Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Eriksbergsgatan 4, 114 30, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-6787450
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556580-6550
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ballingslöv Stockholm City
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ballingslöv Stockholm City
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
8,51%
8,07% (2016)
Kassalikviditet
90,48%
129,39% (2016)
Soliditet
39,42%
43,24% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
36 401
3 073
2 003
10 404
-
-
8,51%
90,48%
39,42%
6
31 350
2 511
2 203
9 768
0
0
8,07%
129,39%
43,24%
6
31 335
1 823
1 413
9 860
0
2 392
5,90%
118,44%
38,34%
6
20 685
729
638
8 252
0
2 236
3,60%
137,20%
40,87%
5
19 011
283
179
7 097
533
1 605
1,60%
138,08%
39,82%
5
22 503
1 327
530
6 993
562
1 545
6,06%
151,21%
37,85%
5
26 052
1 605
813
7 367
542
762
6,23%
129,36%
29,54%
5
18 084
1 425
841
4 936
509
680
7,91%
132,04%
27,34%
4
12 978
361
361
3 058
486
877
2,87%
100,25%
9,74%
5
9 424
-802
-570
1 475
454
1 157
-8,39%
77,89%
-4,27%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
36 401
-
2 979
3 073
31 310
40
2 480
2 511
31 015
320
1 727
1 823
20 680
5
735
729
18 881
130
116
283
22 393
110
1 325
1 327
25 919
133
1 564
1 605
18 084
-
1 424
1 425
12 978
-
372
361
9 424
-
-817
-802

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 977
5 427
10 404
-
2 852
6 916
9 768
-
2 982
6 878
9 860
-
1 934
6 318
8 252
-
1 613
5 483
7 096
-
875
6 118
6 993
-
881
6 486
7 367
-
297
4 640
4 937
-
291
2 767
3 058
-
277
1 198
1 475

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 018
1 389
-
-
5 998
10 405
3 515
908
-
-
5 345
9 768
2 812
1 241
-
-
5 807
9 860
2 399
1 248
-
-
4 605
8 252
1 761
1 365
-
-
3 971
7 097
1 582
1 365
-
-
4 046
6 993
1 552
800
-
-
5 014
7 366
1 089
334
-
-
3 514
4 937
298
-
-
-
2 760
3 058
-63
-
-
-
1 538
1 475

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
2 000
36 401
-
-
-
-
-
2 500
31 350
-
-
2 392
-
1 459
1 200
31 335
-
-
2 236
-
1 120
1 000
20 685
533
-
1 605
-
1 187
-
19 011
562
-
1 545
-
1 234
-
22 503
542
-
762
-
1 444
500
26 052
509
-
680
-
741
350
18 084
486
-
877
-
625
50
12 978
454
-
1 157
-
703
-
9 424

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
6 067
844
3128
16,26%
8,51%
100,00%
-1,57%
39,42%
90,48%
6
5 218
714
2636
0,95%
8,07%
100,00%
5,02%
43,24%
129,39%
6
5 169
739
1994
49,98%
5,90%
100,00%
3,45%
38,34%
118,44%
6
3 447
600
846
9,53%
3,60%
100,00%
8,28%
40,87%
137,20%
5
3 776
707
227
-15,68%
1,60%
100,01%
8,01%
39,82%
138,08%
5
4 479
708
1436
-13,60%
6,06%
100,00%
9,25%
37,85%
151,21%
5
5 184
848
1675
43,33%
6,23%
100,00%
5,68%
29,54%
129,36%
5
3 617
498
1424
39,34%
7,91%
100,00%
6,23%
27,34%
132,04%
4
3 245
502
374
37,71%
2,87%
100,00%
0,05%
9,74%
100,25%
5
1 885
467
-815
-
-8,39%
100,00%
-3,61%
-4,27%
77,89%

Verksamhet & Status

Bolaget skall tillverka och reparera plast och metall produkter företrädesvis till båtar och båtindustrin, marknadsföra klassiska båtar samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556580-6550
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-12-08
Juridiskt namn
Ballingslöv Stockholm City
Länsäte
Stockholm

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Kjellman, Mattias Henrik (f. 1972)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Hellström, Jan Peter Bo (f. 1958)
Styrelsesuppleant
Andersson, Agneta Elisabeth (f. 1946)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).