4,51%
19,17%
100,00%
56,99%
36,64%
121,71%
1
1 775
51
681
-29,70%
38,42%
100,00%
57,35%
44,74%
158,72%
1
2 525
377
416
107,48%
16,32%
100,00%
26,26%
42,17%
143,71%
1
1 217
288
-181
-
-15,04%
100,00%
45,93%
15,19%
133,78%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva försäljning av hemslöjd och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper.

Org.nummer
556409-5627
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-10-31
Juridiskt namn
Företagsmäklaren Lennart Skarsjö AB
Länsäte
Vänersborg

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Blomgren, Peter Ola (f. 1954)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Skarsjö, Lennart Nils Ingemar (f. 1945)
Styrelsesuppleant
Skarsjö, Lena Birgitta Kristina (f. 1946)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).