Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Brahegatan 10, 114 37, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-6602020
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556260-7514
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1985
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Beckmans Designhögskola
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Beckmans Designhögskola
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,87%
1,71% (2016)
Kassalikviditet
260,78%
242,25% (2016)
Soliditet
64,18%
62,59% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2007-12
2006-06
2005-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
16
36 941
7 182
7 182
12 161
1 271
8 450
19,45%
372,23%
74,53%
11
16 653
7
7
3 649
827
4 790
0,07%
172,25%
51,58%
10
16 034
-307
-276
3 997
788
5 249
-1,88%
144,20%
46,91%

Resultaträkning (tkr)

2007-12
2006-06
2005-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
36 941
-
6 966
7 182
16 653
-
-60
7
16 034
-
-442
-307

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2007-12
2006-06
2005-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
784
11 378
12 162
-
678
2 971
3 649
-
995
3 003
3 998

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2007-12
2006-06
2005-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
9 064
0
50
0
3 047
12 161
1 882
0
55
0
1 712
3 649
1 875
0
55
0
2 068
3 998

Löner & utdelning (tkr)

2007-12
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 271
-
8 450
-
3 593
-
36 941
827
-
4 790
-
2 203
-
16 653
788
-
5 249
-
2 482
-
16 034

Nyckeltal

2007-12
2006-06
2005-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
16
2 309
1 191
7745
121,83%
19,45%
100,00%
22,55%
74,53%
372,23%
11
1 514
985
444
3,86%
0,07%
100,00%
7,56%
51,58%
172,25%
10
1 603
1 108
36
-
-1,88%
100,00%
5,83%
46,91%
144,20%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
18
32 258
577
577
12 960
945
8 827
1,87%
260,78%
64,18%
19
31 848
519
519
12 367
1 079
8 610
1,71%
242,25%
62,59%
18
31 594
261
261
11 522
930
8 572
0,86%
233,86%
62,68%
19
30 905
804
804
11 205
823
8 677
2,93%
230,42%
62,12%
19
30 799
564
564
10 161
0
9 439
1,92%
215,70%
60,59%
18
30 790
-1 126
-1 126
9 609
-
9 303
-3,79%
192,81%
58,21%
19
28 885
-435
-435
12 297
0
8 725
2,73%
181,17%
54,64%
28
28 581
-145
-145
9 361
825
7 178
-0,51%
317,25%
76,42%
28
28 256
172
172
9 684
890
7 162
0,61%
297,22%
75,37%
24
28 551
-1 934
-1 934
11 201
877
7 037
-6,76%
199,65%
63,63%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
30 875
1 383
484
577
30 370
1 478
5
519
30 295
1 299
101
261
29 757
1 148
711
804
29 445
1 354
375
564
29 572
1 218
-684
-1 126
28 836
49
579
-435
28 581
-
-259
-145
28 256
-
52
172
28 551
-
-2 184
-1 934

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
962
11 998
12 960
-
1 256
11 110
12 366
-
1 566
9 956
11 522
-
1 523
9 682
11 205
-
1 611
8 551
10 162
-
1 938
7 671
9 609
-
2 261
10 036
12 297
-
2 489
6 873
9 362
-
2 716
6 968
9 684
-
3 137
8 063
11 200

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
8 318
0
50
0
4 592
12 960
7 741
0
50
0
4 575
12 366
7 222
0
50
0
4 250
11 522
6 960
0
50
0
4 194
11 204
6 157
0
50
0
3 955
10 162
5 593
0
50
0
3 966
9 609
6 719
0
50
0
5 528
12 297
7 154
0
50
0
2 157
9 361
7 299
0
50
0
2 335
9 684
7 127
0
50
0
4 024
11 201

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
945
-
8 827
-
4 311
-
32 258
1 079
-
8 610
-
4 247
-
31 848
930
-
8 572
-
4 220
-
31 594
823
-
8 677
-
4 123
-
30 905
-
-
9 439
-
4 079
-
30 799
-
-
9 303
-
3 836
-
30 790
-
-
8 725
-
3 652
-
28 885
825
-
7 178
-
4 169
-
28 581
890
-
7 162
-
3 008
-
28 256
877
-
7 037
-
2 844
-
28 551

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
18
1 715
809
1251
1,66%
1,87%
100,00%
23,99%
64,18%
260,78%
19
1 598
754
760
0,25%
1,71%
100,00%
21,52%
62,59%
242,25%
18
1 683
789
804
1,81%
0,86%
100,00%
18,83%
62,68%
233,86%
19
1 566
739
1310
1,06%
2,93%
100,00%
18,44%
62,12%
230,42%
19
1 550
733
925
-0,43%
1,92%
100,00%
15,61%
60,59%
215,70%
18
1 643
749
-1
2,55%
-3,79%
100,00%
12,53%
58,21%
192,81%
19
1 518
670
1299
0,89%
2,73%
100,00%
15,63%
54,64%
181,17%
28
1 021
451
383
1,15%
-0,51%
100,00%
16,50%
76,42%
317,25%
28
1 009
405
770
-1,03%
0,61%
100,00%
16,40%
75,37%
297,22%
24
1 190
460
-1368
-
-6,76%
100,00%
14,15%
63,63%
199,65%

Verksamhet & Status

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsulterande verksamhet på det industriella rättsskyddets område jämte ombudsverksamhet i samband därmed.

Org.nummer
556260-7514
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1985-05-30
Juridiskt namn
Beckmans Designhögskola
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Ahl, Zandra Caroline (f. 1975)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Hultstrand, Karl Stefan (f. 1955)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Strannegård, Lars Göran (f. 1969)
Styrelseledamot
Berner, Annika Margareta (f. 1954)
Johansson, Birgitta Ann-Sofi (f. 1963)
Gyllenhammar, Eva Charlotte (f. 1963)
Hollingworth, Frank Hardy (f. 1964)
Veerasamy, Maria Vatsila (f. 1964)
Strannegård, Lars Göran (f. 1969)
Tham, Ingrid Mathilda (f. 1970)
Frykman, Karl David (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).