Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Nitgatan 4, 441 38, ALINGSÅS
Tel.nummer
0322-19105
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556578-0896
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Papstar Sverige AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Papstar Sverige AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Alingsås
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,26%
1,38% (2016)
Kassalikviditet
342,01%
299,95% (2016)
Soliditet
74,74%
71,76% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
29
88 332
999
758
21 210
-
-
1,26%
342,01%
74,74%
28
91 001
1 153
888
22 263
0
0
1,38%
299,95%
71,76%
29
91 917
1 207
935
22 679
0
9 705
1,46%
285,41%
70,62%
32
92 949
1 174
911
21 960
0
10 623
1,34%
274,13%
68,68%
32
87 647
1 993
1 548
21 404
0
10 726
2,41%
250,19%
66,21%
35
90 307
2 613
1 917
19 614
-
9 864
3,16%
280,72%
64,36%
25
51 670
1 397
1 020
14 020
0
6 510
2,95%
309,84%
76,37%
25
54 864
2 245
1 630
13 731
774
5 764
4,22%
276,51%
70,55%
25
56 945
1 349
987
12 413
696
5 671
2,53%
216,44%
64,92%
24
53 110
1 600
1 149
14 379
690
5 476
3,26%
134,96%
49,18%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
88 091
241
1 106
999
90 825
176
1 254
1 153
91 655
262
1 334
1 207
92 885
64
1 232
1 174
87 475
172
2 103
1 993
90 154
153
2 843
2 613
51 468
202
1 497
1 397
54 551
313
2 296
2 245
56 420
525
1 349
1 349
53 055
55
1 709
1 600

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
201
21 010
21 211
-
249
22 015
22 264
-
485
22 194
22 679
-
772
21 187
21 959
-
932
20 472
21 404
-
1 155
18 459
19 614
-
998
13 022
14 020
-
857
12 874
13 731
-
1 166
11 247
12 413
-
1 589
12 790
14 379

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
15 853
0
0
0
5 358
21 211
15 975
0
0
0
6 289
22 264
16 017
0
0
0
6 662
22 679
15 082
0
0
0
6 878
21 960
14 172
0
0
0
7 233
21 405
12 623
0
0
1 217
5 774
19 614
10 707
0
0
0
3 313
14 020
9 687
0
0
0
4 045
13 732
8 058
0
0
0
4 356
12 414
7 071
0
0
163
7 145
14 379

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
750
88 332
-
-
-
-
-
880
91 001
-
-
9 705
-
3 579
930
91 917
-
-
10 623
-
3 932
-
92 949
-
-
10 726
-
3 975
-
87 647
-
-
9 864
-
3 389
-
90 307
-
-
6 510
-
2 446
-
51 670
774
-
5 764
-
2 485
-
54 864
696
-
5 671
-
2 446
-
56 945
690
-
5 476
-
2 398
-
53 110

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
29
3 038
483
1237
-3,01%
1,26%
100,00%
17,77%
74,74%
342,01%
28
3 244
493
1535
-0,91%
1,38%
100,00%
17,31%
71,76%
299,95%
29
3 161
488
1686
-1,32%
1,46%
100,00%
16,95%
70,62%
285,41%
32
2 903
488
1614
6,18%
1,34%
100,00%
15,41%
68,68%
274,13%
32
2 734
496
2528
-2,97%
2,41%
100,00%
15,13%
66,21%
250,19%
35
2 576
402
3333
75,17%
3,16%
100,00%
14,07%
64,36%
280,72%
25
2 059
368
1944
-5,65%
2,95%
100,00%
18,86%
76,37%
309,84%
25
2 182
371
2817
-3,31%
4,22%
100,00%
16,18%
70,55%
276,51%
25
2 257
364
1951
6,34%
2,53%
100,00%
12,21%
64,92%
216,44%
24
2 211
369
2327
-
3,26%
100,00%
10,64%
49,18%
134,96%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med presentpapper och firmatryckt papper, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556578-0896
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-10-18
Juridiskt namn
Papstar Sverige AB
Länsäte
Alingsås

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Kemper, Niclas Matteus (f. 1972)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Stave-Slevdal, Maria Birgitta (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Kantelberg, Hubertus J W M (f. 1957)
Styrelseledamot
Kemper, Mattheus Johannes (f. 1945)
Kantelberg, Hubertus J W M (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Wassong, Rudolf (f. 1965)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).