Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lucernavägen 10 A, 593 50, VÄSTERVIK
Tel.nummer
0490-21910
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556482-2418
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Plivit Trade AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Plivit Trade AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Västervik
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,46%
2,90% (2016)
Kassalikviditet
100,42%
149,55% (2016)
Soliditet
24,53%
35,19% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
30
215 782
2 531
1 908
94 318
1 748
11 018
1,46%
100,42%
24,53%
29
206 049
5 413
3 996
77 381
1 708
9 070
2,90%
149,55%
35,19%
25
201 454
12 456
8 176
81 837
1 699
7 383
6,46%
131,49%
35,54%
22
174 537
4 629
3 584
72 439
1 602
6 320
3,02%
120,06%
30,97%
21
154 744
7 393
4 661
68 061
1 602
5 611
5,42%
118,90%
31,94%
19
141 859
4 024
2 120
67 448
1 559
5 324
3,85%
96,45%
25,98%
17
130 293
2 736
2 054
65 286
1 352
4 767
3,11%
88,64%
24,85%
13
125 553
6 024
3 178
66 261
1 404
3 387
5,52%
85,47%
24,10%
13
121 865
6 627
3 534
56 431
1 553
3 953
6,18%
75,50%
22,24%
9
37 642
628
439
55 187
416
761
3,08%
81,70%
15,47%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
214 735
1 047
3 075
2 531
204 896
1 153
5 845
5 413
200 164
1 290
12 872
12 456
173 719
818
5 185
4 629
153 758
986
8 242
7 393
140 619
1 240
5 302
4 024
128 888
1 405
3 710
2 736
124 399
1 154
6 842
6 024
120 194
1 671
7 373
6 627
37 102
540
1 097
628

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
36 148
58 170
94 318
-
25 937
51 444
77 381
-
26 515
55 322
81 837
-
22 907
49 532
72 439
-
23 861
44 200
68 061
-
25 131
42 317
67 448
-
26 906
38 380
65 286
-
28 206
38 054
66 260
-
22 580
33 851
56 431
-
23 817
31 371
55 188

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
14 941
10 506
187
30 187
38 498
94 319
19 033
10 506
145
24 639
23 058
77 381
21 036
10 322
113
22 185
28 181
81 837
15 860
8 431
92
20 805
27 250
72 438
15 112
8 493
-
20 320
24 136
68 061
11 952
7 142
-
20 836
27 519
67 449
11 332
6 273
-
21 996
25 685
65 286
11 048
6 311
-
22 722
26 179
66 260
8 920
4 654
-
18 193
24 664
56 431
6 301
2 865
-
19 333
26 688
55 187

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 748
-
11 018
-
5 376
-
215 782
1 708
-
9 070
-
4 635
6 000
206 049
1 699
-
7 383
-
3 812
6 000
201 454
1 602
-
6 320
-
3 269
3 000
174 537
1 602
-
5 611
-
3 181
3 000
154 744
1 559
-
5 324
-
3 017
1 500
141 859
1 352
-
4 767
-
2 403
1 500
130 293
1 404
-
3 387
-
1 972
1 770
125 553
1 553
-
3 953
-
1 658
1 050
121 865
416
-
761
-
449
600
37 642

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
30
7 158
597
4816
4,80%
1,46%
100,00%
9,16%
24,53%
100,42%
29
7 065
528
7301
2,36%
2,90%
100,00%
13,85%
35,19%
149,55%
25
8 007
502
14204
15,22%
6,46%
100,00%
13,56%
35,54%
131,49%
22
7 896
497
6459
12,98%
3,02%
100,00%
12,83%
30,97%
120,06%
21
7 322
489
9739
9,34%
5,42%
100,00%
13,05%
31,94%
118,90%
19
7 401
518
6811
9,10%
3,85%
100,00%
10,52%
25,98%
96,45%
17
7 582
506
5239
3,61%
3,11%
100,00%
9,85%
24,85%
88,64%
13
9 569
521
8242
3,50%
5,52%
100,00%
9,55%
24,10%
85,47%
13
9 246
454
8727
223,96%
6,18%
100,00%
7,64%
22,24%
75,50%
9
4 122
189
1352
-
3,08%
100,00%
12,62%
15,47%
81,70%

Verksamhet & Status

Konsultverksamhet inom el- och telebranschen.

Org.nummer
556482-2418
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-03-23
Juridiskt namn
Plivit Trade AB
Länsäte
Västervik

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Skogsberg, Camilla Gertrud Synnöve (f. 1969)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Golalic, Zlatan (f. 1967)
Styrelseledamot
Golalic, Zlatan (f. 1967)
Golalic, Nikolina (f. 1968)
Styrelsesuppleant
Golalic, Amir (f. 1971)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).