Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kunghagsvägen 9, 611 35, NYKÖPING
Tel.nummer
0155-77790
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556113-5848
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1967
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Fleximark AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Nyköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
11,67%
7,14% (2016)
Kassalikviditet
369,69%
376,80% (2016)
Soliditet
74,64%
75,62% (2016)
Bruttovinstmarginal
60,35%
62,27% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
15
32 698
3 805
2 644
19 474
-
-
11,67%
369,69%
74,64%
14
27 191
1 940
1 608
16 859
0
5 803
7,14%
376,80%
75,62%
15
27 137
1 704
1 578
17 001
0
6 334
6,30%
328,65%
72,74%
18
27 058
2 177
1 499
16 589
0
5 887
8,09%
340,84%
73,08%
15
25 646
2 722
1 908
15 840
-
5 507
10,62%
354,50%
74,28%
15
26 148
3 193
2 145
15 164
-
5 529
12,22%
301,98%
71,83%
14
24 069
2 873
1 412
14 211
0
4 489
11,96%
200,45%
63,75%
14
20 733
806
278
10 911
1 255
4 219
3,91%
174,58%
63,58%
15
19 992
769
193
10 808
773
4 272
3,92%
147,48%
59,90%
14
23 252
2 071
1 006
11 063
1 186
4 152
9,01%
124,74%
59,75%

Resultaträkning (tkr)

2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
32 596
102
3 777
3 805
27 169
22
1 905
1 940
27 092
45
1 695
1 704
26 928
130
2 118
2 177
25 646
-
2 680
2 722
26 148
-
3 122
3 193
24 069
-
2 854
2 873
20 733
-
809
806
19 992
-
768
769
23 230
22
2 062
2 071

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 480
16 994
19 474
-
2 806
14 053
16 859
-
2 604
14 397
17 001
-
2 833
13 756
16 589
-
2 769
13 071
15 840
-
3 000
12 164
15 164
-
3 281
10 930
14 211
-
2 971
7 940
10 911
-
3 066
7 742
10 808
-
3 259
7 804
11 063

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
10 920
4 634
0
0
3 920
19 474
9 426
4 260
0
0
3 173
16 859
8 917
4 423
0
0
3 661
17 001
8 389
4 787
0
0
3 413
16 589
8 190
4 584
0
0
3 066
15 840
7 381
4 501
0
0
3 282
15 164
5 736
4 261
0
0
4 214
14 211
4 325
3 349
0
0
3 237
10 911
4 047
3 111
78
0
3 572
10 808
4 553
2 638
0
0
3 872
11 063

Löner & utdelning (tkr)

2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 850
32 698
-
-
5 803
-
2 974
1 150
27 191
-
-
6 334
-
3 113
1 100
27 137
-
-
5 887
-
3 124
1 050
27 058
-
-
5 507
-
2 848
1 300
25 646
-
-
5 529
-
2 750
1 100
26 148
-
-
4 489
-
2 606
500
24 069
1 255
75
4 219
-
1 990
-
20 733
773
86
4 272
-
2 905
-
19 992
1 186
200
4 152
-
2 426
700
23 252

Nyckeltal

2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
15
2 173
646
4501
19,97%
11,67%
60,35%
40,11%
74,64%
369,69%
14
1 941
660
2619
0,28%
7,14%
62,27%
40,05%
75,62%
376,80%
15
1 806
646
2445
0,61%
6,30%
63,14%
39,63%
72,74%
328,65%
18
1 496
520
2899
5,00%
8,09%
64,08%
38,41%
73,08%
340,84%
15
1 710
576
3345
-1,92%
10,62%
65,47%
39,01%
74,28%
354,50%
15
1 743
575
3765
8,64%
12,22%
66,25%
33,97%
71,83%
301,98%
14
1 719
546
3367
16,09%
11,96%
65,52%
27,90%
63,75%
200,45%
14
1 481
613
1359
3,71%
3,91%
68,01%
22,68%
63,58%
174,58%
15
1 333
556
1347
-13,94%
3,92%
70,40%
20,86%
59,90%
147,48%
14
1 659
598
2628
-
9,01%
65,73%
16,93%
59,75%
124,74%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och affärsutveckling, förvaltning av värdepapper och fastigheter, import och försäljning av vin och sprit, samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556113-5848
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1967-12-04
Juridiskt namn
Fleximark AB
Länsäte
Nyköping

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Olofsson, Johan (f. 1962)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Anderbro, Patrik Bo Roland (f. 1972)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Olofsson, Johan (f. 1962)
Styrelseledamot
Storrusten, Ola Magnus (f. 1961)
Olofsson, Johan (f. 1962)
Jensch, Sabine Friederike (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).