Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Ågatan 5, 646 30, GNESTA
Tel.nummer
0158-36990
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556458-1808
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1992
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
LAS Interiör AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
LAS Interiör AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Gnesta
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,20%
9,21% (2016)
Kassalikviditet
397,17%
166,66% (2016)
Soliditet
85,59%
74,87% (2016)
Bruttovinstmarginal
44,36%
39,54% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
11
21 487
1 328
1 315
17 337
-
-
6,20%
397,17%
85,59%
14
27 534
2 480
1 594
18 441
0
0
9,21%
166,66%
74,87%
11
21 149
1 247
718
19 433
0
3 798
6,48%
199,72%
61,19%
11
28 377
3 854
2 717
17 668
0
2 811
14,23%
230,04%
62,22%
10
23 751
909
747
16 444
0
4 298
5,25%
72,11%
48,91%
8
19 001
1 224
1 065
17 139
519
2 016
8,28%
118,87%
43,50%
8
17 247
2 753
1 631
16 294
456
1 966
18,15%
94,12%
40,43%
9
22 067
783
411
15 064
643
2 577
4,73%
106,23%
30,83%
9
18 686
-1 258
57
13 466
536
2 583
-5,47%
93,72%
31,53%
9
27 110
3 525
2 179
17 766
350
2 390
14,02%
186,06%
44,65%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
21 455
32
1 331
1 328
27 526
8
2 532
2 480
21 109
40
1 367
1 247
28 377
-
4 037
3 854
23 672
79
1 211
909
18 943
58
1 551
1 224
17 041
206
3 061
2 753
22 027
40
972
783
18 670
16
-1 024
-1 258
27 110
-
3 760
3 525

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
7 349
9 988
17 337
-
7 512
10 929
18 441
-
7 669
11 764
19 433
-
8 012
9 656
17 668
-
8 272
8 171
16 443
-
8 633
8 506
17 139
-
8 802
7 491
16 293
-
4 883
10 182
15 065
-
4 512
8 953
13 465
-
4 692
13 074
17 766

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
11 862
3 817
0
0
1 659
17 338
10 547
4 179
0
0
3 716
18 442
8 943
3 779
0
2 820
3 891
19 433
8 225
3 549
0
3 090
2 803
17 667
5 508
3 249
0
3 530
4 156
16 443
4 762
3 454
0
4 733
4 191
17 140
3 697
3 706
0
4 980
3 911
16 294
2 065
3 307
0
3 158
6 534
15 064
1 802
3 133
0
2 942
5 589
13 466
4 388
4 545
0
3 775
5 057
17 765

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
21 487
-
-
-
-
-
-
27 534
-
-
3 798
-
1 259
-
21 149
-
-
2 811
-
922
-
28 377
-
-
4 298
-
1 518
-
23 751
519
-
2 016
-
972
-
19 001
456
-
1 966
-
984
-
17 247
643
-
2 577
-
1 106
-
22 067
536
-
2 583
-
989
-
18 686
350
-
2 390
-
1 112
2 500
27 110

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
11
1 950
494
1602
-22,06%
6,20%
44,36%
38,82%
85,59%
397,17%
14
1 966
416
2796
30,40%
9,21%
39,54%
26,20%
74,87%
166,66%
11
1 919
462
1632
-25,61%
6,48%
44,33%
37,30%
61,19%
199,72%
11
2 580
351
4292
19,88%
14,23%
41,86%
24,15%
62,22%
230,04%
10
2 367
600
1519
24,96%
5,25%
48,10%
16,96%
48,91%
72,11%
8
2 368
450
1889
11,16%
8,28%
43,68%
22,78%
43,50%
118,87%
8
2 130
443
3465
-22,64%
18,15%
56,96%
21,01%
40,43%
94,12%
9
2 447
511
1565
17,98%
4,73%
47,20%
16,56%
30,83%
106,23%
9
2 074
514
-553
-31,13%
-5,47%
52,16%
18,02%
31,53%
93,72%
9
3 012
456
4232
-
14,02%
47,12%
29,57%
44,65%
186,06%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva åkerirörelse, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556458-1808
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1992-12-04
Juridiskt namn
LAS Interiör AB
Länsäte
Gnesta

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Ahlgren, Johan Tomas (f. 1953)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Knutsson, Jörgen Thomas (f. 1968)
Styrelsesuppleant
Persson, Jan Henrik (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).