Sandvik Heating Technology AB

Sandvik Heating Technology AB

Tillverkning och försäljning av produkter för elektrisk uppvärmning.

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sörkvarnsvägen 3, 734 40, HALLSTAHAMMAR
Tel.nummer
0220-21000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556442-5576
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1992
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Sandvik Invest AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Sandvik Heating Technology AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Hallstahammar
Nyckeltal
Vinstmarginal
-3,59%
-1,89% (2016)
Kassalikviditet
23,61%
27,15% (2016)
Soliditet
28,77%
35,90% (2016)
Bruttovinstmarginal
-8,72%
-8,69% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
344
1 202 952
-51 662
-40 341
954 721
3 430
162 263
-3,59%
23,61%
28,77%
335
1 090 074
-30 281
-4 150
877 516
4 016
156 825
-1,89%
27,15%
35,90%
337
1 195 896
-85 102
-44 114
839 400
3 334
149 398
-6,82%
27,49%
39,75%
357
1 317 790
20 880
107 212
969 899
3 968
147 378
2,88%
44,00%
41,86%
385
1 349 456
-19 778
24 979
908 397
3 392
160 952
-0,47%
31,24%
36,57%
453
1 290 488
-71 726
-41 848
933 404
3 644
173 273
-4,73%
32,87%
36,78%
499
1 771 182
-215 239
-117 056
1 173 947
3 191
177 106
-11,71%
36,75%
35,25%
523
1 805 398
-14 816
41 083
1 345 052
4 115
187 557
0,09%
33,05%
42,36%
588
1 163 913
-231 309
-130 237
1 602 802
4 669
177 436
-18,76%
50,15%
40,25%
654
1 837 137
-268 378
-182 679
1 887 845
2 985
205 084
-13,15%
49,48%
34,17%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 083 343
119 609
-40 300
-51 662
956 407
133 667
-18 306
-30 281
1 069 168
126 728
-73 775
-85 102
1 215 844
101 946
29 930
20 880
1 241 879
107 577
-6 183
-19 778
1 225 838
64 650
-58 521
-71 726
1 672 787
98 395
-203 108
-215 239
1 744 477
60 921
1 075
-14 816
1 114 130
49 783
-267 972
-231 309
1 774 043
63 094
-255 912
-268 378

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
406 266
548 455
954 721
-
395 871
481 645
877 516
-
398 495
440 905
839 400
-
388 885
581 014
969 899
-
447 781
460 616
908 397
-
472 329
461 075
933 404
-
555 042
618 905
1 173 947
-
649 133
695 919
1 345 052
-
714 594
888 208
1 602 802
-
732 711
1 155 134
1 887 845

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
274 707
-
13 378
-
666 636
954 721
315 048
-
8 608
-
553 860
877 516
319 199
18 524
18 785
-
482 892
839 400
363 313
54 754
27 235
-
524 597
969 899
256 102
97 534
61 640
-
493 121
908 397
231 123
143 770
124 747
-
433 764
933 404
272 971
180 520
194 069
-
526 387
1 173 947
384 455
237 520
53 557
-
669 520
1 345 052
405 279
307 472
22 086
120
867 845
1 602 802
378 643
341 673
15 267
109 078
1 043 184
1 887 845

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 430
-
162 263
-
73 220
-
1 202 952
4 016
-
156 825
-
71 838
-
1 090 074
3 334
-
149 398
-
68 280
-
1 195 896
3 968
-
147 378
-
56 646
-
1 317 790
3 392
-
160 952
-
78 644
-
1 349 456
3 644
-
173 273
-
88 374
-
1 290 488
3 191
-
177 106
-
90 110
-
1 771 182
4 115
-
187 557
-
83 860
17 700
1 805 398
4 669
814
177 436
-
90 682
38 500
1 163 913
2 985
249
205 084
-
102 448
11 900
1 837 137

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
344
3 149
-
-26922
13,27%
-3,59%
-8,72%
-10,91%
28,77%
23,61%
335
2 855
-
-9698
-10,55%
-1,89%
-8,69%
-7,55%
35,90%
27,15%
337
3 173
-
-54990
-12,06%
-6,82%
-7,53%
-3,93%
39,75%
27,49%
357
3 406
-
57165
-2,10%
2,88%
-6,27%
4,64%
41,86%
44,00%
385
3 226
-
55457
1,31%
-0,47%
-6,15%
-2,62%
36,57%
31,24%
453
2 706
-
66226
-26,72%
-4,73%
-4,88%
2,23%
36,78%
32,87%
499
3 352
-
-9039
-4,11%
-11,71%
-4,49%
5,53%
35,25%
36,75%
523
3 336
-
54632
56,58%
0,09%
-3,59%
1,51%
42,36%
33,05%
588
1 895
-
-245886
-37,20%
-18,76%
-6,18%
1,83%
40,25%
50,15%
654
2 713
-
-240645
-
-13,15%
-4,10%
6,31%
34,17%
49,48%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva industriell verksamhet inom tillverkning och försäljning av produkter för elektrisk uppvärmning, äga och förvalta fastigheter och aktier i dotterbolag samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556442-5576
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1992-02-12
Juridiskt namn
Sandvik Heating Technology AB
Länsäte
Hallstahammar

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Nilsson, Bert Nicklas Linus (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Axelsson, Ingrid Anne-Marie (f. 1957)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Burman, Andreas Erik Urban (f. 1973)
Styrelseledamot
Frankén, Torbjörn Olof (f. 1959)
Nilsson, Bert Nicklas Linus (f. 1969)
Burman, Andreas Erik Urban (f. 1973)
Widell, Niclas Sten Erik (f. 1974)
Kreft, Johanna Petra (f. 1976)
Lundahl, Dan Christer (f. 1978)
Lorenzson, Maria Therese (f. 1981)
Styrelsesuppleant
Mikkelsen, Madelen Skytt (f. 1975)
Lindblom, Thomas Petter Jonatan (f. 1984)
Lindblom, Thomas Petter Jonatan (f. 1984)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Ödman, Lars Olof (f. 1965)
Karlström, Rolf Kristoffer (f. 1982)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).