European Air Cargo AB

Ekonomisk rating (2017)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Flygbasvägen 6, 635 06, ESKILSTUNA
Tel.nummer
Saknas
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556408-6907
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
European Air Cargo AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Eskilstuna
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har svaga ekonomiska tal inom områdena tillväxt och den bakomliggande finansiella styrkan i bolaget. Dock är lönsamheten utmärkt och förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
8,02% (2016)
Kassalikviditet
472,92%
129,35% (2016)
Soliditet
Saknas
33,63% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
-247
0
-
1
-
472,92%
-
1
4 902
391
234
2 211
0
0
8,02%
129,35%
33,63%
2
4 274
240
131
1 282
0
644
5,73%
110,10%
34,34%
2
4 223
208
386
1 508
0
961
5,22%
147,03%
50,31%
3
4 221
272
184
1 596
0
1 220
7,02%
182,53%
49,97%
3
3 838
221
79
1 780
-
1 201
6,39%
167,71%
44,82%
3
3 578
315
106
1 353
0
1 122
9,43%
136,87%
51,35%
3
3 000
85
23
1 132
388
669
3,03%
104,31%
40,30%
3
3 068
202
45
1 181
381
668
6,68%
120,28%
44,59%
3
2 522
168
121
1 169
340
636
6,91%
166,04%
45,59%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
14
-
4 902
-
393
391
4 274
-
245
240
4 119
104
214
208
4 147
74
341
272
3 800
38
285
221
3 435
143
316
315
3 000
-
91
85
3 068
-
203
202
2 488
34
146
168

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
196
-
1 575
1 575
-
52
2 159
2 211
-
16
1 266
1 282
-
-
1 508
1 508
-
260
1 336
1 596
-
400
1 380
1 780
-
220
1 133
1 353
-
109
1 023
1 132
-
149
1 032
1 181
-
113
1 056
1 169

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
1 214
0
325
1 539
529
275
0
0
1 407
2 211
296
185
0
0
802
1 283
665
120
0
0
723
1 508
480
407
0
172
538
1 597
496
387
0
229
669
1 781
467
292
0
0
594
1 353
361
122
0
0
649
1 132
458
88
0
0
636
1 182
533
0
0
0
636
1 169

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 902
-
-
644
-
221
-
4 274
-
-
961
-
385
500
4 223
-
-
1 220
-
547
200
4 221
-
-
1 201
-
507
200
3 838
-
-
1 122
-
472
50
3 578
388
-
669
-
435
-
3 000
381
-
668
-
438
120
3 068
340
-
636
-
429
120
2 522

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
2260
-100,00%
-
-
-
-
472,92%
1
4 902
730
407
14,69%
8,02%
100,00%
15,34%
33,63%
129,35%
2
2 137
555
249
3,76%
5,73%
100,00%
10,86%
34,34%
110,10%
2
2 060
682
321
-0,68%
5,22%
100,00%
19,06%
50,31%
147,03%
3
1 382
605
431
9,13%
7,02%
100,00%
19,24%
49,97%
182,53%
3
1 267
587
372
10,63%
6,39%
100,00%
18,71%
44,82%
167,71%
3
1 145
551
326
14,50%
9,43%
100,00%
15,69%
51,35%
136,87%
3
1 000
504
187
-2,22%
3,03%
100,00%
12,47%
40,30%
104,31%
3
1 023
531
416
23,31%
6,68%
100,00%
12,91%
44,59%
120,28%
3
829
498
199
-
6,91%
100,00%
16,88%
45,59%
166,04%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva försäljning och produktion av presentreklam och kontorsmaterial. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556408-6907
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-10-19
Juridiskt namn
European Air Cargo AB
Länsäte
Eskilstuna

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Kalfas, Johan Alex (f. 1972)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Kalfas, Johan Alex (f. 1972)
Styrelsesuppleant
Kalfas, Joannis (f. 1941)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).